September 2022
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Nyare rön om tegelsoppen och lite till

Ätligheten av olika svamparter omvärderas ibland. För ganska många år sedan fann man att svampen med namnet strimmig tofsskivling, då Pholiota marginata, inte var någon matsvamp utan istället var en giftsvamp. Idag är dess namn gifthätting, Galerina marginata, och den innehåller samma slags gift som de farligaste flugsvamparna.

Den här gången är omvärderingen inte alls lika radikal men i vårt västra grannland Norge har det på senare år uppmärksammats att rødskrubb, på svenska tegelsopp, Leccinum versipelle, ibland vållat magproblem, som i några fall varit så allvarliga att sjukhusvård behövts. På Helse Norges hemsida kan man läsa mer om detta liksom i en artikel i Dagens medisin. I en broschyr från norska Folkhelseinstituttet räknas otillräckligt tillagad tegelsopp in bland giftsvamparna.

Tegelsoppen är en av strävsopparna, som vi skrivit om tidigare. Strävsopparna är en artrik grupp med soppar som kan vara svåra att skilja från varandra. I Dyntaxa listas cirka femton arter som förekommer i Sverige. De är långfotade med lite sträva noppor eller filttofsar på foten. De växer typiskt med olika trädslag och miljön är därför viktig att notera när man plockar strävsoppar. Tegelsoppen, eller som tidigare tegelröd björksopp, är en av de mer karakteristiska med sina svarta filttofsar redan som ung. Den växer alltså med björk och är en av de strävsoppar som mörknar vid snitt. Detta kan man tydligt se på bilden i den tidigare notisen.

Alla strävsoppar har betraktats som bra matsvampar, men många har kompakt kött, som kan vara ganska hårdsmält. De bör därför tillagas ordentligt och inte bara vändas i stekpannan. Kanske gäller detta i särskilt hög grad just tegelsoppen. För egen del låter jag alltid vattnet koka bort ur den rensade och ganska finskurna svampen innan jag tillsätter fett och ofta avslutar med en skvätt grädde eller crème fraiche. Att låta svampen puttra länge med fett gör också att smaken kommer bättre till sin rätt.

För att sammanfatta blir ett praktiskt råd att man bör tillaga strävsoppar, särskilt tegelsopp ordentligt, minst 30 minuter, och inte heller vräka i sig stora mängder av strävsoppar om man äter dem för första gången. Det sistnämnda gäller för övrigt alla svamparter.

  Tegelsopp

Tegelsopp

En ung tegelsopp

En ung tegelsopp med tydligt svartprickig fot

Att man blir magsjuk med illamående, kräkningar, magont och diarréer efter en svampmåltid kan ha många olika orsaker förutom att man fått i sig en klassisk giftsvamp som någon av de giftiga flugsvamparna eller bolmörtsskivling med flera. Lite kort följer här några punkter:

Den vanligaste orsaken till magbesvär brukar man anse vara att man ätit svampar som inte varit tillräckligt fräscha utan blivit angripna av larver, mögel eller annat och därmed blivit otjänliga som mat. Att plocka och sedan förvara svampar i täta plastpåsar ökar risken att svampen blir olämplig att äta.

Att man inte bör äta rå svamp har man vetat länge och särskilt vissa arter, rodnande flugsvamp för att bara nämna någon art, bör inte ätas utan ordentlig tillagning. Sådana svamparter räknas därför inte till de bra och säkra matsvamparna numera även om de ansågs läckra i gamla svampböcker. Tegelsoppen ska nog räknas till den här gruppen.

En del svamparter är kända för att tålas dåligt av en del personer trots att de behandlats efter konstens alla regler. Ett exempel från min egen familj är ett kvällsmål med en god stuvning av pudrad trattskivling, som inte alls påverkade min mor, men var min far tillbringade natten lämnar jag åt läsaren att lista ut.

2022-08-26 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2022-09-01 av
Magnus Källberg.