Tillbaka

Ruth Haraldsson och Vuokko Svensson studerar några av de sjutton svamptallrikarna.