En kompassros

 Bilden är länkad från www.xaraxone.com/