April 2012
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Från Sveriges Mykologiska Förenings årsmöteshelg 2012

Linköpings svampklubb var även 2012 väl representerad på SMF:s årsmöteshelg 10-11 mars 2012 på Botaniska institutionen vid Göteborgs universitet. Som tidigare år var de föredrag vi fick lyssna på i toppklass. Ämnena var skiftande, naturvårdsintressanta svampar, ovanliga ascomyceter, tryfflar, en bildkavalkad, tickor och skinn, presentation av mykologiveckan i Dalsland i höst, nya artportalen och skogsvaxingar. Dessutom var det förstås fika och middag och på lördagseftermiddagen årsmöte och utdelning av "Guldkniven".

Ulla, Maj och Annette

Ulla Hodges, Maj Thulin och Annette Lundborg från Svampklubben i en av pauserna mellan föredragen

Tomas Hallingbäck inledde med att prata om naturvårdsintressanta svampar i fem kategorier: skyddade arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter och "signalarter". ArtDatabanken kommer att arbeta med dessa naturvårdsintressanta svampar parallellt med arbetet för nästa rödlista.

Tomas Hallingbäck

Tomas Hallingbäck pratade om naturvårdsintressanta svampar

Ove Eriksson hade två intressanta föredrag om ovanliga ascomyceter och han avslutade sitt andra föredrag med att visa sin "Richterskala" för svampfynd. Visst är det mer omskakande att hitta en art, som är ny för vetenskapen än att se ännu en röd flugsvamp hur grann den än kan vara. Han hade också visat oss exempel på svampfynd för några av graderna på sin skala.

Ove Eriksson med "Richterskala"

Ove Erikssons "Richterskala" för svampfynd

Anne Molia från Norge berättade om ett norskt tryffelprojekt och visade på en av de första bilderna deltagarna i projektet. Inte oväntat var två av deltagarna av en annat art än Homo sapiens. Man hade testat med en gris också, men fastnat för tryffelhundar istället. Både hundar och grisar är betydligt bättre än människor på att hitta dessa underjordiska svampar och givna deltagare i ett tryffelprojekt. Och att det fanns en sådan uppsjö av olika tryfflar i alla möjliga ordningar och släkten var delvis nytt för mig.

Tryffelprojektet

Anne Molia presenterar projektgruppen

Kjell Olofsson avslutade den första dagens föreläsningar genom att visa ett stort antal mer eller mindre ovanliga svampar. Den kanske märkligaste arten var en Squamanita, på svenska knölfoting. Knölfotingarna är parasitsvampar som tar över fruktkroppen av en annan art. På bilden nedan kan nog bara foten kännas igen av den ockragula grynskivling från vilken knölfotingens egen fruktkropp växer fram. Mer att läsa om knölfotingar finns t.ex. på Naturhistoriska riksmuseets hemsida.

Kjell Olofsson med grynknölfoting

Kjell Olofsson och Squamanita paradoxa, grynknölfoting

Därefter var det årsmöte och sedan var det dags för den årliga utdelningen av "Guldkniven". Detta år var det Ove Erikssons tur att bli hyllad för sina insatser inom mykologin och inte minst för att ha gjort många "konstiga" svampar kända för föreningens medlemmar.

Ove Eriksson får "Guldkniven"

Ove Eriksson får mottaga "Guldkniven" av Jan Nilsson. Anita Stridvall, till hälften i bild till vänster, följer intresserat med i ceremonin

Dagen avslutades sedan med en synnerligen god och riklig buffémiddag.

Nästa dags föreläsningar inleddes med Elisabet Sjökvist som berättade om släktskapsförhållanden inom Polyporales, som hon studerade inom ramen för sin doktorsavhandling. Vi fick bl.a. veta att det gäller att analysera rätt del av DNAt för att dra säkra slutsatser.

Elisabet Sjökvist med alla sina Polyporales

Elisabet Sjökvist med tickor och skinn i en enda röra, det var i alla fall titeln på hennes föredrag

Höstens mykologivecka går av stapeln i Dalsland. Efter förmiddagskaffet gav Jan Olsson en mycket personlig och rolig skildring av vad man då kan förvänta sig för lokaler och svampar.

Michael Krikorev och nya ArtPortalen

Michael Krikorev presenterar den nya Artportalen

En presentation som väckte många åhörarfrågor var Michael Krikorevs genomgång av den nya Artportalen som nu finns i en betaversion. Ämnet intresserar naturligtvis alla som idag rapporterar svampfynd och som är intresserade av de möjligheter som den nya Artportalen ger.

Sista föreläsare för helgen var SMF:s ordförande Ellen Larsson, som redogjorde för en del av resultaten från projektet "Vaxvakt" där man begärt in uppgifter om fynd av skogsvaxingar, släktet Hygrophorus. Det finns en del fallgropar och alla arter är verkligen inte triviala att skilja från varandra. Det som jag själv tyckte var intressantast var att den beska vaxingen har en dubbelgångare som förbisetts tidigare. Är det kanske därför jag tyckt att den beska vaxingen varierat så mycket - det är två arter och inte en! Detta ser jag fram emot att titta vidare på i höst.

Ellen Larsson och projekt Vaxvakt

Ellen Larsson presenterade projektet "Vaxvakt"

Vita granskogsvaxingar

Inte ens de helvita skogsvaxingarna i granskog är helt enkla, det finns ju en vit variant av doftvaxingen - men doften är omisskännlig!

 

Besk vaxing med dubbelgångare

Även den beska vaxingen har en dubbelgångare, som förmodligen inte är ovanlig

Under helgen fanns också ett antal vackra svampbilder utställda som man kunde rösta på. Som en av de allra sista punkterna på svamphelgen var det prisutdelning för bästa bilden. Förstapriset gick till Janne Svensson för hans bild på en Hohenbuehelia. Det är den femte bilden från vänster på näst översta raden på fotot nedan.

Fototävling

Fototävling 

 2012-03-27 Text och bilder: Magnus Källberg, bildbearbetning: Lennart Gidholm.


Sidan uppdaterad 2012-04-02 av
Magnus Källberg.