April 2019
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Några glimtar från Sveriges Mykologiska Förenings mykologihelg 2019

Linköpings svampklubb var även denna vår representerad med några medlemmar vid SMF:s årsmöteshelg 9 - 10 mars 2019 på Arkivcentrum Syd i Lund. Föredragen var som vanligt av hög klass med skiftande ämnen, men temat var "Svampar i ett förändrat landskap - artinriktad miljöövervakning". Utöver föredragen var det förstås fika, middag och på kvällen årsmöte med utdelning av "Guldkniven", som detta år tillföll Irene Andersson.

Lördagens föredragslista inleddes av Per Flodin och Elisabeth Ottoson som pratade om artinriktad miljöövervakning och Artportalen. Ett problem i Artportalen är att fynden borde valideras, dvs. godkännas av erkända experter, men det är bara fåglar som kommit upp till en rimlig andel, som ansågs vara cirka 5 %.

 Per Flodin om validering i Artportalen

Per Flodin och en sammanställning av registrerade fynd i Artportalen. Andelen validerade svampfynd är mycket låg.

Därefter följde Lars Pettersson med ett föredrag om artinriktad miljöövervakning, men från ett annat område än svampar, nämligen svensk dagfjärilsövervakning. Han beskrev bl.a. hur man kan lägga upp en inventeringspromenad vid tidpunkter som är lämpligast med avseende på fjärilarnas fenologi. Svampars fenologi fick vi senare höra om på söndagsförmiddagen.

Thomas Læssøe berättade om aktuell status för Dansk svampeatlas, som är ett projekt liknande den svenska Artportalen. Man hade t.ex. byggt in en funktion för automatisk validering av svampfynden, så att ett fynd fick större vikt om det var förväntat bl.a. geografiskt och rapporterat av en erfaren rapportör.

Danske svampeatlas

Automatisk validering i den danska artportalen

Mikael Jeppson pratade sedan om tryffelprojektet, som ska få fram mer kunskap om de svenska tryfflarna där mycket är osäkert eller okänt. Mikael efterlyste också en svensk tryffelhund eftersom Anne Molias Lello börjar bli lite till åren.

Dagsläget för tryfflar

Dagsläget för tryffelkunskapen

Tryffelprojektet

Tryffelprojektet

Lördagens föreläsningar avslutades med en svampkavalkad av Tony Svensson som visade många vackra svampbilder från skånska Bökenäset inte så långt från Balsberget, som vi fick stifta bekantskap med för några år sedan.

Tony Svensson berättade om Bökenäset

Tony Svensson och Bökenäset

Blå lökspindling

Bara en av Tonys vackra bilder

För dem som så önskade visade Ulf Arup något av samlingarna i Arkivcentrum Syd, som är norra Europas största arkivsamling. Totalt finns cirka 12 miljoner exemplar av växter och djur i arkiven.

Ulf Arup

Ulf Arup visar ett av många herbarieark med svampar

Lördagen avslutades med årsmötet där Diana Miscevic invaldes i ett fyllnadsval efter Maj Thulin. Revisor Lars-Göran Hellsten hade avböjt omval och ersattes av Bengt-Arne Walldén och i valberedningen invaldes Susanne Hernqvist eftersom Mattias Andersson avböjt omval. Sedan blev det en härlig vegetarisk buffé med många spännande smaker.

Den vegetariska buffén

En riklig vegetarisk buffé

Söndagen inleddes av Mattias Andersson, som pratade om klimatförändringar och svampar. En artikel av honom i SMT 29(3), 2008 kan starkt rekommenderas. I och med att det finns mycket data tillgängliga numera i bl.a. Artportalen kan intressanta fenologiska samband studeras.

Därefter pratade Anders Dahlberg om projektet Svampar i Sverige, där man undersöker jordprover med avseende på svamp-DNA för att ta reda på vilka svampar som finns i ett markprov. Metoden lämpar sig för att se vilka svampar som är vanligast, men inte för att studera sällsynta arter. Som Anders själv uttryckte det: det är ovanligt att vara vanlig och vanligt att vara ovanlig, vilket illusteras av bilden nedan där det är få arter som står för de flesta fynden, medan de flesta svamparterna inte var och en står för särskilt många fynd. Projektet kommer att fortsätta under kommande år och successivt kommer allt mer data att finnas på projektets hemsida, men man kan alltså redan nu titta på data ur olika aspekter.

Ovanliga och vanliga arter

Det är några få arter som står för huvuddelen av fynden

Helgen avslutades sedan med information om nytt i Artportalen, bl.a. en möjlighet att rapportera svampfynd direkt ute i skogen med sin mobil. Sigvard Svensson pratade om vad som är på gång i Puggehatten och Nils O Nilsson pratade om projektet Skånes svampar där man försöker få tillgång till alla de anteckningar som skånska mykologer har gjort under tidernas gång för att uppgifterna inte ska försvinna samtidigt med personerna. Sist men inte minst berättade Elisabeth Ottosson om vad som är på gång i SMF.

2019-03-31 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2019-04-02 av
Magnus Källberg.