November 2022
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Två ovanliga röksvampar

Svampsäsongen 2022 kan kort sammanfattas med att den kom igång ovanligt sent. I början av september fanns det knappt en svamp i markerna runt Linköping. Men regnet sista helgen i augusti med cirka 160 mm i Malmslätt fick svampläget att ändras helt. Fast det tog cirka tre veckor innan skogen var full av svamp. Så många fina karljohan kan man inte plocka varje år. Kantarellerna lyste däremot med sin frånvaro. Det var förväntat, en torr sommar gynnar inte kantarellerna, men narrkantarellerna var desto talrikare.

Men månadens notis får handla om två röksvampar, som nog vänder upp och ner på påståendet att alla röksvampar som är vita rakt igenom vid snitt kan ätas. De är nämligen ovanliga och bör sparas så att de kan sprida sina sporer istället. Det är igelkottsröksvampen, Lycoperdon echinatum, och slöjröksvampen, Lycoperdon mammiforme. Sen kan man ju undra om det är smakligt att äta så taggiga saker som igelkottsröksvampen. Jag har i alla fall inte testat.

Båda arterna växer på kalkrik mark med ädellövträd och hassel i varma lägen. Igelkottsröksvampen har vi bland annat hittat flera gånger på signalartscirklarna i Sturefors naturreservat. Slöjröksvampen är en ansvarsart för Motala kommun och de två bilderna nedan är tagna i naturreservatet Staffanstorp alldeles nära Motala.

 Igelkottsröksvamp

Igelkottsröksvamp, namnet behöver nog ingen närmare förklaring (foto: Björn Ström)

  Slöjröksvamp

Slöjröksvamp med flugsvampsliknande plättar på ytan
  

Igelkottsröksvamp

En ung och en gammal igelkottsröksvamp

Slöjröksvamp

Slöjröksvamp med mycket av det yttersta velumliknande skiktet

När igelkottsröksvampen åldras faller taggarna av och bilden ovan för kanske tankarna till en munk med sin tonsur. Även på slöjröksvampen kan de flugsvampsliknande plättarna ("velumet") falla av och då är svampen inte lika lätt att identifiera. Men när det finns mycket kvar av plättarna som på bilden ovan är det lättare att känna igen arten.

Båda arterna sprider sina sporer genom en por i toppen av svampen som många andra röksvampar. Detta har vi visat i en tidigare notis.

Mer att läsa om slöjröksvampen och ett åtgärdsprogram finns i ett nummer av Svensk Mykologisk Tidskrift, nummer 3, 2010.

2022-10-28 Text och tre bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2022-11-01 av
Magnus Källberg.