April 2021
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En vedsvampsutflykt i Tinnerö

Det har handlat mycket om tickor i vårens månadsnotiser och aprilnotisen fortsätter med det lite bredare begreppet vedsvampar. Svampklubben har tidigare gjort vårutflykter till Sturefors. Notiser om dessa kan du hitta här och här. Och våren 2019 hade vi t.o.m. en cirkel om tickor och skinn, där några av alla de intressanta och vackra svampar vi såg blev föremål för en notis.

Söndagen 28 mars bar det av igen för en vedsvampsutflykt, denna gång till eklandskapet i Tinnerö, nära Smedstad. På natten hade det snöat, så vädret var inte så inbjudande med isande kall vind och snöslask på marken. Men vi hittade ändå en hel del, en komplett lista hittar du här.

Raggskinn

Raggskinn

Klyvblad

Klyvblad

Raggskinnet, Stereum hirsutum, är en mycket vanlig skinnsvamp på lövved som känns igen på sin ragghåriga översida och så länge den är färsk orangegula släta undersida. Klyvblad, Schizophyllum commune, är en lite musslinglik svamp med skivor som är kluvna på längden och som oftast växer på lövträ, gärna på bok och ek. Den betraktas idag som en sammansatt fruktkropp där varje kluven skiva är en egen fruktkropp som växer tillsammans med de andra fruktkropparna på en gemensam mycelfilt.

Zonticka

Zonticka

Ektickor

En ek med massor av ektickor

Zontickan, Trametes ochracea, växer mest på lövved, har en zonerad hatt och är nästan trekantig i tvärsnitt. Ektickan, Fomitiporia robusta, kallades tidigare Phellinus robustus, men har liksom många andra svampar fått byta vetenskapligt namn på senare år. Den växer som namnet antyder nästan bara på ek.

Kuddticka

Kuddticka

Hasselticka

En lite skruttig hasselticka

På en gammal hassel hittade vi kuddticka, Fomitiporia punctata, som också har fått byta namn från Phellinus punctatus. Den har den ovanliga egenskapen att bli mindre och mindre allteftersom den växer. Det yngsta bruna porlagret blir allt mindre och omges av äldre gråa porlager. På samma hassel hittade vi också en lite skruttig hasselticka, Dichomitus campestris. Den är en signalart och jag tycker att man får leta på många hasslar innan man har turen att få syn på den.

Aspticka

Aspticka

Plommonticka

En båge av slån med plommontickor

I ögonhöjd på en asp växte en aspticka, Phellinus tremulae. Den är vanlig till skillnad från den stora asptickan, Phellinus populicola, som man sällan ser. En anslående syn var en båge av slån med en rad plommontickor, Phellinus pomaceus.

Snurrkrös

Snurrkrös

Gullkrös

Gullkrös

Vi hittade också några fina gelésvampar. Snurrkrös, Exidia recisa, är en ganska liten brun gelésvamp med en smal fästpunkt och en lite vågig kant. Gullkrös, Tremella mesenterica, är lätt att känna igen och hitta när den är färsk, men liksom en del andra gelésvampar torkar den snabbt bort till oigenkännlighet.

2021-03-30 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2021-04-01 av
Magnus Källberg.