Informationen på denna sida är uppdaterad 2023-02-01
 

     Medlemsavgift

    Medlemsregistret    
    
Stadgar

    
Styrelsen
    
Bibliotek

Klubbens logo

    STARTSIDAN    

Detta är Linköpings svampklubb:

 

 • Linköpings svampklubb bildades 1984.

 • Antalet medlemmar vid 2023 års ingång var cirka 150 stycken.

 • Vårt syfte är att främja svampintresset.

  Här kan du läsa våra stadgar.

     Vi skall bland annat verka för att:

 • sprida information om svamp, såväl vild som odlad
 • informera om:
  - giftsvampar och förväxlingssvampar
  - matsvampar och svamp i matlagning
  - forskning och vetenskap
  - svampodling som hobby
 • öka intresset och kunskapen om svamp
 • öka kunskapen om Östergötlands svampflora


Som medlem får du/ni chans att delta i alla våra intressanta arrangemang. Vi har välfyllda vår- och höstprogram, med mycket varierande programpunkter, för att alla våra medlemmar ska kunna ta del av det mesta och det bästa inom svamprikets stora område, allt från spännande föreläsare till exkursioner och resor.


Vi har också ett eget litet bibliotek med olika svampböcker och skrifter, som du kan låna av.


 Vår verksamhet - svamp för alla!

Artkunskap

Matlagning

Föredrag

Årlig svamputställning

Resor

Odling

Svamputflykter

Oavsett kunskap, ålder och intresse lämnas ingen utanför svampens fantastiska värld!

Svampen på bilden ovan är Östergötlands landskapssvamp, kantkremlan, Russula vesca. Den växer i barr- och lövskog och i parker och är ganska vanlig och mycket god att äta. Den karakteriseras av sin ljusa hattkant, sin mycket hårda konsistens och sina vita och täta skivor, som ofta är brunfläckiga på eggen. Färgen på hatten har av kremleexperten Birgitta Wasstorp beskrivits som fläskfilé-färgad, orent köttröd till brunlila. Klicka på bilden så visas svampen i större format.


Vi i styrelsen är:

Monica Andersson (070-554 18 12), ordförande
Johan Vestergren (013-12 88 62), vice ordförande
Magnus Källberg (070-937 13 62), kassör och medlemsregistrator, webbansvarig
Ulf Samuelsson (070-561 05 22), sekreterare
Ulla Hodges (073-157 21 83), redaktion för månadsnotisen
Mikael Hagström (076-845 82 06)
Annette Lundborg (070-275 79 70)

Kontakta oss gärna om du har några frågor!


Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på svampklubbens plusgirokonto 484 17 57 - 0.

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2023 ÄR 100 KRONOR PER FAMILJ.


Gå tillbaka till Linköpings svampklubbs hemsida.


Sidan är uppdaterad 2023-02-01 av Magnus Källberg.