April 2014
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Några glimtar från Sveriges Mykologiska Förenings årsmöteshelg 2014

Linköpings svampklubb var också 2014 väl representerad med fem medlemmar på SMF:s årsmöteshelg 8 - 9 mars 2014 på Arkivcentrum Syd i Lund. Föredragen var som vanligt av hög klass och eftersom vi var i Skåne fick vi se många bilder på fantastiskt vackra svampar, som man bara kan drömma om att få se i verkligheten, om man nu inte befinner sig i Skåne förstås... Ämnena var skiftande. Lite text och mest några bilder från de flesta av aktiviteterna kommer nedan. Dessutom var det förstås fika och middag och på lördagseftermiddagen årsmöte och utdelning av "Guldkniven".

Föredragslistan inleddes med bilder från Balsberget norr om Kristianstad där Hans Östling och Tony Svensson inventerat och hittat ett mycket stort antal rödlistade arter. De visade cirka 100 bilder på svampar som man sällan eller aldrig ser i Östergötland. Vad sägs om bläckfisksvamp, fjällsopp och skivsopp, för att inte tala om ett stort antal spindelskivlingar i den vackra phlegmaciumgruppen.

Hans Östling, Tony Svensson och granatfjällskivlingen med vackert röda skivor 

Ulf Arup pratade om släktskap bland lavar

Ulf Arup från Lunds universitet hade studerat lavar, som det finns cirka 900 arter av i Skåne. En kort sammanfattning skulle kunna vara att DNA, dvs släktskap, och morfologi, dvs utseende inte har något starkt samband. Det gör det inte så lätt för amatören som ofta baserar sina artbestämningar på utseendet. Men möjligen kan det i en framtid finnas små maskiner för fältbruk som även amatörer kan använda. Ska man jämföra med datorernas utveckling från femtiotalets urmaskin BARK till dagens snabba datorer för hemmabruk är det kanske möjligt.

Tobias Frøslev berättade om Danmarks svampeatlas

Tobias Frøslev från Köpenhamns universitet hade två föredrag, först om en dansk Internetbaserad svampatlas liknande vår svenska artportal och sedan ett kort föredrag om biodiversitet (Biowide) i Danmark.

Rapportörernas bilder från Danmarks svampeatlas

Den svamp som hade de flesta sökningarna i atlasen var, kanske inte så oväntat, toppslätskivling följt av kantarell och karljohan

Ola och Evelina Hultman presenterade nya värden i skogen

Ola och Evelina Hultman driver Wermlands Skogsförråd och arbetar med svamp och andra resurser som skogen ger. Det finns mycket som är outnyttjat i skogen och de ville inspirera till nya tankar. Vad sägs om att det troligen är större värde hos goliatmusseronen än hos virket i den skog där goliatmusseronen växer?

En art i släktet Resupinatus, en grupp små musslingar på ved, var bara en av Claes Ingverts bilder

Claes Ingvert avslutade lördagens föredragsserie med att visa ett antal fantastiskt fina bilder från Skånes svampflora. Ännu en gång undrade jag varför jag bor så långt bort från svampparadiset Skåne.

Efter föredragen blev det en kort paus och sen drog årsmötet igång. Vi inledde med en tyst minut för de två medlemmar, Kjell Olofsson och Olle Persson, som gått ur tiden det senaste året. Kjell Olofsson var ju också styrelsemedlem vid tiden för sin bortgång. Årsmötet leddes av Janne Nilsson och sekreterare var Anita Stridvall, som nu skrev årsmötesprotokollet för sista gången, åtminstone i nuvarande styrelse. Ny SMF-funktionär blev bl.a. Linköpings svampklubbs Maj Thulin.

Tommy Knutsson till höger får motta "Guldkniven" från Mikael Jeppson

SMF:s "Guldkniven" brukar delas ut på årsmötena. Mikael Jeppson beskrev mottagaren i allt större detalj och alla försökte nog gissa vem han menade. Till sist stod det klart, en rörd Tommy Knutsson från Öland var detta års välförtjänte mottagare av "Guldkniven".

Jan-Olof Tedebrand och Hjördis Lundmark presenterade höstens mykologivecka i Timrå i Medelpad. I mitten SMF:s ordförande Ellen Larsson

Årsmötet avslutades med en avtackning av Anita Stridvall som varit sekreterare under de senaste fyra åren. Därefter stod kvällens buffémiddag uppdukad och kvällen avslutades med trevlig samvaro.

Första dagen avslutades med en riklig och mycket välsmakande buffé

Söndagens aktiviteter inleddes med ett föredrag av gårdagens guldknivsbelönade Tommy Knutsson om naturvård eller snarare missriktad naturvård på Öland. EU:s idéer passar inte så bra för svenska förhållanden och istället för att gynna de tre ovanliga svamparter som Tommy tog upp hade dessa minskat kraftigt. Djävulssoppen, som växer på ett helt annat sätt på Öland än på Gotland, var en av dessa mycket sällsynta svamparter.

En djävulssopp från Öland, en variabel och svårbestämd svampart

Håkan Wallander, professor i markbiologi vid Lunds universitet, pratade över ämnet "Är jord gjord av svamp". Det var ett mycket intressant föredrag, som också gav upphov till många frågor från auditoriet. Ett av hans studieobjekt var öarna i sjön Hornavan. Medan skogen runt Hornavan mer eller regelbundet har brunnit på grund av blixtnedslag har öarna i sjön inte drabbats av brand och uppvisar en mycket lång kontinuitet utan brandpåverkan eller större mänsklig påverkan. En slutsats var att humusen på öarna blev mer och mer lik svampen, den döda svampen alltså. Så det korta svaret på frågan i föredragets titel bör bli ett "ja".

Håkan Wallander

En intressant fråga

Helgens sista föredrag hölls av Gunilla Hederås och handlade om hennes fascination över skinnsvamparna. Många skinnsvampar ser precis likadana ut för det obeväpnade ögat, men under mikroskopet avslöjas sådant som man inte annars kan se. Gunilla tyckte att det alltid var lika spännande att få se vad som skulle dyka upp i mikroskopet. Det var ett mycket inspirerande föredrag, kanske dags att damma av mikrokopet och sätta igång?

Gunilla Hederås med en av skinnsvamparna, en vacker ribbgrynna

Skinnsvamparna är representerade i många svampgrupper från Tremellelas (gelésvampar) via Russulales (riskor och kremlor ) till Agaricales (skivlingar)

Helgen avslutades sedan med diverse SMF-aktuellt. SMF är representerad i en grupp som ska se över svenska svampnamn framförallt för rödlistade arter. Förslag mottages tacksamt. Mattias Andersson från Stockholms svampvänner hänvisade till SSV:s hemsida för ett antal länkar i samband med förra årets mykologivecka. Ellen Larsson redogjorde kort för projektet "Vaxvakt", som tyvärr drabbats av dåliga svampår två år i rad. Men projektet fortsätter och i höst blir det en vaxskivlingskurs.

Den traditionella fototävlingen hade inte samlat så många bidrag detta år, men bilderna var lika fina för det. Första och andra pris gick till den finske medlemmen Tapio Kekki och tredje pris till Bernt Hägg från Skåne.

 2014-03-30 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2014-04-03 av
Magnus Källberg.