Februari 2009
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Två röksvampar

Röksvampar bildar till skillnad mot t.ex. skivlingar och soppar sina sporer inuti fruktkroppen. Innan sporerna börjar mogna och fruktkropparna fortfarande är vita och fasta rakt igenom är röksvamparna ätliga. Därefter är de inte mycket att lägga i stekpannan.

Men ofta ser man röksvamparna när de är mogna och klara att sprida sina sporer. I februarinotisen 2007 presenterade vi några röksvampar, bl.a. vårtig röksvamp, som öppnar sig med en por i toppen och om svampen trycks ihop så bildas ett moln av sporer.

I månadens notis handlar det om två andra lite större röksvampar, som inte öppnar sig med en por i toppen, utan där istället fruktkroppens vägg spricker upp. Den ena arten, skålröksvamp, har jag sett ett antal gånger, både som färsk och som vinterståndare. De två stadierna ses till vänster respektive höger på bilden nedan. Den växer i gräsmarker och på andra öppna ställen och är inte så ovanlig.

Skålrökssvamp, Calvatia utriformis

När sporerna har spridits från svampen blir det kvar en skål på marken. Skålen är alltså den sterila foten, där det inte bildas några sporer. Skålröksvampen kan bli ganska stor, kanske som mest cirka 15 cm bred.

Månadsnotisens andra röksvamp, jätteröksvampen, Langermannia gigantea, kan bli betydligt större. Man lär ha hittat jätteröksvampar som vägt upp mot 20 kilo och dessa är nog svamprikets största fruktkroppar, åtminstone i våra områden. Jätteröksvampen är mindre vanlig än skålröksvampen och växer på ungefär samma slags ställen, ofta där det är näringsrikt. Den är iögonenfallande genom sin storlek och väldigt rolig att få syn på.

Kjell-Åke Evaldsson med en präktig jätteröksvamp från september 1988

Jag hade nog alltid svävat i den föreställningen att hela jätteröksvampen "försvann" när svampen mognade och helt upplöstes i sporer. Men i början av 2008 kom det en fråga på Corren Mera (inloggning krävs, sök eventuellt på "svamp skumgummi" om inte rätt artikel visas) där jag brukar svara på svampfrågor för Östgöta Correspondentens prenumeranter. BrittLouise Davidsson ute på Östgötaslätten hade hittat en brun skumgummiliknande cirka 15 cm stor "boll" ute i en granplantering. När hon tryckte på den kom det ut en brun rök från "skumgummit". Hon hade fotograferat den mystiska företeelsen och på bilden nedan ser man utsidan av den ituskurna bollen till vänster och snittytan till höger.

 

Är det svamp eller skumgummi? Foto: BL Davidsson

En bild och beskrivning och mitt svar publicerades med den fyndiga rubriken ovan av Maria Hovberg, redaktör för Corren Mera, den 14 januari 2008. Jag hade aldrig sett något liknande men föreslog att det skulle kunna vara en röksvamp och att skålröksvampen efterlämnade en rest, som hade en något liknande karaktär. Fast BrittLouises fynd var ju inte alls skålformat. Men om jag fick den eventuella svampen i handen skulle jag kunna undersöka den lite noggrannare.

Två veckor senare kom BrittLouise och hennes man hem till mig med den mystiska bollen. Det var en märklig upplevelse att få den i handen eftersom den kändes som nästan viktlöst skumgummi. Och när man tryckte på den så kom det verkligen ut en brun rök. Jag visade upp den, bl.a. på ett möte i svampklubben Boletus i Norrköping, och Tommy Svensson sa direkt att det var resterna av en jätteröksvamp.

Svampen visade sig vara svår att fotografera, men bilden ovan visar den halva svampen liggande på utsidan med fästpunkten vid marken i mitten och snittytan uppåt.

Men det vore ju ändå trevligt att kunna verifiera att röken som kom ut från svampbollen verkligen var sporer som stämde med jätteröksvamp. Sporerna skulle i så fall vara runda, cirka 4 mikrometer (tusendels millimeter) i diameter och småvårtiga. Fyra mikrometer är mycket smått och vårtorna kunde man nog glömma om man inte hade tillgång till ett mycket bra mikroskop. Men jag fick möjlighet att få de bruna rökpartklarna, dvs. sporerna, undersökta i ett elektronmikroskop med 20 000 gångers förstoring. Det är ungefär 20 gånger mer än i ett vanligt ljusmikroskop.

Sporer av jätteröksvamp i 20 000 gångers förstoring

Och ser man på - sporstorlek och vårtighet stämmer! Det var alltså verkligen en jätteröksvamp och jag hade lärt mig något nytt! Men lära sig något nytt får man ju ofta göra när man studerar svampar - det är väl en av de saker som gör svamp så spännande!!

Text och bild: Magnus Källberg utom fotomontaget av två bilder från BrittLouise Davidsson.


Sidan uppdaterad 2010-08-07 av
Magnus Källberg