Rapporterna är uppdaterade 2003-11-26 klockan 21.45.

Linköpings svampklubbs höstprogram 2003. 

Om inget särskilt angivits är det Magnus Källberg som skrivit kommentarerna till aktiviteterna.
OBS!! På hemsidan finns många bilder från aktiviteterna, men för att inte sidan ska ta alltför lång tid att ladda ner finns bilderna under de klickbara länkarna i texten.

Måndag
25 aug

SVAMPINFORMATION I - 3 Måndagar på NaturCentrum

Svampklubbens tradition med svampinformation måndagskvällar på NaturCentrum fortsätter även denna höst. Denna första gången hade vi riktigt många och fräscha svampar, mer än 50 olika arter var upplagda på fat med uppgifter om namn och ätlighet. Antalet besökare var cirka 30 och av en grupp som guidats i Trädgårdsföreningen valde flera att även titta litet på vår fina utställning. Några besökare hade med sig svamp, som de ville få namn på. De flesta svamparna var plockade i Ullstämma naturreservat men påfyllning gjordes även från andra håll. Sune Pettersson kom med en sedvanligt stor jätteröksvamp. Intressantaste svamparna i kväll var nog ametistfingersvamp eller violett fingersvamp och en grönmjölkig vitriska. Hoppas svamphösten håller i sig, just nu är det ganska svamprikt runt Linköping.

Onsdag
27 aug

SVAMPUTFLYKT

Säsongens första svamputflykt, Vidingsjö var "som vanligt" målet, Lennart Gidholm och Magnus Källberg var ledare. Vädret var inte så lovande mitt på dan då regnet öste ner, men det blev bättre framåt kvällen. Så ett femtontal personer hade hörsammat inbjudan till svamputflykt trots att programmet tyvärr ännu inte nått medlemmarna. Några hade tittat på hemsidan och andra sett oss i Corren under NaturCentrums annons eller under rubriken "IDAG". Skogen var riktigt svamprik, framförallt var det många fruktkroppar av en och samma art i mer eller mindre täta grupper eller ringar. En hel del matsvamp hittade vi, t.ex. en fin blomkålssvamp och många kremlor, taggsvampar, fårtickor och även några soppar. En genomgång av svamparna gjordes efter ungefär en timmes plockning i skogen. Och kvällen avslutades i ett särskilt vackert ljus.

Nu är ju delar av Vidingsjöskogen naturreservat, så svampar på ved är inte tillåtna för plockning längre, men ska man plocka matsvamp är det ju inte särskilt mycket man missar...

Lördag
6 sept

SVAMPUTFLYKT och NATURCENTRUMS 10-ÅRSJUBILEUM

Svampklubbens lördagsutflykt lockade många deltagare. I åtta bilar begav vi oss iväg till Vidingsjö, denna gången till skidbacken. Efter enskild plockning - och det fanns en hel del svamp i skogen - cirka en timme och en kortare genomgång i skogen åkte vi till NaturCentrum för att delta med ett svampbord i jubileumsaktiviteterna. Det var väldigt många besökare som tittade på våra svampar och som kom även för att se alla andra medlemsföreningar i NaturCentrum och deras aktiviteter. "Dragplåstret" var förstås mästerkocken Lars Pluto Johannison, som lagade mat av råvaror från NaturCentrums odlingar och som även höll ett föredrag om ekologisk mat. Även ett antal elever från Ljunkan bjöd på goda grönsaksrätter lagade på grönsaker från NaturCentrum, läs mer i Corren. Sök på exempelvis NaturCentrum.

Söndag
7 sept

SVAMPUTSTÄLLNING I GAMLA LINKÖPING

Svampklubben deltog liksom föregående år med svampbord på "Jättegrönt" i Gamla Linköping. Intresset från besökarna var om möjligt ännu större i år och hundratals, för att inte säga tusentals, personer passerade oss och stannade till i större eller mindre omfattning. Det stora intresset kan kanske bero på att svampsäsongen just nu är ovanligt bra i Linköpings omedelbara omnejd, men vi har ju också fått en hel del kraftiga regn över oss i sommar och höst. Vi hade tryckt upp ett större antal av vårt program och presentationsblad och allt gick åt!!

Måndag
8 sept

SVAMPINFORMATION II - 3 Måndagar på NaturCentrum

Svampklubbens andra svampinformation för hösten 2003 blev ganska lik den första. Vi hade minst lika många svamparter, cirka 50 stycken, men ett något mindre antal besökare, cirka 15 stycken. Däremot var det flera av besökarna som hade med sig egna svampar för att fråga om och det är alltid det roligaste!! Vi hade även besök av Corren som ville prata svamp. Ett synligt resultat av detta var en stor fin bild på Vuokko Svensson i tisdagens tidning. Och här kan ni se en fin bild från vårt svampbord. Kvällens vackraste svampar var några gula spadmurklingar och dom mest svårbestämda några troliga isabellmusseroner vars lukt beskrivits som "död råtta".

Fredag - Lördag
12 -13 sept

SVAMPINFORMATION FÖR ALLA     

Svampklubben ordnade under fredag eftermiddag och kväll svampbord i Ekholmens Centrum och på ICA Maxi. På ICA kunde man även provsmaka wokad svamp. På lördagen stod istället blivande svampkonsulenter för svampborden. Svampkonsulenteleverna hade studievecka i Sätravallen och som avslutning anordnade de dessa två svamputställningar i Linköping och ytterligare en utställning på ICA i Bestorp. Intresset från allmänheten var mycket stort och ett stort antal människor passade på att studera alla vackra svampar och ställa frågor. Det var en ständig ström av människor i alla åldrar. På borden kunde man studera både matsvampar och giftsvampar. I Ekholmen var svamparna pedagogiskt märkta med gröna lappar för matsvampar, röda för giftsvampar och vita lappar för övriga svampar. På ICA Maxi fanns svamparna precis vid entrén. Det är verkligen roligt att informera om svamp på ställen där många människor rör sig och åtminstone ett bra svampår som detta är intresset större än vad författaren av dessa rader kunnat föreställa sig!

Helgen
19 - 21 sept

SVAMPHELG I BERGSLAGEN - njut av naturens rikedom

Resan blev tyvärr inställd på grund av för lågt deltagarantal.

Måndag
22 sept

SVAMPINFORMATION III - 3 Måndagar på NaturCentrum

Säsongens sista måndagskväll på NaturCentrum besöktes av cirka femton personer, varav flera hade med sig svampar som de ville ha namnsatta eller bekräftade. Vi hade cirka fyrtio olika arter utlagda på tallrikar med namnlappar. "Roligaste" svamparna var kanske några räfflade nagelskivlingar, en svamp som man ju inte ser precis varje dag. Nu är nog tyvärr svamparna på upphällningen i Linköpingstrakten eftersom det inte regnat på åtskilliga veckor. Men trots det kom det in några riktigt fräscha fruktkroppar av några olika arter från trakten av Törnevik, plockade av Gudrun och Cecilia Abrahamsson. Vi får väl hoppas det kommer lite regn snart så att åtminstone trattisarna har en chans!

Söndag
28 sept

SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar

Det var en ganska kylig men solig höstdag och många ville ut på svamputflykt med Svampklubben under ledning av Eric Svensson och Olle Nyström. I tolv bilar åkte mer än tjugo personer för att besöka vårt "säkra kort" Vidingsjö och för att lära sig mer om svamp. Svampkorgarna var inte så välfyllda men det var ändå ett mycket stort intresse för dagens fynd. Det mest matnyttiga var nog ett antal fortfarande ganska fräscha fårtickor. Senhösten brukar bjuda på bl.a. rökslöjskivling, pudrad trattskivling och stor kragskivling. Så även i år. Däremot hade ingen hittat någon blåmusseron. Vill du titta på bilder från några andra svamputflykter under helgen kan du göra det här.

Söndag
5 okt

SMAKFULL UTFLYKT - våga prova "nya" svampar

Det fanns tyvärr inte särskilt mycket svamp kvar vid detta tillfälle och således inget särskilt att rapportera...

Lördag
8 nov

HÖSTRESA

Resan med temat "Senaste nytt för hälsa och livskvalitet" kunde tyvärr inte genomföras eftersom antalet anmälningar var för litet för att det skulle gå ihop sig ekonomiskt. Men det blev istället en litet kortare resa till Öster-Malma som är Svenska Jägareförbundets kursgård utanför Nyköping. Några bilder från denna resa kan du hitta här.

Och här kommer nu, hett efterlängtad, Olle Ståhls intressanta redogörelse av dagen på Öster-Malma:

Uppsalaresan hade för få anmälningar. Som reserv ordnades en resa i egna bilar till Öster-Malma, Jägareförbundets kursgård.

Ett antal medlemmar samlades vid gamla Biltema för samåkning. Anna-Lena ledde kortegen på fyra nästan fullastade bilar. I 110+ fart färdades vi till Nyköping, där vi dock tappade kontakten vid en rondell. Med mobiltelefonens hjälp kunde återsamling ske, och på en slutligen kurvig men nyasfalterad väg nådde alla kursgården.

Lite kaffe smakade gott och sen besåg vi slottet, vackert beläget med utsikt över en sjö som det anstår ett gammalt slott. Där har ett antal konstnärer hängt upp sina alster med huvudsakligen naturmotiv. Flertalet tavlor och viss keramik var försedda med prislappar för den någorlunda penningstarke köparen. Många var klart sevärda, varför den intresserade kan ta sig en tur dit.

Tillbaka till en gammal "ladugård" som nyligen restaurerats och gjorts till centrum för Jägareförbundets verksamhet. Att det varit en ladugård kunde anas utifrån, men definitivt inte från insidan. Kansli, expedition och kursverksamhet har här ett idealiskt ställe att hålla till på.

En välsmakande lunch med karré inkl. tillbehör avåts i den stora matsalen, och sen blev det föreläsning av en dalkarl som heter Lars Larsson. Här en kort resumé:

På vintern 1904 byggdes en ny bro över älven vid Dala-Järna. Den gamla hade spolats bort vid islossningen på våren. Strax innan den nya bron, från 1904 alltså, revs, frågade man NCC hur lång tid dom skulle behöva för att bygga en likadan bro. Svaret blev ett år och med garanterad livslängd på 30 år. Den av bybönderna byggda bron tog fyra till fem månader att uppföra, och den höll i 100 år innan den revs. Då med kvarvarande livslängd på minst hundra år till. Förmodligen var den för smal för dagens trafik.

Ötzi-mannen som hittades nedfrusen i isen i Alperna hade bland annat en pilbåge. För att en pil ska gå någorlunda rakt måste den rotera, varvid de skevheter som får pilen att avvika från rak kurs elimineras. Rotation får man genom att snedställa fjädrarna bak på pilen. För stor vinkel bromsar pilen, och för liten förhindrar rotation. Undersökningar (förmodligen i vindtunnel) visar att snedställningen av fjädrarna på Ötzi-mannens pil avviker från den optimala på 0,1° när. Märkligt är också att de pilar indianerna i Amerika använde har samma konstruktion och vinklar som ismannens. Erfarenhet är tydligen en viktig faktor i utvecklingskedjan.

Larsson berättade också hur samerna bär sig åt för att hålla en kåta varm under långvariga snöstormar med hjälp av en famn fuktig björkved. Vill någon veta mer får ni fråga undertecknad.

En arkeolog skar sig på en flintkniv, och när såret läkt fanns inte att spår av ärr. Undersökningen efteråt visade att en modern operationskniv av stål aldrig kan ha mindre än fem atomer i bredd hur noga den än slipas. Flintkniven har bara en atom i bredd på eggen, och skär rakt igenom cellerna, medan stål zick-zackar sig genom skinnet. Dagens plastikkirurger använder därför numera flintkniv när spåren efter operationen ska minimeras.

Onsdag
19 nov

Medlemskväll

Lennart Gidholm skriver här om medlemskvällen:

Höstens sista möte brukar vara medlemmarnas egen kväll, och så var det också i år. Närmare 20 stycken var vi som samlades till trivsam samvaro i NaturCentrums lokal.

Först på plan att agera var Magnus Källberg. Han berättade om signalarter, alltså arter som anses särskilt lämpliga för att indikera en viss bestämd naturmiljö eller biotop. Sådana arter har valts ut bland både djur, gröna växter och svampar. Ett önskemål är att de ska vara lätta att identifiera, men så är det inte alltid, sa Magnus. Han har varit engagerad i den kurs om signalsvampar som svampklubben och naturskyddsföreningen haft under hösten. Och spåren av denna kurs finns på vår hemsida där man hittar fyndlistor från de olika exkursionerna. Engagerat och kunnigt som alltid berättade nu Magnus om de olika signalarterna, självfallet till illustrationer av egna förnämliga diabilder. Rätt många av arterna var ovanliga för de flesta av oss, helt naturligt eftersom de var indikatorer för ovanliga och speciella biotoper, t.ex. bokskog, som inte är vanlig i Östergötland.

Efter Magnus styrkte vi oss med gott kaffe och välsmakande smörgåsar.

Avslutningsvis gav Olle Ståhl några glimtar från svampklubbens besök på Svenska Jägareförbundets kursgård Öster-Malma en dryg vecka tidigare. För oss som inte var med på utflykten var det spännande att få en inblick i så annorlunda ämnen som brobyggandets organisation nu och för hundra år sedan, och hur finurligt och genomtänkt en samekåta var konstruerad. Ack om dagens energitekniker också besutte årtusendens erfarenhet! Teknik var det alltså fråga om - och att Olle inte bara är tekniker utan också en ypperlig pedagog kunde vi alla glädja oss åt.

Augusti-
September

Studiecirkel - SIGNALARTER

Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen Linköping anordnar tillsammans med Linköpings svampklubb en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i skogen. Vissa typer av värdefulla skogstyper, t.ex. barrskogar på kalk hittar man bäst genom att studera marksvamparna.

Vi har tänkt vara ute vid alla tillfällena och exkurera i intressanta miljöer i Linköpings närhet. Sedan åker vi till NaturCentrum och examinerar. Cirkeln genomförs endast om svamptillgången är tillräckligt god.

Vid upptaktsträffen den 25/8 bestämdes ett antal träffar, alla med samling vid NaturCentrum för samåkning. Beroende på hur svampsäsongen utvecklas kan fler tillfällen tillkomma.

Datum

Klockslag

Mål

Lördag 30/8

09.00

Säby Västerskog, fyndlista

Torsdag 4/9

17.30

Kärna Mosse, fyndlista

Onsdag 10/9

17.30

Ullstämma, fyndlista

Söndag 14/9

09.00

Omberg, fyndlista

Torsdag 18/9

17.30

Hellgrenshagen, fyndlista

Onsdag 24/9

17.30

Kärna Mosse, fyndlista

Tisdag 30/9

17.30

Avslutning och sammanfattning, sammanlagd fyndlista

Kontaktperson: Magnus Källberg
Anmälan: Björn Ström, tel. 013 - 10 34 51

Senast ändrad 2004-01-06 av Magnus Källberg.