Informationen på denna sida är uppdaterad 2024-02-01
 
Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften, se nedan, på svampklubbens plusgirokonto 484 17 57 - 0. Ange namn och adress på inbetalningen.

Om du vill ha nyhetsbrevet anger du också epostadressen så lägger vi till din adress på sändlistan. Om du bara vill ha nyhetsbreven behöver du inte göra något mer, men om du vill kunna läsa gamla nyhetsbrev måste du ha ett Googlekonto.

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2024 ÄR 100 KRONOR PER FAMILJ.


Gå tillbaka till Linköpings svampklubbs hemsida