April 2020
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En liten vårtrattskivling

I dessa dagar är det nästan bara dystra nyheter om coronaviruspandemin och inställda aktiviteter av alla de slag. Och det finns inte heller många marksvampar att glädjas åt just nu. Därför var det extra roligt när det visade sig att en liten oansenlig trattskivling som jag hittade nyligen faktiskt gick att sätta namn på. Annars är många av de mindre trattskivlingarna svåra att namnge utan omfattande undersökningar. Ulla Hodges i svampklubben och jag var ute och rekade efter bombmurklor i granskogen vid Linghems motionsspår, men bombmurklorna lyste med sin frånvaro. Fast små brunaktiga trattskivlingar fanns det ganska gott om. Någon vecka senare hittade jag till synes samma svampar i Ullstämmaskogen och tog hem några för närmare studium.

Liten vårtrattskivling

En liten vårtrattskivling

Jag hade inga större förhoppningar om att få något namn på svamparna, men det visade sig vid nycklande i Funga Nordica att de hade en kombination av makroskopiska karaktärer som ledde fram till ett namn. Hatthuden var tydligt pruinös, dvs. överdragen med en hinna, det fanns vita myceltrådar vid fotbasen, de luktade svagt av äpple och de var vårsvampar. Det sistnämnda är ju inte särskilt vanligt när det gäller skivlingar. Så om man hittar en skivling om våren är nog chansen att hitta ett passande namn större eftersom urvalet är begränsat.

Vita myceltrådar vid basen av liten vårtrattskivling

Vid fotbasen fanns tydliga vita myceltrådar

Så Funga Nordica gav entydigt svaret att det var fråga om liten vårtrattskivling, Clitocybe pruinosa. Den arten finns med i Ryman-Holmåsens Svampar En fälthandbok och även där stämmer allt bra. Än en gång visade sig alltså Ryman-Holmåsens bok, fastän med över trettio år på nacken, vara utmärkt, inte minst när det gäller det mycket relevanta urvalet av arter. 

Scharlakansvårskål

Scharlakansvårskål

En bild på en annan vårsvamp, den vackra scharlakansvårskålen, Sarcoscypha coccinea s.lat., får avsluta notisen. Denna svamp har jag inte själv hittat mer än någon enstaka gång, så den är knappast särskilt vanlig, och den är upptagen i Skogsstyrelsens bok om signalarter. Den växte precis i kanten till Ullstämmaskogens naturreservat och pekade ännu en gång ut Ullstämmaskogen som en lite exklusivare skog. Mats Elfström har skrivit om den i en äldre notis och eftersom mitt fynd inte är mikroskoperat får det vetenskapliga namnet tillägget s.lat. (sensu lato) vilket betyder "i vidare bemärkelse".

 2020-03-30 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2020-04-01 av
Magnus Källberg.