Mars 2009
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Från Sveriges Mykologiska Förenings årsmöte 2008

Vi var några från Linköpings svampklubb som for till Göteborg för att vara med på SMF:s årsmöte den 8 - 9 mars 2008 på Botaniska Institutionen. Som tidigare år var de föredrag vi fick lyssna på i toppklass och föredragen var inte bara på svenska, utan även danska och norska. Ämnena var skiftande, från Nationalnyckeln och rödlistade svampar via DNA och den nya svampsystematiken till kartering av naturtyper med hjälp av svampar. Däremellan var det fika och middag förstås och på lördagskvällen årsmöte, mer därom nedan.

Karl-Henrik Larsson från ArtDatabanken inledde och pratade om arbetet med Nationalnyckeln för svamparna. Det är många arter som ska med, totalt cirka 12 500 svamparter! Det blir alltså betydligt mindre plats i verket för varje art än för en del andra grupper. En del svamparter är ju också dåligt kända och kanske bara hittade några få gånger i vårt land. Volymen om den mer kända gruppen Russulales (kremlor, riskor och närbesläktade) kommer att omfatta cirka 400 arter.

Därefter pratade Sven-Åke Hanson, välkänd Skånemykolog, om rödlistade buksvampar, t.ex. stjälkröksvampar (Tulustoma) på den skånska sandstäppen. Det är ju en speciell naturtyp, som har många arter som inte finns på andra ställen. Men det gäller bl.a. att sköta markerna på rätt sätt, fårbete är inte att rekommendera, hästar är mycket bättre. Och det finns många hot, vilket man kan se av bilden nedan.

Hot mot sandstäppen

Sedan pratade Hans Rydberg, Länsstyrelsen i Södermanland, om svampar i hassellundarnas undre värld. Han hade inventerat rökpipsvamp och hjorttryfflar. Det var nog inte så lätt att leta tryfflar och mörkertalet var stort... Men om man läste av marken innan grävning var det inte omöjligt att hitta svamparna. Tidsåtgången var mellan 30 minuter och 10 timmar per fruktkropp. Och glädjen att hitta en svamp gjorde mödan värd!

Därefter var det dags för danske Jacob Heilmann-Clausen, HabitatVision, att berätta om en europeisk rödlista över hotade svampar. Det är inte så lätt att veta hur man ska prioritera bland alla de svampar som är hotade på ett eller annat sätt. Information över ämnet finns på http://www.wsl.ch/eccf/.

De tio mest hotade svamparterna. Alla finns i Sverige!

Efter en god middag var det så dags för årsmöte med sedvanliga förhandlingar. I samband med mötet delades förtjänstmärket "Guldkniven" ut till Svengunnar Ryman, som gjort viktiga insatser för svensk mykologi. Han är känd bl.a. genom sin klassiska bok "SVAMPAR : en fälthandbok" med bilder av Ingmar Holmåsen. Svengunnar har också varit en mycket uppskattad lärare vid många mykologiveckor i SMF:s regi.

Svengunnar Ryman får mottaga Guldkniven från SMF:s ordförande Kerstin Bergelin

Hedersmedlem blev i år Siw Muskos som varit med sedan starten av SMF. Hon introducerades av Kerstin Bergelin som läste ur Siws "Sagan om den lilla tofsspindeln" från SMF:s allra första medlemsblad från 1980. Siw har många strängar på sin svamplyra och är inte minst känd för att ha arbetat med svampfärgning, vilket också framgår av bilden nedan.

Siw Muskos i svampfärgad väst. (Foto: Lennart Gidholm)

Efter årsmötet pratade Stig Jakobsson och Ellen Larsson från Göteborgs universitet om trådskivlingar (Inocybe). Det är ett svårt släkte, vilket man förstår inte minst av att det finns ungefär 160 arter idag. När man började arbetet med att reda ut trådskivlingarna för ett antal år sedan var de bara hälften så många.

Kvällen avslutades med en auktion av ett antal svampböcker, som funnits utlagda till beskådande under dagen.

Söndagen bjöd på ytterligare två intressanta föredrag. Först pratade John Bjarne Jordal från Norge om norska ängssvampar och deras användning för karteringen av naturtyper. Ju fler vaxskivlingar man hittade på en lokal desto värdefullare kunde den sägas vara! Mer info finns på nätet: http://www.naturbase.no.

Det är väl bara att konstatera att norrmännen har häftigare natur än vi östgötar...

Sista föredraget för den här gången var Karen Hansen från Naturhistoriska riksmuseet som pratade om nordiska skålsvampar. Hon visade bilder på många vackra skålsvampar och berättade om arbetet att reda ut systematiken.

Det finns verkligen massor av vackra färger och former bland skålsvamparna!

Under helgen fanns ett antal vackra svampbilder utställda som man kunde rösta på. Som en av de allra sista punkterna på svamphelgen var det prisutdelning för bästa bilden och förstapriset gick inte oväntat till Michael Krikorev, känd bl.a. för internetsajten Svampguiden.

Michael Krikorev, glad vinnare av fototävlingen. Till höger SMF:s sekreterare Jan-Åke Lönqvist. (Foto: Lennart Gidholm)

 2009-02-28 Text och fem bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2009-02-28 av
Magnus Källberg.