Februari 2013
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Smått från bokskogen

Vintern behåller sitt grepp över naturen och svamparna sover under snön. De man kan se på träd och stubbar är tyngda under vitt. Så ska man skriva notis så blir det till att leta på hårddisken.

Bokskogen har vi skrivit om tidigare, men där finns mycket att hämta särskilt när man "soppar" med IngerJohanne som har falkögon. Ett par söta småsvampar blir ämne den här gången. Jag börjar med röda knottror som bara är ett par millimeter höga och sitter på murket trä.

Arcyria

Vackert rött på den murkna trädstammen 

Fascinerande blir det på närmre håll.

Arcyria

Knottriga små korvar på skaft träder fram

De här skojiga röda klubborna är sporsamlingar av en slemsvamp av släktet Arcyria, på svenska ullklubbor. Slemsvamparnas krångliga systematiska placering tänker jag inte gå in på, det får räcka med ett påpekande att några svampar är de egentligen inte. Den som vill fördjupa sig i ämnet hänvisas till vår svenske expert professor Uno Eliasson, som har artiklar i Svensk mykologisk tidskrift 2012, nr 2 och nr 3.

Slemsvampar av aktuell typ (myxomyceter) har ett tillväxtstadium då de bildar slemmiga 1-5-10 cm stora s.k. plasmodier, som äter som amöbor och även kan förflytta sig som amöbor. Plasmodierna stelnar så småningom, och övergår i ett sporbildande stadium. Då framkommer t.ex. klubblika bildningar (sporangier) av det slag som bilden ovan visar. Den röda färgen kommer från sporerna.

Plasmodiestadiet har jag ingen bild av. För många år sedan hittade jag plasmodier i min gräsmatta, och träget var fjärde timme under ett par dygn gick jag ut och fotograferade. Jag ville se hur fort de kröp. Men inte en enda millimeter blev det - de bildade sporangier istället. Men en vacker serie bilder av fjällig bläcksvamp fick jag på köpet (notis 2003:11).

Slemsvamparnas sporangiesamlingar sitter gärna på trä, men tittar man på de gamla löven i skogen kan man hitta andra konstiga bildningar.

Eldtofs

Eldtofs (Anthina flammea)

Både det latinska och det svenska namnet pekar mot eld. Exemplaren på bilden är nog lite åldrade, men man ser suddiga tofsar som avslutar en del av stänglarna. Det är myceltofsar som man med lite fantasi kan associera till rök. Eldtofsen är en sporsäckssvamp, men sedan är det svårt med den systematiska hemvisten. Den har nämligen inga sexuella stadier, bildar alltså inte sporer, och eftersom sexuella stadier är nödvändiga för systematiken svävar eldtofsen i det blå.

Men kul är eldtofsen och värd att hålla ett öga efter. Titta efter den på gamla ek- och boklöv - den är inte särskilt vanlig.

När detta var skrivet fick jag som vanligt nyheter från vårt grannland av IngerJohanne: Senaste numret av Telemarks Botaniske Forenings skrift "Listéra". Vad mötte mig på försättsbladet? En långhårigt troll som inte är något annat än ett ovanligt vackert exemplar av Anthina flammea!! Och vad fanns i skriften? En artikel om denna svamp, och så en med titeln "Slimsopper kan vaere vakre" - utrustad med en serie fina bilder som dokumenterade detta!!

Vi avslutar med den underbara titelsidan - Kåre Homble höll i kameran:

Eldtofs i Listéra

Eldtofs på titelsidan av skriften "Listéra" (Foto: Kåre Homble)

Text och de tre översta bilderna: Lennart Gidholm


Sidan uppdaterad 2013-01-31 av
Magnus Källberg.