Augusti 2017
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En vacker musseron

Att hitta färska svampar i naturen till augustinotisen har inte varit särskilt lätt på senare år. Men jag gjorde ändå ett försök i nordsluttningen bakom fårstallet i Smedstad. Där brukar det väl alltid finnas någon liten svamp...

Prickmusseroner på en stubbe

 En stubbe med två prickmusseroner

Och ser man på! Där på en låg stubbe fanns två fruktkroppar av en svamp, som är ovanligt lätt att känna igen. Det var en av de första arterna, som jag kände mig säker på en gång i svampstudiernas begynnelse.

Det handlar alltså om prickmusseronen, Tricholomopsis rutilans. Hatten är vackert rödprickig eller rödfjällig på gul botten, fast ibland är det röda inslaget väldigt svagt. Foten har samma röda struktur och skivorna är gula. Tyvärr är prickmusseronen ingen matsvamp, den har en ganska besk jordartad obehaglig smak. Inte ens i gamla svampböcker anses den ätlig, eller möjligen så efter avkokning.

Undersidan av en prickmusseron

Skivorna är gula och foten är rödprickig liksom hatten.
Sporpulverfärgen är vit vilket man kan se lite grann av på den vänstra mindre fruktkroppen

Prickmusseronen är som sagt lätt att känna igen, men vill man göra en säkerhetskontroll kan man titta på skivorna, som ser borsthåriga ut på eggen. Borsten är s.k. cheilocystider, vilket är sterila celler som sitter blandade med de sporbärande basidierna på skiveggen. Den skarpsynte ser nog detta med blotta ögat, annars hjälper en enkel lupp gott. Eller så kan man ta ett foto med sin kamera i makroläge och zooma lite i bilden.

Skivorna ser lite oregelbundna och borstiga ut

Skivorna ser borsthåriga ut

Skiveggen i lite högre förstoring

I lite större förstoring kan man ana de sterila cystiderna på skiveggen

Prickmusseronen placeras inte i släktet Tricholoma, de "äkta" musseronena, utan i släktet Tricholomopsis, som kännetecknas av sitt växtsätt på barrträ och förekomsten av stora cystider. Musseronerna i Tricholoma är i stället mykorrhizasvampar, som växer tillsammans med en trädpartner.

Det finns en liknande art, stubbmusseron, Tricholomopsis decora, som är mera nordlig och inte alls lika vanlig i Linköpingstrakten som prickmusseronen. Men jag ser den nog minst en gång varje höst även här. Ett äldre namn är svartfjällig prickmusseron, vilket väl beskriver skillnaden mellan arterna. En gammal diabild från mykologiveckan i Storuman 1993 får illustrera stubbmusseronen, som alltså har mörkbruna till svarta fjäll på gulaktig botten.

Stubbmusseron

Stubbmusseron

Nu hoppas jag som vanligt på mycket regn så att det äntligen kan bli en fin svampsäsong även här i Östergötland!!

2017-07-30 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2017-08-01 av
Magnus Källberg.