Oktober 2016
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Några glimtar från mykologiveckan i Borghamn 12–18 september 2016

Då var det alltså dags för SMF:s mykologivecka som i år förlagts till Östergötland. Förra gången vi gästades var 1983 i Sätravallen. Då hade jag precis börjat intressera mig på allvar för svamp, men fick först efteråt reda på att det varit en mykologiträff. Det var också innan Linköpings svampklubb bildats. Östergötland, med SMF:s ordförande Mats Elfström vid rodret, arrangerade också Fungi Lapponici '93 förlagd till Storuman. Men det är mer än 30 år sedan Östergötland hade besök av så många skickliga mykologer samtidigt.

Vår svampklubb fick alltså äran att arrangera årets mykologivecka. Arbetsgruppen bestod av Monica Andersson, Maj Thulin och Björn Ström, som jobbade med förberedelserna under lång tid. Mikael Hagström hade tagit fram kartor och grundtexten till den nära femtiosidiga exkursionsguiden varpå arbetsgruppen bestämt lokaler, anpassat texten och åkt runt och rekat. Själv kom jag in mot slutet för att försöka hålla ordning på den omfattande svamputställningen.

Cirka 60 personer från landets alla delar hade anmält sig till veckan. Kursledare var Mikael Jeppson och Michael Krikorev. Tre personer var också engagerade för att se till att alla fynduppgifter matades in i Artportalen allteftersom svamparna blivit artbestämda. Detta är egentligen den viktigaste uppgiften för mykologiveckan, att skaffa kunskap om fungan (svampfloran) i de besökta områdena. Att deltagarna sedan också får lära sig en massa om svampar är något fint som kommer på köpet.

 Vandrarhemmet låg precis vid Vätterns strand

Vandrarhemmet låg vackert vid Vätterns strand

Veckans förläggningsort var alltså Borghamn vid Ombergs norra ände, där Borghamns Vandrarhem & Konferens stod för särdeles god och riklig mat, mycket bra hjälp med praktiska detaljer, husrum och lokaler för studier, mikroskopering och genomgångar. Svamputställningen var placerad utomhus i ett partytält, som satts upp så skuggigt och vindskyddat som möjligt.

Den torra och varma sommaren och hösten hade verkligen inte varit till fördel för svamptillgången, men vi kunde ändå i slutet av veckan när det mesta matats in i Artportalen notera hela 660 arter, varav 81 var rödlistade och 68 var nya för Östergötland, därav 12 rödlistade. Sammanlagt rapporterades 2820 fynduppgifter till Artportalen.

Vid utflykterna var en person utsedd att anteckna vanliga arter, som man var överens om och som inte behövde en mer ingående undersökning. Svampar som behövde en noggrannare undersökning togs hem, artbestämdes och lades på tallrikar med etikett, kollades av kursledarna och kunde efter godkännande registreras i Artportalen. Därefter hamnade de på utställningen i tältet. De vanliga arterna på anteckningslistan registrerades naturligtvis också i Artportalen.

Varje kväll presenterades fyra till fem lokaler för deltagarna att välja bland. Jag skriver lite kort om de utflykter som jag själv deltog i. Kursledarna presenterade också särskilt intressanta arter och utsåg "dagens fynd", som belönades med en fin svampbok och välförtjänta applåder.

Tisdag 13 september åkte alla grupper till olika lokaler på Omberg och återvände med många fina fynd. Jag for till Storpissans naturreservat i sluttningen ner mot Vättern, en urskogsliknande barrskog med många döda träd. "Dagens fynd" kom från Storpissan och var en jättetråding (Inocybe fibrosa) med få svenska fynd.

Jättetråding

En sällsynt jättetråding från Storpissan

Exkursionsguiden

Exkursionsguiden för mykologiveckan

Onsdagen 14 september besökte jag Skogssjöområdets naturreservat i Mjölby. Området är präglat av istiden med sandiga åsar och dödisgropar. Också där fanns det liksom i Storpissan ganska gott om svamp. Några fynd var lakritsmusseron (Tricholoma apium), persiljespindling (Cortinarius sulfurinus) och dropptaggsvamp (Hydnellum ferrugineum). Radio Östergötland och reportern Titti Elm följde oss i skogen under någon timmes tid och sände direkt i programmet "Förmiddag i P4 Östergötland", som man kan lyssna på i efterhand på nätet. Inslaget börjar cirka 53 minuter in i programmet. 

Bo Karlsson luktar på en persiljespindling. Den luktar faktsikt dill!

Bo Karlsson från Katrineholm luktar på den dilldoftande (!) persiljespindlingen

Torsdagens utflykter gick alla till olika lokaler i Linköpings närhet. Jag valde Kärna mosse med både löv- och barrskog. De finaste fynden kom nog från lövskogspartiet med bl.a. flockig och violettfotad puderskivling (Cystolepiota adulterina resp. bucknalli) och några rader av den imponerande håriga jordstjärnan (Geastrum melanocephalum). I barrskogen hittade vi bl.a. fina exemplar av anisspindling (Cortinarius odorifer).

På fredagen valde jag att åka till Västra Hargs lövskogar, men det var torrt i skogen och få svampar hittades. Men så många platt-tickor (Ganoderma lipsiense) har jag nog aldrig skådat förr på en och samma dag. Andra grupper besökte fuktigare skogar, bl.a. Trolleflod nära gränsen till Närke och hade med sig många fler arter hem till Borghamn.

Mängder med platt-tickor

En fallen ek med mängder av platt-tickor, skymd till höger är Gunilla Ångström Balla

På lördagsmorgonen ringde "Naturmorgon" i radions P1 och pratade med kursledaren Mikael Jeppson och "tryffelmatten" Anne Molia, som letat underjordiska svampar med hjälp av sin tryffelhund Lello. Programmet finns att lyssna till på nätet cirka 12 minuter från programmets start.

Sista utflyktsdagen lördagen gick till några lokaler som besökts tidigare och till en "hemlig" lokal väster om Väderstad som man inte visste så mycket om. Jag valde att åka till Ullstämmaskogens naturreservat strax söder om Linköping, som är en av våra favoritlokaler i Linköpings svampklubb. Där finns mestadels fuktig granskog och partier med alkärr. Den ovanliga gräddtickan (Perenniporia subacida) förevisades för dem som ville se denna för Östergötland ovanliga art.

Svamputställningen arrangerades sedan om på lördagskvällen för att bli mer anpassad för allmänheten, som var inbjuden till söndag förmiddag. Gunilla Ångström Balla och Jan Olsson från Trollhättan stod för detta arbete och bjöd dryga tjugotalet besökare på en utställning med 137 svamparter. Detta är betydligt fler arter än vi brukar ha på våra måndagsutställningar på Naturcentrum.

 

Den stora svamputställningen

Svamputställningen några dagar in i veckan
Tursamt nog var vindstyrkan mycket beskedlig den allra mesta tiden

Utställningen för allmänheten

Annette Lundborg längst till höger berättar om svamparna för söndagens besökare
Ulla Hodges närmast kameran

2016-09-30 Text och bild: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2016-10-03 och 2022-04-20 (layout) av
Magnus Källberg.