Mars 2015
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Två borstiga skinn

Skinnsvampar har vi inte skrivit om så värst ofta i månadsnotisen. Men det finns många arter av skinnsvampar, i Europa hittills cirka 800. För stekpannan är de emellertid inget att ha och många av de svamparter vi behandlar i notisen är väl intressantast just som mat - eller ibland för att de inte ska med i maten..

Gunilla Hederås från Helsingborg pratade skinnsvampar på Naturcentrum den 4 februari i år och den som var där kunde få en glimt av deras fascinerande värld. Många av skinnsvamparna är vita skinnlika överdrag på pinnar och grenar. För ögat ser alla dessa nästan likadana ut, men i luppen eller särskilt i mikroskopet ses de märkligaste bildningar.

I motsats till skivlingarnas skivor, sopparnas rör och taggsvamparnas taggar är ytan på skinnsvamparna där sporerna bildas, det s.k. hymeniet, slätt. De kallas därför ibland också slätsvampar.

Månadens notis tar upp två skinn i gruppen borstskinn, Hymenochaete. Åtminstone kantörat, numera Pseudochaete tabacina, är vanligt på lövvedspinnar, särskilt av sälg och hassel. Kantörat ser mycket olika ut beroende på omständigheterna. Ibland växer det med en utstickande hatt och en mer eller mindre nedlöpande del, ibland bara tätt mot underlaget, det växtsätt som kallas resupinat.

 Kantöra

Kantöra med utstickande hatt

Resupinat kantöra

Ibland växer kantörat resupinat

Jag tycker alltid det är trevligt med svampar som har några särskilda detaljer i sitt utseende så att man kan bli lite mer säker på sin artbestämning. Kantörat har tydliga bruna borst på sin sporbildande yta. Jag ser dem nätt och jämt i min 10X handlupp, de är 1/20 till 1/10 mm långa, men i något större förstoring är de lätta att se. En annan egenskap hos kantörat är att det orsakar en kraftig vitröta, dvs. det bryter ner det bruna ligninet i veden och lämnar den vitare cellulosan.

Bruna borst på den sporbildande ytan, hymeniet

Med en bra lupp ser man tydliga bruna borst

Kraftig vitröta

Kantörat orsakar en kraftig vitröta

En släkting till kantörat är rostörat, Hymenochaete rubiginosa, som växer på ek. Rostörat växer nästan alltid med en utskjutande hatt. Även på rostörat kan man titta efter de bruna borsten i hymeniet.

Rostöra

Rostöra

Även om vi sällan skrivit om skinnsvampar fanns kantörat faktiskt med i månadsnotisen för maj 2013. Då hade vi varit på en vårutflykt till Sturefors och tittat på många olika svampar på ved. Då hittade vi även frätskinn och liksom vid en tidigare utflykt rutskinn. Fler skinnsvampar kan nog komma i notisen vad det lider.

2015-02-25 Text och bild: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2015-03-01 av
Magnus Källberg.