Februari 2018
Svampklubbens logo
Notisregister  
STARTSIDAN

Ett bra år för panterflugsvamp

Svamphösten 2017 var den bästa på mycket länge. Men kanske kan man särskilt ett bra svampår märka att alla svamparter inte gynnas. Det var ont om kantareller runt Linköping, medan de tre slagen av karljohan fanns i mängder. Och gallsoppen lyste med sin frånvaro som vanligt under ett karljohanår. En normalt mycket vanlig art som jag knappt såg en enda fruktkropp av var den rödbandade spindelskivlingen. Men månadens notis handlar om en flugsvamp som inte brukar vara så vanlig, men som dök upp många gånger under hösten 2017, nämligen panterflugsvampen, Amanita pantherina.

Panterflugsvamp

Panterflugsvamp

Panterflugsvampen växer med både löv- och barrträd, men är vanligare med lövträd. Panterflugsvampen liknar flera andra flugsvampar men brukar ha en karakteristisk olivton i den bruna hattfärgen. Som hos nästan alla flugsvampar finns någon form av rester av ett yttre hylle eller hölje vid fotbasen. Hos panterflugsvampen finns en tydlig förtjockad valk vid den uppsvällda fotbasen. Ringen och foten ovanför ringen är slät och hattkanten är mer eller mindre tydligt strimmig.

Panterflugsvamp

Panterflugsvampen har tydliga hyllerester vid fotbasen

Panterflugsvampen är en giftsvamp och innehåller samma slags gifter som röd och brun flugsvamp, bl.a. ibotensyra och muscimol, som påverkar både det centrala och perfiera nervsystemet. Man brukar benämna förgiftningstypen pantherinasyndromet. En nylig studie från Polen föreslår att pantherinasyndromet delas upp i två olika typer beroende på de inbördes förhållandena mellan ibotensyra och muscimol. Den ena typen förekommer vid förgiftning med röd och brun flugsvamp, den andra typen vid förgiftning med panterflugsvamp. Ibotensyra och muscimol är kemiskt nära besläktade och ibotensyra kan i kroppen omvandlas till muscimol.

Tursamt nog slutar de allra flesta förgiftningar i pantherinasyndromet lyckligt och utan bestående skador, till skillnad från förgiftningar med vit eller lömsk flugsvamp.

Panterflugsvamp

Köttet under hatthuden är vitt till skillnad mot brun flugsvamp där köttet är gult under hatthuden

Panterflugsvamp

Ringen är slät och inte strimmig som hos vissa andra flugsvampar

Förgiftningar med panterflugsvamp har skett när man förväxlat med ätliga flugsvampar, kamskivlingar och rodnande flugsvamp. En giftig panterflugsvamp kan nog ganska lätt "förvandlas" till en ätlig kamskivling om plättarna på hatten har regnat bort och man hanterar svampen så att ringen försvinner. Det har även hänt att man trott sig plocka stolt fjällskivling, men som ofta påpekas har flugsvampen ljusa plättar på mörk botten medan fjällskivlingen har tvärtom, mörka fjäll på ljus botten.

2018-01-29 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2018-01-31 och 2022-01-31 (fel år i texten) av
Magnus Källberg.