Maj 2011
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En allésvamp

Årets aprilmånad har varit rekordvarm och naturen har exploderat i grönska och blommor. Förhoppningsvis har svampar som murklor och vårmusseroner hängt med i galoppen, även om torkan nu är svår. Vårens svampar är ju inte så många och vi har skrivit om dem i tidigare notiser, så därför väljer jag att nu göra reklam för en växtmiljö, som jag tycker är lite förbisedd.

Gamla alléer finns i många landskap och Östergötland är ett av dem. Alléerna blev mode i slutet av 1700-talet och det hörde till att varje bättre väg och varje herrgård skulle ha sin allé. Men åren har gått och nu är alléträden gamla och väldigt ofta döende eller döda - vår tids trafik och vägskötsel har säkert hjälpt till. För landskapsarkitekterna är de nog ett lidande, men för insektsfolk och för tickvänner är de ett eldorado.

Tyvärr är alléträden kanske inte så lockande eftersom de kantar vägar - de flesta vill nog hellre gå i den tysta skogen eller hagen och titta efter svamp.

Här kommer några bilder från gården Hovetorp drygt 15 km söder om Linköping.

Så här kan det se ut, döda träd och yngre träd om vartannat

En iögonfallande gulvit bildning

Många skivor över varandra

Taggar på undersidan, alltså ingen ticka utan en grentaggsvamp (Climacodon septentrionalis)

Taggarna är långa och smala

Grentaggsvampen är gulaktig och har vissa likheter med svaveltickan. Men de enskilda hattarna är mindre och sitter gyttrade, och tittar man på nära håll ser man ju att det är taggar på undersidan och inte rör. Svampen är parasit och hittas mest på lönnar - de döende lönnarna vid Hovetorp är nog typiska växtställen.

Bilderna av svampen togs i september - nu i april finns fruktkropparna kvar som torra brunaktiga bildningar.

Tilläggas kan att alléerna säkert rymmer många andra spännande svampar - ut och leta och rapportera till artportalen! Tickorna är kanske inte så lätta att artbestämma, men ta gärna med fynd till svampklubbens informationsträffar i höst.

Brokind 2011-04-29
Lennart Gidholm (text och bilder)


Sidan uppdaterad 2011-04-30 av
Magnus Källberg.