Rapporterna är uppdaterade 2001-02-02 klockan 06.00
Linköpings svampklubbs höstprogram 2000.
Om inget särskilt angivits är det Magnus Källberg som skrivit kommentarerna nedan till aktiviteterna.  

Söndag
6 augusti

NATURÄVENTYR bland våra tidiga höstsvampar och spännande växter.

Svamputflykten med Tommy Svensson lockade sammanlagt åtta deltagare. Marie Jadner berättade mycket kort att man besökt två lokaler och hittat mycket granblodriska på ena lokalen. Den andra lokalen var inte så svamprik. "Dagens fynd" var nog en vit kungschampinjon.

Onsdag
23 aug

KREMLOR - mer än du tror

Svampsäsongen startade med en mycket välbesökt kväll om kremlor. Sextiosex personer (!!!) kom för att höra allas vår svampkändis Marie. Mer information kan kanske komma senare.

Måndag
28 aug

SVAMPINFORMATION - Tre måndagar på NaturCentrum

Svampklubbens första svampinformation för säsongen var ganska välbesökt. Sammanlagt cirka 20 personer kom för att titta på de över femtio artbestämda svamparna, som fanns utlagda på borden. De flesta svamparna hade levererats av Rune Winqvist och Stig Persfalk, men även av några av kvällens besökare. Dagens fynd var utan tvekan två exemplar av den i våra trakter mycket sällsynta lömska flugsvampen, plockade cirka 1 km norr om Kungsbro i en hasseldunge. Denna svamp har nu hittats ett antal gånger denna ovanligt svamprika och artrika höst.

Onsdag
30 aug

SVAMPUTFLYKT

Säsongens första svamputflykt samlade cirka 25 personer. Utflykten gick till Vidingsjöskogen, parkering vid uppfarten till skidbacken. En hel del matsvamp plockades, bland annat mycket sotbrun vaxskivling och på sina håll kryllade det av fasta fina fårtickor. Dagens fynd var nog ett stiligt exemplar av rodnande spindelskivling, Cortinarius cyanites. Turligt nog klarade vi oss från regn. När man körde in mot Linköping igen fullkomligt öste regnet ner längs Haningeleden.

Lördag och
Söndag
9-10 sept

SVAMPUTFLYKT och SVAMPUTSTÄLLNING på NaturCentrum

Lördagsutflykten lockade cirka 15 deltagare som åkte till ett av svampklubbens favoritställen i kanten av Slakaåsen, vid Äbbelyckan. Vi hittade inte så mycket svamp som vi hoppats, men ändå tillräckligt för att få till en fin svamputställning. "Finaste fyndet" var nog ett stort exemplar av blomkålssvamp.

Antalet besökare på utställningen var överraskande litet på lördagen, kanske 30 personer, men söndagen var mera "normal" med cirka 100 besökare. Artantalet vid årets utställning var 145 namnsatta arter på de 13 borden. Det roligaste fyndet var kanske några typiska exemplar av bitter riddarmusseron (Tricholoma aestuans) eller kanske fjällig gallmusseron (Tricholoma bresadolanum) .

Måndag
11 sept

SVAMPINFORMATION II - Tre måndagar på NaturCentrum

Till svampklubbens andra svampinformation kom det cirka 20 personer för att titta på ungefär lika många svampar. Det var tyvärr ganska få besökare som hade med sig egna svampar, därför blev vår miniutställning verkligen mini denna gång. Två roliga jordstjärnor inkom, den ena var den sällsynta håriga jordstjärnan (Trichaster melanocephalus) och den andra en kragjordstjärna (Geastrum triplex). Jordstjärnefynden bestämdes av specialister vid SMF:s mykologivecka.

Torsdag
14 sept

SVAMPUTFLYKT

Lennart Gidholm ledde torsdagskvällens utflykt och skriver så här:

Torsdagskvällens exkursion gick till skogsområdet norr om Raelstorp. Efter föga mer än 45 minuters plockande i solens sista strålar återsamlades de cirka 25 deltagarna. Korgarna var förvånansvärt välfyllda med sammanlagt många arter. Representanter för alla de vanliga svamptyperna, t ex kremlor, riskor, kragskivlingar, flugsvampar, champinjoner, soppar, hann demonstreras, liksom också stinksvamp och stolt fjällskivling. Intresset var stort bland deltagarna och blott alltför snart satte kvällsmörkret stopp för aktiviteterna.

Helgen
15 sept -
17 sept

SVAMPHELG I BERGSLAGEN - njut av naturens rikedom

Anna-Lena Persson skriver om svamphelgen:

Vi upplevde en fantastisk helg på alla sätt. Vädret var underbart, det var solsken, lagom varmt och lagom med vind. Alla njöt såväl i skogen som vid svamprensning.

35 personer deltog på årets svamphelg på Vretens Kursgård utanför Nora. Vi hittade många arter. Vi räknade till 128 vid lördagskvällens genomgång av svamputställningen. Mycket taggsvamp. Såväl den bleka som den rödgula. Eftersom svampsäsongen började tidigt i år var det inte så mycket soppar. De flesta passade på att fylla sina vinterförråd.

Vi gjorde ett spännande smaktest. Taggsvamp stektes på fyra olika sätt. Ingen visste vad som var vad. Endast siffror angavs. Taggsvampen stektes i smör, i billigt margarin, i rapsolja och i olivolja. Vilken tillagning gav mest njutning tror ni? Jo, stekning i smör! I en klass för sig, det var alla överens om.

Efter en underbar helg var alla överens om att ses igen om ett år.

Söndag
24 sept

SMAKFULL UTFLYKT - våga prova "nya" svampar

Anna-Lena Persson skriver om utflykten och matlagningen:

Många hade samlats för att plocka och sedan smaka olika svampar. Ett 40-tal personer gav sig iväg för att finna svamp av alla de slag. Vi fann mycket svamp. Efter svampplockningen samlades vi på Medborgarskolan och fördelade svampskörden på ätligt och icke ätligt.

Anna-Lena informerade om tillvaratagande av svamp, tillagning och näringsvärde. De goda matsvamparna rensades och olika grupper av deltagare tillagade olika svampar. Arter som vi hade mycket av tillagades på olika sätt med olika fetter.

Svampar som vi tillagade var karljohan, sandsopp, brunsopp, björksopp, aspsopp, fjällig bläcksvamp, champinjoner, snöbolls- och skogschampinjon, tegelkremla, sotbrun vaxskivling, rynkad tofsskivling (som numera skall heta rimskivling), stolt fjällskivling, blek taggsvamp, rödgul taggsvamp, svart trumpetsvamp, trattkantarell, rödgul trumpetsvamp, blomkålssvamp och fårticka.

Svamp stekt i smör vann men det var inte tillagning i margarin som kom tvåa utan tillagning i rapsolja!

Oj vad roligt vi hade. Detta är en aktivitet som verkligen uppskattas och som ger mersmak för svamp...

Måndag
25 sept

SVAMPINFORMATION III - Tre måndagar på NaturCentrum

Efter en mycket fin och tidig start på svampsäsongen hade denna sista måndagskväll på NaturCentrum föregåtts av en torrperiod som gjort att svamptillgången sinat betänkligt. Åtminstone var det vår uppfattning, vi fem från svampklubben, som skulle ansvara för den här informationskvällen.

Under kvällen räknade vi till sju personer, som kom dels för att visa upp sina egenhändigt plockade svampar och dels för att se vad vi hade fått in till visning, kanske för att få bekräftat om det skulle löna sig med en egen svamputflykt under den här torrperioden.

Innan kvällen var slut kunde vi räkna in 68 olika svampar på vår miniutställning vilket får sägas vara ett överraskande gott resultat med tanke på förutsättningarna.

Övrigt att notera från kvällen var en utseendemässigt mycket underlig svamp som en dam kom in med. Den var tyvärr plockad i Uppland en vecka tidigare och hade förvarats i en plastask, varför vi misstänkte att den ändrat sitt utseende ganska kraftigt. Vi klarade inte av att fastställa vad det kunde vara för art, och inte heller konsultation av Anna-Lena Persson senare på kvällen hjälpte för att klara ut vad det var för svamp.

Något som gladde oss speciellt var att vi fick in en kantkremla, vår svampklubbs symbol och logotyp.

Som vanligt var det en hjärtlig stämning och en hel del diskussioner utspann sig både besökarna emellan och mellan informatörerna och besökarna. De sju besökarna tackade oss för sina utökade svampkunskaper samt för råd och tips om växtplatser och tillagningssätt. Det hade varit helt enkelt en givande kväll för oss alla.

Vid pennan /Sune Pettersson

Söndag
8 okt

SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar

Lennart Gidholm skriver så här om utflykten som råkade bli två!

Den milda hösten som ingav förhoppningar om en god svampskörd och det lättande molntäcket som förebådade bättre väder lockade ett fyrtiotal svampvänner att komma med på säsongens sista svamputflykt. Färden ställdes till de omväxlande skogarna mellan Bankekind och Grebo en dryg mil sydost om Linköpings tätort. Av bl.a. trafiktekniska skäl delade sig bilkolonnen med tiden i två, anförda av exkursionsledarna Anna-Lena Persson och Ina Wallqvist.

Både förhoppningarna om gott väder och om svamp infriades. Några stora mängder matsvamp blev det kanske inte, men artrikedomen var god. Trattkantarell fanns naturligtvis, liksom någon enstaka gul kantarell. Mången barrträstubbe pryddes av rökslöjskivling, en svamp som verkligen gör sig i stekpannan och som deltagarna nu fick ett bra tillfälle att lära känna. Längs en skogsväg växte smörsopp, och någon träffade också på en fin samling riddarmusseroner. Att senhösten inte är rätt tid för flugsvampar och kremlor märkte vi förstås, men enstaka riskor påträffades liksom också olika trattskivlingar. Att vintern ändå var i antågande påmindes vi om genom frostvaxskivlingen som börjat komma bland lavarna i tallskogen.

Facit: en riktigt lyckad senhöstutflykt.

Tisdag
14 nov

FLUGSVAMPAR - ett fascinerande släkte

Sjutton personer hade kommit för att lyssna på Ole Högbergs föredrag om flugsvamp som var mycket intressant och gav helt nya infallsvinklar och tankar om svamp. Föredraget handlade inte om flugsvampar i allmänhet utan "bara" om just den röda flugsvampen som metafor och rörde sig således inom området psykomykologi och etnomykologi. Ole hade samlat material om röd flugsvamp i åratal och hade även ett manuskript klart fast han hittills inte fått napp från något bokförlag. Men trägen vinner heter det ju… Ole konstaterade att röd flugsvamp var inte bara en symbol för giftsvamp utan för svamp överhuvudtaget, ja till och med en symbol för kärlek och lycka och även det manliga könsorganet. I Tyskland kallas den röda flugsvampen för "Glückspilz" och är som namnet säger en symbol för lycka. Ole visade många bilder på röd flugsvamp som han samlat genom åren bland annat och framförallt från olika typer av vykort och hälsningskort. Han var också tacksam för mer material så ni som kommer över gamla kort på röd flugsvamp, kontakta Ole så blir han glad att få utöka sina samlingar.

INSTÄLLT!!

Söndag
3 dec

INSTÄLLT!!

SVAMPJULFEST - svampklubbens populära tradition

På grund av för få anmälningar är Svampklubbens julbord INSTÄLLT!

Senast ändrad 2002-01-07 och 2022-09-30 (hänvisning) av Magnus Källberg.