Februari 2022
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En skönt grön skönhet

Nu är det vinter. I skrivande stund lyser snön med sin frånvaro, men vi går i alla fall mot ljusare tider. Man får läsa i sina svampböcker och titta på bilder i datorn och drömma sig fram till nästa svampsäsong.

När jag träffar folk på svamputflykter vill de ibland att jag tittar på en vacker svamp som de har fotograferat med sin mobil. Inte sällan är det en viss grön svamp, kanske för att gröna svampar är ganska ovanliga och drar blickar och intresse till sig.

Ärggrön kragskivling

Ärggrön kragskivling

Nu är det inte alltid så lätt att säkert bestämma svampar från bilder, men den ärggröna kragskivlingen, Stropharia aeruginosa, bör man kunna känna igen om fotot är någorlunda skarpt, helst med ovansida, undersida och fot fotograferade. Det är en ganska vanlig svamp i blandskog med både barr- och lövträd.

Det finns ett femtontal arter bland kragskivlingarna. De har mörka sporer och en ring, som dock ibland är rätt obeständig. Den ärggröna liksom de flesta andra arterna i släktet är inga matsvampar, men en stor art, jättekragskivling, Stropharia rugosoannulata, som förekommer sällsynt i sydligaste Sverige, är ätlig. Den anses vara lätt att odla och på en medlemskväll 2017 fick vi veta lite mer om detta. En glimt från det föredraget finns på hemsidan.

Ärggrön kragskivling

Ärggrön kragskivling har en tydlig och ganska beständig ring

Blågrön kragskivling

Ringen på blågrön kragskivling är obeständig

Det finns ännu ett par kragskivlingar med gröna färgtoner.

I lövskog finns den blågröna kragskivlingen, Stropharia cyanea, som skiljer sig i några avseenden. Den tydligaste skillnaden är att ringen är betydligt mer obeständig än ringen på den ärggröna. Den uppges också ha kraftigare vita mycelsträngar vid fotbasen än den ärggröna. Strängarna kan anas på bilden ovan.

Det finns också en pepparkragskivling, Stropharia pseudocyanea, som kan vara blågrön, åtminstone till en början, och som uppges ha en karakteristisk lukt av nymalen peppar, men den har jag själv aldrig sett. Den är bl.a. funnen i Tinnerö i hasselskogen vid Humpen så där ska jag ta mig en titt i höst.

2022-01-27 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2022-01-31 av
Magnus Källberg.