April 2017
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Några glimtar från Sveriges Mykologiska Förenings mykologihelg 2017

Linköpings svampklubb var även denna vår representerad med några medlemmar vid SMF:s årsmöteshelg 3 - 4 mars 2017 på Botanhuset vid Göteborgs universitet. Föredragen var som vanligt av hög klass med skiftande ämnen. Utöver föredragen var det förstås fika, middag och på kvällen årsmöte med utdelning av "Guldkniven", som detta år tillföll Lars Lundberg, Östersund, och Elisabeth Bååth, Umeå, för deras mångåriga och hängivna svampengagemang. Elisabeth hade tidigare på dagen berättat om sitt liv med svamp.

Lördagens föredragslista inleddes av Anders Dahlberg som varit på svampäventyr i Kaukasus. Det är ett spännande höglänt område med många endemiska arter och mykologiskt ganska outforskat. På jakt efter framförallt spindelskivlingar hade man besökt två platser varav den ena var det berömda naturreservatet Terbeda. Anders avslutade sitt föredrag med en inbjudan till en svampkonferens i Tomsk i augusti 2018.

Inbjudan till Tomsk

Inbjudan till Tomsk hösten 2018

Gott om plats för svamputställning

Ryssarna verkar ha gott om plats för en svamputställning

Elisabeth Bååth pratade sedan på temat "Mitt liv med svamp". Några av hennes tidiga inspiratörer var Ove Eriksson, Nils Suber och Åke Strid. I början handlade det mest om kurser och svampodling, men numera hade hon glidit över allt mer mot fördjupad mykologi, bl.a. systematik. Hon gav glimtar från Umeå mykologiska förening, svampkonsulentutbildningen och andra utbildningar med bl.a. färgsvamp, giftsvamp och svampmat som tema. Hon hade som sagt också sysslat med svampodling och att ta tillvara avfall för att odla svamp på. Och naturligtvis hade hon varit på svampresor i främmande länder.

En glädjande nyhet var att svampkurserna som tidigare hållits vid Umeå universitet nu kommer att tas upp på SLU i Uppsala med start av en kurs redan i höst. Mer information här: https://www.slu.se/svampkunskap.

Därefter presenterade Mikael Jeppson mykologiveckan 2017, som anordnas av Ölands Botaniska Förening med förläggning till Löttorp. Det blir alltså norra Öland denna gång till skillnad mot 1998 då veckan också ägnades Öland men då mest de södra och mellersta delarna.

Efter fikapaus var det dags för Jan Olsson från Trollhättan att prata och visa många vackra bilder på svampar från en mykologisk hotspot i Dalsland, Forsbo naturreservat, med ett stort antal rödlistade arter, både svampar och andra organismer. En ovanlig geologi med kalkinslag är en av anledningarna till den rika artdiversiteten.

Jan Olsson med listan över arter

Jan Olsson visar stolt upp en sammanställning över artantal i reservatet

Lördagens föreläsningar avslutades med en fantastisk bildkavalkad av svampar från mars 2016 till dags dato av Susanne Hernqvist. Tänk så många vackra svampar det ändå finns!

Ögonskål

En särdeles vacker ögonskål

Lördagen avslutades med årsmötet där de största förändringarna var att Ellen Larsson lämnade över ordförandeskapet till Hjalmar Croneborg och att Kill Persson lämnade styrelsen. Men Kill kommer att sköta SMF:s försäljning som förut. Sedan blev det som tidigare år en härlig buffé från Submans med skaldjur och annat gott. Submans västkustsallad går verkligen inte av för hackor!

Johan Nitare tackar av Ellen Larsson

Johan Nitare tackar av Ellen Larsson med en blomma. I bakgrunden Lars Lundberg, en av mottagarna av årets "Guldkniv"

Söndagen inleddes med Henrik Sundberg, som pratade om de märkliga Coreomycesarterna som valt leddjur som sin hemvist. Och inte bara det, de återfinns bara på exempelvis vänster täckvinges kant. Men den här förkärleken för att växa på ett visst ställe på djuren trodde Henrik berodde på värddjurens beteende snarare än på svampens egna preferenser. Deras ekologiska betydelse är okänd och enligt Henrik förmodligen obefintlig.

Henrik Sundberg och Coreomyces

Henrik Sundberg med en av de millimeterstora Coreomycesarterna

Därefter berättade Ellen Larsson om en svampinventering i lappländska Padjelanta i augusti 2016, som hade givit mycket kunskap om fungan i området med fynd av nära 300 arter, varav sex var nya för Sverige. Och fortfarande återstår arbete med en del släkten, t.ex. Entoloma (rödskivlingar), så antalet arter kommer säkert att skrivas upp med tiden. Mikael Jeppson hade gjort en proffsig film med ljud från arbetet i nationalparken. Församlingen var imponerad och ansåg att filmen borde bifogas rapporten över inventeringen.

SMF:s nye ordförande Hjalmar Croneborg diskuterade runt det ganska nya begreppet ekosystemtjänster, som är en utveckling av tidiga begrepp som vildmarker, landskap, naturfenomen över biotoper, arter, mångfald till det senaste begreppet, ekosystemtjänster, dvs. i princip allt som naturen ger människan.

Hjalmar Croneborg sammanfattar svamparnas betydelse

En något beskuren Hjalmar Croneborg sammanfattar svampar och andra mikroorganismers roll för ekosystemtjänster

Föredragningslistan avslutades av Mikael Jeppson som berättade om stjälröksvampar, Tulostoma, som är ett av hans favoritsläkten. Han gjorde en historisk exposé över dem som skrivit om Tulostoma där både Linné och Elias Fries fanns med. I dagsläget räknar man med nio arter i Skandinavien. Bland många andra fakta visade Mikael snygga bilder på sporer tagna med elektronmikroskopi, där tydliga skillnader mellan de olika Tulostoma-arterna framträder.

Segern i den traditionella fotoutställningen kammades hem av Eva Allestedt med en tjusig bild av en bläcksvamp. Helgen avslutades sedan med en sammanställning av SMF:s aktiviteter under 2017. Mer information om dessa aktiviteter finns på hemsidan svampar.se.

Fototävlingen

Fototävlingen, vinnaren tvåa från höger i översta raden

2017-03-31 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2017-04-01 av
Magnus Källberg.