Informationen på denna sida är uppdaterad 2020-03-01
 
Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften, se nedan, på svampklubbens plusgirokonto 484 17 57 - 0. Ange namn och adress på inbetalningen.

Om du vill ha nyhetsbrevet anger du också epostadressen så skickar vi en inbjudan till nyhetsbrevet, som du sedan måste acceptera för att få utskicken.

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2020 ÄR 100 KRONOR PER FAMILJ.


Gå tillbaka till Linköpings svampklubbs hemsida