November 2021
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Några svampar från mykologiveckan på Gotland

Vi var några stycken från Linköpings svampklubb som deltog i årets mykologivecka, denna gång förlagd till Gotland första veckan i oktober. Eftersom Gotlands geologi skiljer sig från fastlandets i allmänhet med mycket kalk i marken finns det många svamparter som man sällan hittar på fastlandet. Så åtminstone mina egna förväntningar var högt ställda. Och jag blev inte besviken! Rödgul trumpetsvamp som vi här runt Linköping mest hittar i kanten av kärr kunde man hitta lite varstans. Men som alltid varierar ju svamptillgången mycket beroende på var regnen fallit och hur fuktiga de besökta lokalerna var.

Organisatörerna av veckan hade tagit fram en hel liten bok med lokaler att besöka och varje dag presenterades fyra utflyktsmål att välja mellan.

Nedan är ett axplock av några arter som jag tyckte var extra kul att se.

Rödbrun jordstjärna

Rödbrun jordstjärna

Grönfläckig vinriska

Grönfläckig vinriska

Jordstjärnor är vi inte så bortskämda med i Östergötland även om de finns här och där i kalkområden, t.ex. vid Kärna mosse. Men på Gotland är det annorlunda och den rödbruna jordstjärnan, Geastrum rufescens, är till och med Gotlands landskapssvamp.

På Gotland finns vinriska, Lactarius sangifluus, en blodriska med redan från början vinröd mjölksaft. Men där finns också en grönfläckig vinriska, Lactarius semisanguifluus. Den liknar den vanliga blodriskan, Lactarius deterrimus, som växer med gran. Den grönfläckigas mjölksaft är orange i ett färskt brott, men blir efter några minuter vinröd, se bilden ovan med ett färskt brott till höger och ett några minuter gammalt brott till vänster. Även den vanliga blodriskan uppvisar denna förändring av mjölksaften, men det tar mycket längre tid, kanske ett dygn. Mer om de sex olika blodriskorna som är funna i Sverige kan man läsa i SMT nr 2, 2007. Den grönfläckiga vinriskan har sin huvudutbredning på Gotland, men är faktiskt hittad även i Linköping, bl.a. bland tallarna på Kanberget och i Rydskogen.

Kakaofränskivling

Kakaofränskivling

Cortinarius violaceomaculatus

Cortinarius violaceomaculatus

Fränskivlingar, släktet Hebeloma, är ofta svåra artbestämma, men några arter med speciella lukter kan vara lättare. En stor fränskivling som kan sägas dofta kakao är kakaofränskivlingen, Hebeloma laterinum (H. edurum). Den är vanligare på Gotland än på fastlandet.

Vi såg också många olika brunaktiga spindelskivlingar. En av dem var den ganska nyligen beskrivna Cortinarius violaceomaculatus som saknar svenskt namn. Den har bl.a. ett violett yttersta lager på fotköttet, som man kan ana på den genomskurna svampen på bilden ovan. Det var ett fint fynd enligt vår guide Michael Krikorev, men inte så lätt att bestämma för den som inte har specialstuderat spindelskivlingar.

Stinktrattskivling

Stinktrattskivling

Motaggsvamp

Motaggsvamp i sand med mjölon

Små ljusa trattskivlingar är ofta svåra att bestämma. Vi fick flera gånger se en sådan trattskivling som dock kunde bestämmas på sin speciella lukt. Den har av vissa beskrivits som kväljande hönshuslukt medan andra ansett lukten vara ganska behaglig! Det var stinktrattskivlingen, Singerocybe phaeophthalma. Den är kalkgynnad och även funnen bl.a. på Kinnekulle, men inga fynd i Artportalen i Östergötland på 2000-talet.

Fjällig taggsvamp, Sarcodon imbricatus, som växer med gran är den vanligaste av de två fjälliga taggsvamparna, men det finns en motaggsvamp, Sarcodon squamosus, som är mycket lik och som växer med tall och det var alltså den enda som kunde komma ifråga på en strandnära lokal där det bara fanns tallar och ingen gran så långt ögat kunde se.

Dynstinksvamp

Dynstinksvamp

Pudrad trattskivling

Pudrad trattskivling

I sanddyner hittade vi några dynstinksvampar, Phallus hadriani. Det var ännu ett nytt "kryss" för mig. Den har en tydlig liten "mössa" längst upp på toppen.

Men det fanns naturligtvis även vanliga svampar som vi har hemma i Linköping. Och den pudrade trattskivlingen, Clitocybe nebularis, fanns i många långa rader som den brukar lite senare på hösten.

Vit taggsvamp

Vit taggsvamp

Gul lammticka

Gul lammticka

Jag avslutar bildkavalkaden från Gotland med två arter, som jag aldrig fick se ute i naturen utan bara på den stora svamputställningen i ett tält alldeles utanför bestämningslokalen. Där fanns många svampar som jag såg för första gången. Både vit taggsvamp, Hydnum albidum, och gul lammticka, Albatrellus citrinus, kan sägas vara lite gotländska specialiteter även om den senare har många fyndlokaler vid upplandskusten i Artportalen.

Svamputställningen

Svamputställningen någon dag in i mykologiveckan 

2021-10-29 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2021-11-01 av
Magnus Källberg.