September 2018
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Sveriges fulaste svamp?

Efter den extremt varma och torra sommaren finns det ännu inte mycket svamp runt Linköping. Men lite mer söderut har det regnat mer och vid en utflykt nyligen till skogarna söder om Rimforsa fanns det ganska gott om svamp. Jag har exempelvis inte sett så många vita flugsvampar på en och samma gång.

Jag sprang också på en grupp av ovanligt prydliga pluggskivlingar, Paxillus involutus. Det är en svamp som ibland kallas för Sveriges fulaste svamp, även om det finns andra som kan aspirera på detta epitet, t.ex. ärtröksvamp. Ful kanske pluggskivlingen kan sägas vara på grund av sin dystra bruna färg och för att skivorna blir brunfläckiga och sladdriga efter att man tummat på dem.

Pluggskivling

Pluggskivlingen har en länge inrullad lite luden hattkant och skivorna får bruna fläckar vid tumning

Pluggskivlingen, i äldre böcker kallad allmän eller vanlig pluggskivling, har förr ansetts ätlig. I Dr M. A. Lindblads Svampbok från 1901 får pluggskivlingarna omdömet "Ätliga, men icke synnerligen goda". Idag anses dock pluggskivlingen som en giftsvamp eftersom det har visat sig att den kan ge upphov till mycket allvarliga allergiska reaktioner så att personer som ätit den flera gånger tidigare plötsligt blivit allvarligt sjuka och även avlidit. Den tyske mykologen Julius Schäffer (1882-1944) sägs ha dött efter att ha ätit en måltid av pluggskivling.

Skivorna lossnar lätt

Skivorna kan lätt lossas från hattköttet

En annan egenskap hos pluggskivlingen är att skivorna lätt kan lossas från hattköttet. Det är en egenskap som den delar med sopparna och pluggskivlingen räknas idag trots sina skivor till ordningen Boletales där sopparna har sin hemvist.

 2018-08-31 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2018-09-01 av
Magnus Källberg.