April 2009
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Tickan i vårt gamla äppelträd

Mars månad är nästan slut och vintern har ännu nejden i sitt grepp. När solen skiner känns det ändå skönt, särskilt när jag sitter innanför våra stora söderfönster. Men lusten att gå ut är liten och därför handlar den här notisen om den svamp som jag kan se över morgontidningen.

I blickfånget står Sandviks gamla melonäppelträd.

Äppelträdet är säkert 150 år och i sommarvärme har jag ofta suttit under det nynnande "In the shade of the old apple-tree". Nu är trädet åldrat och övervuxet med både lavar och mossa. Många grenar är döda, kanske har jag inte skött det som man ska.

Nu har svampen tagit det åldrade trädet i besittning. Stora grenar är murkna och på flera ställen har praktfulla tickor suttit i många år.

Tickan är tjock, stenhård och sitter som berg.

Porerna är runda och mycket små.

Allt talar för att det är någon sorts eldticka tillhörande Phellinus igniarius-komplexet, kanske Phellinus alni. Dessa tickor, som är svåra att bestämma, är vanliga på olika lövträd. De har fått det svenska namnet eldticka därför att de torra fruktkropparna förr användes för att hålla liv i elden på härden - de kunde glöda länge.

Största fruktkroppen - perfekt för Kurre som väntar på att matgrytan ska fyllas på.

En liten fruktkropp - man ser tydligt ett antal årsskikt.

En avslutande bild får visa att också våra lite större husdjur trivs med Sandviks gamla apel.

 2009-03-29 Text och bild: Lennart Gidholm


Sidan uppdaterad 2009-03-31 av
Magnus Källberg.