September 2005
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Lärkträdets följeslagare

Många svampar samlever med träd och andra gröna växter till ömsesidig nytta - svampen får socker från trädet och trädet får mineraler och även vatten från svampen. Samlivet kallas mykorrhiza som kan översättas till "svamprot" och ordet syftar på att de finaste trädrötterna är omvävda av svamphyfer.

Många av mykorrhizasvamparna är inte så kräsna på partnern utan kan leva tillsammans med flera trädarter, men inte så få har utvecklat sitt samliv därhän att bara en enda växtart kan vara deras partner. Och vilka som hänger ihop brukar då höras på svampens namn, det finns t.ex. granblodriska och tallblodriska, aspsopp, björksopp och lärksopp.

Lärken är inte inhemsk i vårt land, men finns inplanterad här och där. Det är frestande att skriva om några av dess följeslagare både därför att de är mycket karaktäristiska och därför att jag råkar ha två gamla lärkträd i min trädgård här i Brokind några mil söder om Linköping, och dem har jag kunnat iaktta i mer än trettio år.

Ända till 9 januari fanns ytterligare fyra lärkträd i skogen utanför vår tomt, men dem tog Gudrun... Nu är det bara våra som är kvar, så vi får väl vara rädda om dem.

Varje år kommer lärksopp (Suillus grevillei) på grusgången och i gräsmattan. Den lär vara lärkens vanligaste mykorrhizasvamp. Den är ätlig och vi har prövat den i kosthållet men räknar den inte till höjdarna. Numera får den stå kvar och pryda gräsmattan

Lärksopp med lärkträd i bakgrunden

En lärksopp med sin samlivspartner i bakgrunden.

Lärksoppen liknar smörsoppen i det att den också har en ring på foten, men lärksoppens hattfärg är mer gulorange än brun och sedan får lärksoppen, som man ser på bilden nedan, bruna fläckar när man tummar på rören.

Lärksopp

Lärksopp liknar smörsopp med sina gula rör och sin ring.

Lärkslemskivling (Gomphidius maculatus) finns också i närheten av våra lärkträd, men den visar sig inte varje år. Den har samma karakteristiska form och så småningom mörka skivor som andra slemskivlingar - slemskivlingarna har ju svart sporpulver - men skiljer sig från t.ex. den citrongula slemskivlingen bl.a. genom fotens färg.

Lärkslemskivling

Lärkslemskivlingen har slemskivlingarnas karaktäristiska form.

Ekologiska katalogen noterar ytterligare ett antal svampar som är bundna till lärk: grå lärksopp (Suillus viscidus), hålsopp (Boletinus cavipes), lärkvaxing (Hygrophorus lucorum), lärkmusseron (Tricholoma psammopus) och lärkriska (Lactarius porninsis). De uppges vara sällsynta och ingen av dem har jag sett vid våra lärkträd.

De svamparter som nämns här finns ALDRIG tillsammans med andra träd än lärk. En påminnelse om hur väldigt viktigt det är för identifieringen att hålla ett öga på vilken trädart en viss svamp finns tillsammans med. Vilket alltför ofta inte är det lättaste förstås.

2005-08-26 Text och bild: Lennart Gidholm


Sidan uppdaterad 2005-08-31 av
Magnus Källberg