Mars 2010
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En svamputflykt i Tinnerö eklandskap

Tinnerö eklandskap alldeles söder om Linköping är en riktig naturpärla! Området är undersökt ur olika aspekter och till lycka för oss svampentusiaster även med avseende på svamp. Biologen Mikael Hagström vid Länsstyrelsen har under de senaste säsongerna inventerat lavar och svampar i områdets olika delar. Han visade många fina bilder på olika svampar vid ett föredrag i Linköpings svampklubb i slutet av januari detta år. Inspirerad av hans genomgång vill även jag visa några bilder från en utflykt med Mikael i september 2009. Vid den utflykten startade vi lite längre söderut än vad bilden nedan visar, vid platsen som kallas Humpen, se kartan i informationsbroschyren.

 Tinnerö eklandskap

Pastoral miljö i allra nordligaste delen av Tinnerö eklandskap,
husen i Hagaberg i bakgrunden.

En av de första svamparna vi fick se var även en av de mest sällsynta i området, den fjälliga gallmusseronen, Tricholoma bresadolanum. Trots sin sällsynthet är den faktiskt funnen även tidigare i Linköpings närhet, nämligen i eklandskapet vid Sturefors. Nära den fjälliga gallmusseronen hade Mikael också hittat den sydliga kantmusseronen, Tricholoma sejunctum, men idag fick vi inte syn på den arten.

 Fjällig gallmusseron

Fjällig gallmusseron

Nästa fina fynd nära några ekar var en av ädelsopparna, bleksoppen, Boletus impolitus. Den växte alldeles bredvid en samling rotsoppar, Boletus radicans.

Bleksopp

Bleksopp

Rotsopp

Rotsopp

Så småningom hamnade vi bland hasselbuskarna söder om Humpenparkeringen och där fanns många trevliga svampar, papegojvaxing (Hygrocybe psittacina), blodvaxing (Hygrocybe coccinea), gråvaxing (Hygrocybe irrigata eller H. unguinosa), kruskantarell (Pseudocraterellus undulatus), svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides) och silverspindling (Cortinarius urbicus) för att bara nämna några. Men det roligaste fyndet tyckte jag nog var en kastanjesopp (Gyroporus castaneus), inte minst därför att det är en sällsynt svamp som man kan känna igen utan att ha sett den förut. Den har ett så speciellt utseende med sin mörkbruna hatt och vita porer att det inte kan råda några tvivel om identiteten.

 Kastanjesopp

Kastanjesopp - en intresserad ung man kom också till en del med på bilden...

Vi var även uppe i barrskogen och tittade, men hittade ingen taggfingersvamp (Ramaria spinulosa) som vi hoppats på. Men vi hittade bl.a. en vacker spindelskivling, bitterspindling, Cortinarius infractus med typiskt grönaktiga skivor som ung. Tyvärr framgår det inte särskilt tydligt av bilden, men exakta färger är ju ofta svåra att fånga med kameran.

Bitterspindling

Bitterspindling

Utflykten avslutades vid en gammal asplåga. Där fanns en typisk och lättigenkännlig svamp, nämligen kandelabersvampen (Clavicorona pyxidata). Men även en sällsynt ticka, som också växer på asplågor, vecktickan (Antrodia pulvinascens).

Veckticka

Nu får vi hoppas på ett riktigt bra svampår 2010 så vi också detta år kan få se många av de sällsynta och vackra svampar som finns i området. Mikaels inventeringsresultat kommer att publiceras så småningom och en länk till dessa kommer då att läggas ut på den här sidan.

Oskarshamn 2010-02-28
Text och bild: 
Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2010-03-02 av
Magnus Källberg.