Februari 2019
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En liten svamp med många makroskopiska kännetecken

Då var det nytt år och så småningom en ny och förhoppningsvis svamprik höst. Ett av den gångna höstens mest minnesvärda svampfynd för mig var en liten gulaktig svamp som växte i mängder längs 5 kmspåret i Vidingsjö. Vi hade sett den några dagar innan på svampklubbens signalartscirkel, annars hade jag kanske aldrig brytt mig om att titta närmare på den, eftersom jag egentligen är mest intresserad av lite större svampar.

Massor av svampar vid kanten av motionsspåret

Mängder av små gulaktiga svampar längs 5 kmspåret i Vidingsjö

När jag böjde mig ner och fotograferade lite närmare såg svampen ut så här:

Bollrostnavling

Faktiskt en liten vacker svamp

Jag hade hittat bollrostnavlingen, Xeromphalina cauticinalis enligt Dyntaxa. Ett äldre namn är bollbroskskivling. Den ska ha en liten gul mycelboll vid fotbasen, men jag fick faktiskt titta på ett tiotal svampar innan jag hittade en riktigt tydlig mycelboll som var värd att fotografera. På bilden nedan ser man inte bara den gula mycelbollen utan också att det utgår ett antal svarta myceltrådar, s.k. rhizomorfer, från fotbasen. Foten var också lite gulmjölig precis som det stod i svampboken. Nu kunde det väl nästan räcka med karaktärer för en riktig artbestämning: det allmänna utseendet, den gula mycelbollen, de svarta rhizomorferna och den gulmjöliga foten.

Nej, lukt och smak finns också. Svampen luktade lite parfymartat behagligt och smakade bittert, precis som bollrostnavlingen förväntas göra. Sammanlagt alltså sex olika makroskopiska karaktärer som var lätta att observera.

Mycelbollen vid fotbasen

En gul mycelboll vid fotbasen och svarta rhizomorfer

Foten med den gula mjölaktiga beläggningen

Foten var gulmjölig

Det finns fler arter i släktet Xeromphalina, rostnavlingar. I Dyntaxa anges antalet arter funna i Sverige till tre. En av arterna som vi har hittat flera gånger på signalartscirkeln är stubbrostnavlingen, Xeromphalina campanella, som växer gyttrad på stubbar. Den är ganska vanlig till skillnad mot bollrostnavlingen som är ovanlig utom i kalktrakter enligt Ryman-Holmåsens Svampar: en fälthandbok.

 

Stubbrostnavling

Stubbrostnavlingen växer gyttrat och har också en liten mycelboll vid fotbasen

Stubbrostnavling

Då återstår det bara att hitta den tredje arten i släktet, brun bollrostnavling, Xeromphalina cornui. Men den är ju också en ganska liten svamp, så det gäller nog att skärpa synen så gott det går.

 2019-01-28 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2019-02-01 av
Magnus Källberg.