Rapporterna är uppdaterade 2005-03-13 klockan 19.00

Linköpings svampklubbs höstprogram 2004. 

Om inget särskilt angivits är det Magnus Källberg som skrivit kommentarerna till aktiviteterna.
OBS!! På hemsidan finns många bilder från aktiviteterna, men för att inte sidan ska ta alltför lång tid att ladda ner finns bilderna under de klickbara länkarna i texten.

Söndag
15 augusti

Landerydsdagen:
Svampklubben deltog med en svamputställning med information på Landeryds årliga sommarfest vid hembygdsföreningen.

Måndag
23 augusti

SVAMPINFORMATION I - 3 Måndagar på NaturCentrum

Svampklubbens första svampinformation för hösten 2004 bjöd på ett fyrtiotal arter, mest från Ullstämmaskogen, som var ganska fuktig men ändå inte så svamprik... Det är alltså ingen vidare fart på svamparna ännu runt Linköping, men vi hoppas att det snart skall bli bättre. Roligaste fyndet var nog trollskägg. Antalet besökare var cirka 20 och många hade kommit för introduktionen till signalartskursen, som också startade idag.

Torsdag
26 augusti

SVAMPUTFLYKT

Säsongens första svamputflykt. Vidingsjö var målet. Vad skulle vi hitta idag? Alltid lika spännande...

Skogen kryllade inte precis av svamp, men med nära tjugo deltagare kommer det alltid in en hel del svamp. I matsvampsväg fanns det en del fasta fina strävsoppar men även trattkantareller och rödgul trumpetsvamp, och en och annan kantarell förstås. Bockspindelskivling i alla stadier - från ung och liten och blå till gammal och stor och brun - var flitigt representerad liksom även rödbandad spindelskivling. Några fina mandelriskor var nog kvällens vackraste och fräschaste svampar. Lennart Gidholm gjorde en genomgång av några olika svampgrupper och deltagarna lyssnade uppmärksamt tills mörkret började sänka sig och det mesta blivit genomgånget. En lyckad start på hösten för svampklubben även om vi hoppas att det snart kommer litet mera svamp i markerna!!

Lördag
28 augusti

SVAMPUTFLYKT

Ulla Hodges, som var ansvarig för utflykten tillsammans med Eric Svensson, skriver:

Arrangörererna hade letat länge innan de hittade en lokalitet som var acceptabel. Eric letade i Ljungsbrotrakten - på några ställen fanns det ingen svamp, på andra ställen fanns det svampkonsulenter. Jag sökte mellan Motala och Linköping och råkade på problem - rallytävlingar under lördagen, avstängd bro, brist på parkeringsplatser. .. Det är så mycket som ska stämma!!

Vi var 15 - 20 personer som letade svamp i Vidingsjö södra, vid skidbacken. Vi hittade en hel del arter, både ätliga och oätliga. Det fanns relativt gott om trattkantareller, några snöbollschampignoner och gula kantareller som är ytterst talrika i år. Det mest exceptionella fyndet var några stora fingersvampar. Alla gick hem med något i korgen och några fortsatte sin sökning i områden nära.

Söndag
29 augusti

Svampkonsulenterna
hade en fin svamputställning vid NaturCentrum i samband med sin Riksträff i Vårdnäs och NaturCentrums sensommarfest.

Onsdag
1 september

SVAMPUTFLYKT

Lennart Gidholm skriver om utflykten: Svamputflykten den 1 september lockade ett tjugotal deltagare av vilka många var mycket yngre än den som skriver detta - det är glädjande att svampen intresserar även yngre generationer. Efter en dryg timmes insamlande återsamlades vi och gick igenom fångsterna. Utbytet var bättre än en vecka tidigare. Några ovanliga fynd kunde inte noteras, men intressant var att alla tre arterna av slemskivlingar dök upp.

Torsdag
2 september

Äldredagen, Folkets Park. Svamputställning med information.

Lennart Gidholm skriver: Under hela dagen, från kl.10 till 16, passerade en tät ström av folk vårt bord. Att det inte var någon brist på svampintresse och svamperfarenheter bland besökarna var tydligt. Lite av varje diskuterades, och vi som stod där hade fullt upp att göra hela tiden. Och det var inte alls bara äldre som kom förbi, tvärtom. En grabb tyckte till och med att svampklubben borde ha en ungdomssektion!

Måndag
6 september

SVAMPINFORMATION II - 3 Måndagar på NaturCentrum

Mängden svamp runt Linköping verkar ha ökat de senaste dagarna, vilket också återspeglades i antalet arter på höstens andra svampinformation. Ett tjugotal besökare kunde studera mer än femtio olika arter utlagda med namn på tallrikar. Och ändå hann vi inte lägga ut nästan några av de senast inkomna arterna från en hel spann med svamp från Yxnerumstrakten.

Lördag
11 september

SVAMPUTFLYKT

Lördagens svamputflykt bjöd på ett riktigt fint höstväder. Solen sken och gjorde det lätt att orientera sig i skogen söder om Vikingstad dit Svampklubben inte åkt tidigare. Vi var närmare trettio personer som plockade en hel del svamp, och även om variationen inte var särskilt stor så kunde man få med sig rikligt med svamp hem av kremlor, riskor och soppar. Efter fika blev det genomgång i skogen av innehållet i korgarna.

Söndag
12 september

SVAMPUTSTÄLLNING I GAMLA LINKÖPING

Svampklubben hade ett mycket välbesökt svampbord i Gamla Linköping. Det var full fart hela tiden, dock en viss avmattning när det började regna, men då var redan det mesta av "Jättegröntdagen" över.

Helgen
18 - 19 september

SVAMPINFORMATION FÖR ALLA

Linköpings Svampklubb informerade under helgen om svamp på ICA Maxi, Tornby. Intresset från allmänheten var mycket stort och många uttryckte sin förtjusning över att få se så många av skogens vackra svampar, både ätliga och oätliga och giftiga. Vi bjöd även på svamp, först svamp från skogen och sedan när den tog slut lagade vi till färska champinjoner från butiken. Här kan du titta på bilder från svampinformationen.

Måndag
20 september

SVAMPINFORMATION III - 3 Måndagar på NaturCentrum

Säsongens sista måndagskväll på NaturCentrum var välbesökt, över tjugo personer passade på att titta på den största utställningen för hösten med över 65 arter utlagda. Flera hade med sig egna svampar för artbestämning. Det märks tydligt att svampsäsongen kommit igång på allvar nu i Linköpingstrakten. Hoppas att frosten håller sig borta ett tag så vi kan fylla korgarna med trattkantareller. Roligaste fyndet för kvällen var nog en alldeles vit kantarell. Den hade dock gulnat något under natten jämfört med hur den såg ut i plockningsögonblicket.

Lördag
25 september

JUBILEUMSFESTLIGHETER - SVAMPKLUBBEN 20 ÅR

Aktiviteten ställdes tyvärr in på grund av för få anmälningar!!

Lördag
2 oktober

SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar I

Eric Svensson och Sune Pettersson ledde oss ut i svampskogen. Cirka 25 vuxna och fyra barn följde med till en "ny" lokal söder om Linköping invid Kalmarvägen. Svamputbudet var inte så stort, men de flesta hittade i alla fall en del trattkantareller. I övrigt fanns det olika slags riskor, blek och fjällig taggsvamp och några andra svampar. Några bilder från utflykten finns det som vanligt! Svampsäsongen verkar lida mot sitt slut för detta år men har varit rätt så bra i våra trakter! Och kantarellplockarna har då inte haft någon anledning alls att klaga...

Söndag
10 oktober

SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar II

Ulla Hodges och Olle Nyström höll i säsongens sista svamputflykt. Ulla skriver:

Söndagen den 10 oktober samlades 25 personer med sina korgar. Åldersspannet var stort. Vi begav oss till utkanten av Borensberg och använde oss av orienteringsklubbens parkeringsplats. Vädret var underbart, kyligt och soligt. Efter att ha plockat svamp avnjöt vi medhavd matsäck på en grässlänt och gick igenom det som fanns i korgarna. Så här på senhösten är ju utbudet mera begränsat, men några typiska höstsvampar fanns såsom trattkantarell, svart trumpetsvamp och riddarmusseron. Några mindre, men vanliga svampar som vi inte kunde namnge fann vi förstås också... Och sen hittade vi en stilig, cirka 20 cm hög, gulaktig svamp med grå skivor, som förmodligen var den stora kragskivlingen. Den är ju också typisk för senhösten.

Fredag
26 november

MEDLEMSKVÄLL - Svampklubben 20 år

Svampklubben firade tjugoårsjubileum på NaturCentrum med en mycket trevlig och välbesökt fest. Vi hade två svamptävlingar, mat, trubadur, lotteri och bildvisning från de gångna årens aktiviteter. Och sen var det naturligtvis också tillfälle att se gamla vänner, prata och umgås. Titta på bilder och läs mera här.

Augusti - september

Studiecirkel - SIGNALARTER

Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen Linköping anordnar tillsammans med Linköpings svampklubb även hösten 2004 en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i skogen. Vissa typer av värdefulla skogstyper, t.ex. barrskogar på kalk hittar man bäst genom att studera marksvamparna.

Vi har tänkt vara ute vid alla tillfällena och besöka intressanta miljöer i Linköpings närhet. Sedan åker vi till NaturCentrum och tittar närmare på våra fynd. Cirkeln genomförs endast om svamptillgången är tillräckligt god. Träffarna kommer att äga rum på vardagskvällar och helger. Antalet träffar var förra året åtta stycken.

Cirkelstart: 23 augusti, kl. 18.00, på NaturCentrum
Kontaktperson: Magnus Källberg
Anmälan: Björn Ström, tel. 013 - 10 34 51
Kostnad: Cirkeln är avgiftsfri

Vid upptaktsträffen den 23/8 bestämdes ett antal träffar, alla med samling vid Cupolen (Folkets Park) för samåkning och nära målet cirka en kvart senare. Beroende på hur svampsäsongen utvecklas tillkommer fler träffar.

Här hittar du Mats Elfströms vackra scannade bilder av fynd från signalartskursen!

Datum

Klockslag

Andra samlingsplats

Mål

Tisdag 31/8

18.00

Kärna Scoutgård

Kärna Mosse, fyndlista

Onsdag 8/9

18.00

Fröbergets parkering

Tinnerö eklandskap, fyndlista

Torsdag 16/9

18.00

Brukshundsklubben

Ullstämma naturreservat, fyndlista.

Onsdag 22/9

17.30

Parkeringen för idrottsplatsen

Hellgrenshagen, Malmslätt, fyndlista.

Söndag 3/10

09.00

Sundsbro

Sturefors naturreservat, fyndlista

Tisdag 16/11

18.30

Avslutningsträff på NaturCentrum

Total fyndlista

 Senast ändrad 2005-03-13 av Magnus Källberg.