Mars 2022
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Vit som snö

Snön kommer och går, kanske kan det passa att läsa lite om en rätt vanlig höstsvamp som är vit som snö, den vita tuvskivlingen, Leucocybe connata.

Den växer i människopåverkade miljöer på gräsmattor, längs vägar och liknande. Vid svampklubbens utflykter till trakterna runt Lilla Aska griftegård har vi ibland sett otroligt stora mängder av den. Den är lätt att känna igen på växtsättet i täta tuvor och med en lite syrlig lukt. När jag började studera svampar för många år sedan påstod min lärare att den luktade hallonbåtar och kanske är det en inte helt tokig association. Lukten är absolut speciell och har man en gång känt lukten tar man nog inte fel. Skulle man fortfarande vara osäker kan man droppa på lite järnsulfatlösning (FeSO4). Då blir det en tydlig violett fläck, se bilden nedan.

Den vita tuvskivlingen har tidigare ansetts ätlig. I min italienska svampbok I funghi dal vero från 80-talet av Bruno Cetto står det "Commestibilità: ottimo", vilket betyder att han tycker att den är utmärkt god.

Men man har funnit att den innehåller ämnen som är misstänkt cancerframkallande. Matsvampsgurun Pelle Holmberg påpekar dessutom två saker i sin Nya svampboken: det är en vit svamp med vita skivor och sådana ska man i alla fall som nybörjare vara extra försiktig med. Dessutom kan den förväxlas med giftiga vita trattskivlingar. Den kan alltså inte betraktas som en matsvamp.

Vit tuvskivling

Vit tuvskivling

Vit tuvskivling

Vit tuvskivling har ofta många småsvampar vid basen av svamptuvan

Vit tuvskivling med järn(II)sulfat

Med lite järnsulfat fås en violett reaktion

Den vita tuvskivlingen har förts till andra släkten tidigare. Den har räknats till det ganska stora tuvskivlingssläktet Lyophyllum med ett trettiotal arter och senare till det likaledes ganska stora trattskivlingssläktet Clitocybe. De vetenskapliga namnen har då varit Lyophyllum connatum respektive Clitocybe connata.

2022-02-25 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2022-02-28 av
Magnus Källberg.