Rapporterna är uppdaterade 2009-01-03 klockan 08:46.

Linköpings svampklubbs höstprogram 2008. 

Om inget särskilt angivits är det Magnus Källberg som skrivit kommentarerna till aktiviteterna.

Måndag
25 augusti

SVAMPINFORMATION I

Svampklubbens populära och uppskattade tradition med svampinformation måndagskvällar på NaturCentrum fortsätter även 2008. Detta första tillfälle var välbesökt, minst 25 personer kom för att titta på de utlagda svamparna och många hade också med sig egna svampar, som de ville få bestämda eller bekräftade. Cirka 65 olika arter var utlagda med namnetiketter. Två bilder från aktiviteten finns här.

Onsdag
27 augusti

SVAMPUTFLYKT

Säsongens första svamputflykt gick traditionsenligt till Vidingsjöskogen. Ulla Hodges skriver:

Vi var nio personer som trotsade det regniga vädret och letade svamp i Vidingsjö. Vi hittade en hel del arter. Dock var det omöjligt att öppna en svampbok i det ihållande regnet, så namnsättandet var svårare än vanligt. Vid det här tillfället var det mycket soppar och kremlor. Två bilder från kvällen finns här.

Måndag
1 september

SVAMPINFORMATION II

Svampklubbens populära och uppskattade tradition med svampinformation måndagskvällar på NaturCentrum fortsätter. Andra svampinformationen var minst lika välbesökt som den första och antalet utlagda arter ungefär detsamma med 67 namnsatta svampar. Det roligaste fyndet var nog en violgubbe från trakterna runt sjön Drögen. Den som prenumererar på Östgöta Correspondenten och har tillgång till Corren Mera kan läsa lite mer om violgubben där. Men även andra ovanliga svampar dök upp. Några bilder finns här.

Lördag
6 september

SVAMPUTFLYKT INFÖR SVAMPENS DAG

Klärry Karlsson, en mycket blöt och kall deltagare, skriver om utflykten:

Vi var fjorton stycken, som hade trotsat regnet för att ge oss ut och leta efter svamp inför Svampens Dag. Eftersom vädret var som det var gav vi oss inte ut på någon längre svamputflykt. Platsen blev Vallaskogen och under en timma var det inte svårt att fylla korgarna med olika svamparter.

Regnet ökade under utflyktens gång och under taket på informationstavlan hade vi en kort genomgång av olika mat- och giftsvampar. Som exempel kan nämnas kremlor, riskor, trattkantareller, vanliga gula kantareller och flugsvampar.

Tänk att det finns så många olika svamparter så nära stan!!

Söndag
7 september

SVAMPENS DAG

För första året arrangerades ett gemensamt nordiskt svampevenemang, Svampens Dag, den första söndagen i september. Svampklubben hade svamputställning i Ekholmens Centrum. Det var en strid ström av besökare från starten, som det alltid är när man är på ett köpcentrum och många stannade länge och hade många frågor medan andra passerade snabbare förbi. Vi hade en back med farligt giftiga svampar, en annan med mindre giftiga svampar, en back med kremlor och riskor, en back med erkänt bra matsvampar och så åtminstone en back till med diverse andra svampar. Inne i ICA Signalen bjöd vi på två svamprätter, shiitake wokad med olika grönsaker och stekt ostronskivling kryddad med rosépeppar. Många lät sig väl smaka och kunde också ta med sig recepten hem och pröva själva. Några bilder från aktiviteten finns här.

Måndag
8 september

SVAMPINFORMATION III

Tredje svampinformationen krockade med Akvarieföreningen, men det gick bra att vara utomhus. Även denna gång var det många besökare och antalet artbestämda svampar cirka 70. Några bilder finns här.

Torsdag
11 september

SVAMPUTFLYKT

Dussintalet deltagare åkte till "Giddes skog" söder om Vikingstad. Det fanns en hel del svamp i skogen och det var ganska variationsrikt med avseende på arter. Inte minst fanns det fina blomkålssvampar, som vi alltid brukar hitta på denna lokal. Några bilder finns här.

Söndag
14 september

SKOGENS DAG I VIDINGSJÖSKOGEN

Även i år arrangerades Skogens dag i Vidingsjöskogen vid Vidingsjö motionscentrum. Lennart Gidholm skriver:

Skogens dag gynnades av vackert höstväder och lockade väldigt många till Vidingsjö. Under flera timmar strömmade folk i alla åldrar förbi våra svampbord, stannade till, tittade på svamparna, ställde frågor och pratade svamp. Nyfikenheten var stor och kunskaperna goda, inte minst bland yngre som knappt fick hakan över bordskanten. Här finns några bilder att titta på.

Måndag
15 september

SVAMPINFORMATION IV

Fjärde svampinformationen hade ett något mindre antal besökare än de tidigare - var det månne ishockeystarten som drog mer? Men antalet utlagda svampar var ungefär som tidigare och svampsäsongen ser inte ut att ha mattats av ännu även om det varit lite kallare de senaste dagarna. Roligaste fyndet var nog en stor och ståtlig rodnande fjällskivling som vuxit i badrummet i en blomkruka till en yuccapalm. Lennart Gidholm beskriver ett liknande fynd i juni-julinotisen 2008.

Lördag
20 september

SVAMPUTFLYKT

Fjärde svamputflykten för hösten 2008 gick till Olstorp. Efter lite inledande svårigheter kom i alla fall samtliga deltagande bilar till rätt ställe och femtontalet svampplockare kunde botanisera (eller ska det heta funganisera?) bland många olika arter i de svamprika markerna. Efter en timmas plockande var det återsamling för fika och genomgång. Matigaste fynden var nog massor av sotvaxskivlingar, som dessutom var av ovanligt bra kvalitet för att vara i Linköpingstrakten. Roligast tyckte jag var mattsvampen som växte alldeles bredvid fikastället.

Måndag
22 september

SVAMPINFORMATION V

Den femte svampinformationen för hösten 2008 var mycket välbesökt. Minst 40 personer kom för att titta på de utlagda svamparna och många hade också med sig egna svampar för artbestämning. Antalet tallrikar med svampfynd var idag 72. Två bilder finns här.

Söndag
28 september

SVAMPUTFLYKT – Sena höstsvampar I

Näst sista utflykten för hösten gick till "baksidan" av Vidingsjöskogen i närheten av skidbacken. Det börjar bli lite torrt i skogen nu efter att det inte regnat något att tala om på tre veckor, men trattkantareller finns att plocka och vi hittade faktiskt även lite svart trumpetsvamp liksom fina brunsoppar. Och riskor finns det gott om även om de flesta är av typen "finska riskor" som kräver lite arbete för att kunna användas till mat. Några bilder finns här.

Måndag
29 september

SVAMPINFORMATION VI

Näst sista svampinformationen för hösten 2008 hade femtontalet besökare och drygt sextio utlagda svampar som artbestämts. Men nu börjar det bli lite glest mellan fina fruktkroppar...

Lördag
4 oktober

SKÖRDEFEST

Svampklubben deltog med svamputställning och provsmakning av två svamprätter på NaturCentrums skördefest. Programpunkten tillkom efter att höstprogrammet lagts fast och tyvärr glömde den webbansvarige bort att informera på hemsidan, men aktiviteten fanns med i NaturCentrums höstprogram och annonserades i bl.a. Corren så det var flera hundra besökare under i stort sett hela dagen mellan klockan 10 - 15. Några bilder från Svampklubbens två bord finns här.

Söndag
5 oktober

SVAMPUTFLYKT – Sena höstsvampar II

Svampklubbens sista svamputflykt för hösten 2008 bjöd inte på särskilt bra väder, men vi klarade oss från större regnmängder i alla fall. Nio deltagare åkte till Ullstämmaskogens naturreservat och letade svamp i någon timme innan det var dags för fika och en kortare genomgång av de ganska få fynden, vilka inkluderade streckmusseron, biskopsmössa och några riktigt stora och fina sotvaxskivlingar. Sotvaxingen har haft en bra säsong denna höst. Två bilder finns här.

Måndag
6 oktober

SVAMPINFORMATION VII

Svampklubbens sista svampinformation för hösten 2008 hade fått lite extrareklam i Corren och det var ett femtontal besökare tidigt på kvällen varav några hade svampar med sig. Antalet bestämda svampar var rekordstort idag, 76 arter, eftersom det fanns mer gott om tid än vanligt att bestämma de svampar som plockats in till utställningen. En bild finns här.

Onsdag
15 oktober

NU GÅR DET ATT URSKILJA HERR OCH FRU KANTARELL!
– Anders Dahlberg från ArtDatabanken i Uppsala

Lennart Gidholm skriver om kvällens föredrag: Anders Dahlberg från Uppsala, svampforskare och specialist på svampars ekologi och populationsbiologi, gav oss en inblick i den fantastiska kunskapsvärld som DNA-tekniken öppnat inom mykologin under det senaste årtiondet. Man kan nu lätt kartlägga arterna på mycelstadiet, känna igen genetiska individer, etc., etc. Han gav många exempel i den långa serie av faktaspäckade bilder han presenterade på den datorstyrda bildskärmen. Allt från att en svampindivid (mycel) kan vara liten och få plats på en bit av ett tallbarr, till att den som en amerikansk honungsskivling kunde finnas på en yta av många hektar och väga lika mycket som en stor blåval. Den kunde också vara kortlivad eller nå en ålder av kanske mer än tusen år. Omkring 25 personer lyssnade och den efterföljande frågestunden blev lång eftersom många passade på att ställa frågor när vi hade besök av så ovanlig kunskap. Bland bilderna här finns exempel på hans presentation.

Onsdag
26 november

MEDLEMSKVÄLL – Smaka på svamp!

Medlemskvällen på Konsert & Kongress samlade cirka 25 personer som fick ta del av restaurangchefen Nico Nautas erfarenheter av svamp i matlagningen. Man försökte i så stor utsträckning som möjligt använda färsk svamp från lokala källor. På frågan om man kunde ringa honom för att sälja svamp svarade han att det nog kunde gå för sig men att han var intresserad av att köpa rätt stora mängder - några liter kantareller förslår ju knappast i ett restaurangkök... Torkad svamp hade han inte alltid så god erfarenhet av. Det gäller att den är torkad på rätt sätt och särskilt karljohan hade ibland en bismak som kunde misstänkas härröra från dålig torkning. Svampsoppa var ett förbisett användningsområde för svamp, något som är lätt att stämma in i. Efter några frågor från publiken fick vi sedan smaka på en mycket god svampsoppa på bland annat färsk trattkantarell, dock inte svensk på grund av den sena tidpunkten på året. Tre bilder från kvällen finns här.

Cirkelstart:
25 augusti

Studiecirkel - SIGNALARTER

STUDIECIRKEL – Signalarter

Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen Linköping och Linköpings svampklubb anordnar även hösten 2008 en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i skogen. Vissa skogstyper, t.ex. barrskogar på kalk, hittar man bäst genom att studera marksvamparna. Vi besöker intressanta miljöer i Linköpings närhet. Sedan åker vi till NaturCentrum och tittar närmare på våra fynd. Cirkeln genomförs endast om svamptillgången är tillräckligt god. Träffarna kommer att bli cirka sex till åtta och äga rum på vardagskvällar och helger.

Cirkelstart: 25 augusti, kl. 19:00, på NaturCentrum
Kontaktperson: Magnus Källberg
Anmälan: Björn Ström, tel. 013 - 10 34 51, eller kom till första träffen

Vid första tillfället planerades kursen enligt tabellen nedan. Här finns några bilder från kursen.

Datum

Klockslag

Andra samlingsplats

Mål

Torsdag
4/9

18:00
NaturCentrum

18:15
Naturum, Kärna scoutgård

Kärna Mosse, fina lundmiljöer med chans till ovanliga svampar. Fyndlista här.

Onsdag
10/9

18:00
NaturCentrum

18:15
Hellgrenshagens parkering

Hellgrenshagen, Malmslätt, fin barrskog på kalk. Fyndlista här.

Onsdag
17/9

17:30
NaturCentrum

17:45
ICA, Linghem

Linghems motionspår, fin lokal för bombmurkla på våren. Fyndlista här.

Tisdag
23/9

17:30
NaturCentrum

17:45
Vidingsjö motionscentrum, cykelparkeringen

Vidingsjöskogens naturreservat, som var mycket svamprikt! Fyndlista här.

Lördag
27/9

09:30
NaturCentrum

Sturefors naturreservat - som vanligt en höjdare när det gäller signalarter. Fyndlista här.

Söndag
26/10

09:30
NaturCentrum

Säby Västerskog, fyndlista här.

Torsdag
13/11

18:30
NaturCentrum

Sammanfattning av 2008 års cirkel, lista över alla fynd här.

Kostnadsfritt för Svampklubbens och Naturskyddsföreningens medlemmar - övriga betalar 200 kronor!

Cirkelstart:
1 september

NYBÖRJARKURS I SVAMPKUNSKAP - måndagarna 1/9, 8/9, 15/9, 22/9 och 6/10

Monica Andersson som var kursansvarig skriver:

Under fem måndagskvällar samlades en entusiastisk grupp för att framförallt få lära sig litet nya matsvampar. Vi utnyttjade de svampar som kommit in till informationen på NaturCentrum timmarna innan. För att få se de olika svamparna ute i naturen rekommenderades alla att följa med på svampklubbens ordinarie utflykter.

Första kvällen gick vi igenom hur man bör undersöka en ny svamp man hittar, innan man börjar leta i sin svampbok. Att titta på undersidan av hatten, undersöka svampköttet, kontrollera om det kan finnas en strumpa eller knöl vid fotbasen osv. Vi gick också igenom de matsvampar som inte är skivlingar eller soppar.

Andra träffen fick vi stanna utomhus eftersom salen på NaturCentrum var upptagen av annan verksamhet. Det var rätt besvärligt att till slut kunna se några kännetecken på svamparna i det tilltagande mörkret.

Eftersom det var en svacka i svamptillgången under september var det svårt att i förväg bestämma vilken svampgrupp vi skulle ta upp vid nästa träff. Men en kväll gick vi noggrannare igenom olika soppar, en annan kväll kremlor och riskor, och vid ett tillfälle de olika giftsvamparna och svampgifterna. Den sista gången blev det också provsmakning av sallad på finska riskor och trattkantarellcreme. De som varit med alla gångerna tyckte att de hunnit lära sig en hel del nytt och att de vågat sig på att plocka och äta nya svampsorter.


Sidan är senast ändrad 2009-01-12 av Magnus Källberg.