Februari 2020
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En av de vackraste stubbar jag sett

Det har väl knappast undgått någon att granbarkborrarna härjat vilt i många av våra skogar på senare år. Eftersom jag är tillsynsman för Ullstämmaskogens naturreservat blev det många besök under 2019 för att dokumentera skadorna. Vid ett av besöken under sommaren ropade min kollega från Vidingsjöskogens naturreservat, Janne Moberg, på mig, för han hade hittat en intressant ticka på en granstubbe. Var det inte den ovanliga och vackert orangefärgade brandtickan, Pycnoporellus fulgens, som oftast växer på granlågor?

En skruttig brandticka från förra året

Skruttiga brandtickor från hösten 2018

Brandtickan kommer på hösten, är ettårig och genom insektangrepp förvandlas den tämligen snabbt till ett svampmjöl, vilket man kan förstå av bilden ovan. Brandtickan växer alltid tillsammans med klibbticka som först rötat veden. Och det fanns faktiskt klibbtickor på stubben också, ännu ett tecken på att artbestämningen var riktig.

Både nya och gamla klibbtickor och brandtickor

En synnerligen vacker granstubbe med både unga och gamla klibbtickor och brandtickor

Vid ett nytt besök i början av september hade det kommit fram nya fräscha fruktkroppar av brandtickan och även helt nya klibbtickor på samma stubbe. Det var verkligen en mycket vacker syn; det var nog en av de vackraste tickbestödda granstubbar jag sett.

Brandtickans porlager ser lite speciellt ut, ibland är det nästan taggsvampsliknande och brandtickan har därför tidigare förts till taggsvamparna.

Porer av brandticka

Porlagret på brandtickans undersida ser delvis ut som taggar, delvis som porer

Som avslutning på februarinotisen kommer en bild på ännu en vacker ticka, en grovticka som vuxit som en spiral i våningar.

En mycket stilig grovticka

En synnerligen vacker grovticka från Ullstämmaskogen, fotad samma dag som den skruttiga brandtickan på första bilden

2020-01-29 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2020-01-31 av
Magnus Källberg.