Juni-Juli 2013
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Den raraste tickan i Ullstämmaskogen

Det har handlat mycket om vedsvampar denna vår i månadsnotiserna - sommarnotisen utgör inget undantag.

Ullstämmaskogens naturreservat strax söder om LInköping bildades 2001 och innan dess tillkomst gjordes en inventering av naturen. Man upptäckte då bland mycket annat en ovanlig ticka på en mossbetäckt liggande granstock. Det visade sig vara den sällsynta gräddtickan, Perenniporia subacida. Den förekommer huvudsakligen i norra Sverige, men några få fynd finns i södra Sverige, däribland i Ullstämmaskogen. Så vitt jag känner till är den där bara funnen på en enda stock.

Gräddtickan växer på långa partier av liggande granstockar i fuktiga lägen. I boken "Signalarter" utgiven av Skogsstyrelsen beskrivs den ha ett mycket högt signalvärde och vara en "gammelskogsindikator". På Artportalen kan man söka efter rapporterade fynd.

 Första kortet på gräddtickan

Min första bild av gräddtickan hösten 2002

 
Gräddtickan

Ett år senare låg stocken fortfarande en bit från marken

Gräddtickestocken

Ett stycke från rotvältan hålls stocken uppe av trädets grenar

 Stocken närmare marken

Men tidens tand råder ingenting över och redan på senhösten 2004 hade rotvältan kollapsat och stocken hamnat nära marken.

Vid ett besök alldeles nyligen tittade jag till gräddtickan som jag gjort så många gånger genom åren. Den finns fortfarande kvar och förhoppningsvis kan den sprida sig till andra mer nyfallna stockar i närheten. Efter stormarna Gudrun och Per finns det ett antal fallna granar i närheten.

Gräddticka

Gräddtickan finns fortfarande kvar våren 2013

Stocken är helt övervuxen med mossa

Långa delar av granstocken är nu helt övervuxna med mossa

Ibland funderar man ju över vad man kan ha för nytta av olika svampar. På gräddtickans yta kan man rista sin älskades namn, eller är det kanske det egna?

 Gräddticka med namnet Elin

Vet någon vem Elin är?

Linköping 2013-05-31, bilder och text av Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2013-06-02 av
Magnus Källberg.