Februari 2023
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En vanlig mussling som är en ticka

Då har vi passerat ännu ett årsskifte och ett nytt och förhoppningsvis svamprikt år ligger framför oss. På vintern och våren finns det inte så många av de svampar med hatt och fot som vi plockar för att äta eller bara studera under hösten. Men på ved kan man hitta en hel del svamp, särskilt i början av året innan det börjar torka upp i markerna efter vinterns snöiga period.

Svampar på ved som har skivor på undersidan av hatten och som saknar eller inte har en vanlig centralt ställd fot brukar man kalla musslingar. Musslingar är en mycket heterogen grupp och månadens svamp har bara namnet gemensamt med andra musslingar eftersom den egentligen är en ticka, fast den har något som liknar skivor på undersidan av hatten. Det handlar alltså om vedmusslingen, Gloeophyllum sepiarium. Den växer på solexponerade stubbar och stockar, gärna på gran, men kan hittas på flera andra träslag och är lätt att känna igen.

Ibland kan undersidan ha ett mer labyrintiskt utseende, som på slingertickan.

På lite håll, och särskilt när den växer på den sågade ytan av en stubbe, kan vedmusslingen påminna om lukttickan, Osmoporus odoratus, men tittar man närmare är det stor skillnad, inte minst på undersidan av hatten. Lukttickan har ju porer och inga skivor. De här två arterna anses dock stå nära varandra och i Dyntaxa återfinns de i samma familj, Gloeophyllaceae.

 Vedmussling på den sågade ytan av en stubbe

Vedmussling på den sågade ytan av en stubbe

Vedmussling har skivlika porer på undersidan

Vedmussling har något som liknar skivor på undersidan av hatten

En gammal grånad vedmussling

En gammal grånad vedmussling

Vedmussling kan växa i långa stycken

Vedmusslingen kan växa i en lång rad

Vedmusslingen har sällskap av en klibbticka

Här har vedmusslingen sällskap av en grann klibbticka

I samma släkte finns också en mycket sällsynt granmussling, Gloeophyllum abietinum, som är mindre och som färsk saknar de vackra orangegula färgerna som är typiska för vedmusslingen. I Artportalen finns inga fynd från Östergötland. I alla fall inte från de senaste 50 åren.

En annan "mussling" som också är en ticka är korkmusslingen, Daedalea quercina, som vi har skrivit om tidigare. Den växer bara på ek.

2023-01-25 Text och bild: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2023-02-01 av
Magnus Källberg.