Rapporterna är uppdaterade 2006-05-20 klockan 20:00

Linköpings svampklubbs vårprogram 2006. 

Om inget särskilt angivits är det Magnus Källberg som skrivit kommentarerna till aktiviteterna.

Onsdag
15 februari

MEDLEMSKVÄLL OM TRYFFEL

Tryffelkvällen blev tyvärr inställd på grund av sjukdom.

Torsdag
23 mars

ÅRSMÖTE i Linköpings Svampklubb

Svampklubbens årsmöte var som vanligt välbesökt. Tjugoåtta medlemmar hade kommit för att deltaga i årsmötet och smaka på tryffel, som var "lockbetet" för kvällen.

Årsmötet genomfördes på cirka en timme enligt den föreslagna dagordningen. Anna-Lena Persson var ordförande även för mötet, och Magnus Källberg fick rycka in som sekreterare eftersom vår mer eller mindre ständige sekreterare Sune Pettersson var på annan och förhoppningsvis varmare ort. Verksamhetsberättelsen, kassarapporten och revisorernas berättelse lästes upp av de ansvariga och ledde till tacksam ansvarsfrihet för styrelsen för 2005 års förvaltning. Medlemsavgiften för 2007 fastställde mötet efter en kort diskussion till 100 kronor. Vår tidigare årsavgift på 60 kronor är väldigt liten, särskilt i förhållande till den stora verksamheten. Budgetförslaget för 2006 godkändes också och sedan var det dags för valen till föreningsfunktionärer. Anna-Lena Persson omvaldes på två år till ordförande. Eric Svensson och Olle Nyström hade avsagt sig omval. Eric påpekade att han varit med i styrelsen i olika roller under många av de dryga tjugo åren som klubben funnits till och nu ville han med ålderns rätt dra sig ur. Nyval som styrelseledamöter på två år gjordes därför av Monica Andersson och Eva Dahlgren. Som revisorer på ett år omvaldes Sven Lönning och Rune Winqvist och som revisorssuppleanter på ett år nyvaldes Maj Thulin och Britt-Marie Johansson. Till valberedning omvaldes Stellan Pettersson (sammankallande) och Vuokko Svensson. Under punkten "Styrelsens ärenden" redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till nya stadgar som också delades ut och där avsikten är att fatta beslut vid nästa årsmöte. Ordföranden redogjorde också för styrelsens beslut att betala ut reseersättning (17 kr/mil) till exkursionsledare för att reka lämpliga exkursionsmål för Svampklubbens svamputflykter. Årsmötet hade inget att invända mot detta beslut. Under punkten "Övriga frågor" berättade Eric om vårmusseronringarna som kan ses från luften vid segelflygning över Malmslätt och hoppades på att klubben skulle kunna göra en riktigt fin vårmusseronutflykt i vår om musseronerna slår till. Ett sätt att meddela en sådan extrainsatt utflykt är ju hemsidan. Anna-Lena frågade även årsmötet om det fanns intresse för att göra resor även i fortsättningen och fick ett jakande svar. Därefter avtackades Eric Svensson för sina många år i styrelsen med en svamppresent. Samma gåva skickades även till Olle Nyström. Sven Lönning tackade styrelsen för det gångna året och därefter avslutades årsmötet.

Anna-Lena berättade därefter litet kort om tryffel. Den vidtalade kocken hade fått förhinder men det skulle ändå bli tryffel som avslutning på årsmötet. Det är också planerat att komma mer om tryffel senare i Svampklubbens program. Nu fick vi i alla fall smaka tre olika omeletter som var smaksatta på olika sätt och med olika mängd tryffel och tryffelolja. Till omeletterna serverades rökt kalkon, smör, ost, bröd, sallad och dryck. Det var mycket smakligt och särskilt hos anrättningen med största mängden tryffel kunde man allt ana en annorlunda smakbrytning. Litet mat som avslutning brukar ju vara ett populärt inslag i klubbens aktiviteter, så även denna gång. Och lokalerna på John Bauergymnasiet var ljusa, rymliga och ändamålsenliga.

Några bilder från årsmöteskvällen kan du hitta här.

Torsdag
20 april

TEMPE - en ny hälsosam och god svampprodukt

Ungefär tjugo medlemmar kom för att lyssna till ett mycket intressant föredrag om en för oss svenskar ny svampprodukt. I sista stund fick föredraget flyttas till Cloetta Center eftersom John Bauergymnasiet hade öppet hus. Men kvällens föredragshållare Johan Schnürer, professor i mikrobiologi vid SLU i Uppsala, var van vid att prata på olika ställen, ibland på stora arenor och en gång i en lokal som var så liten att folk fick sitta t.o.m. på toaletterna för att få plats. Dock hade han aldrig haft ett antal gymnastiserande ungdomar bakom ryggen som stundtals upphävde vilda rop...

Johan inledde med att berätta om sin bakgrund och sina intressen, som även omfattade skogens vilda matsvampar och kom sedan in på mat och svamp, som faktiskt inte alltid är en bra kombination. Cirka 25 % av alla vegetabilier som skördas förstörs av skadesvampar. Bland annat mögelsvampsläktena Aspergillus och Fusarium är kända för att hysa arter som är farliga. Exempelvis Aspergillus flavus, som har en karakteristisk gulgrön färg producerar det starka giftet aflatoxin och kan även ge upphov till svåra svampinfektioner hos människor med nedsatt immunförsvar. Men i båda dessa släkten finns det också arter som används för livsmedelsberedning. Med hjälp av Aspergillus oryzae framställer man soja och även saké och mycelet av en Fusariumart odlas under kontrollerade former och blir till livsmedelet Quorn. Johan gav några exempel till på produkter som påverkas av svampar och andra mikroorganismer och blir till eftertraktade livsmedel - Stilton och andra mögelostar, Taleggio och andra kittostar, salami, kefir, Sauternes. Listan kan göras lång.

Efter denna inspirerande inledning kom så Johan in på kvällens egentliga ämne: tempe, ibland stavat tempeh, som han först kom i kontakt med på ön Bali i Indonesien. På Bali odlas sojabönor och en mycket stor del av de producerade sojabönorna används till att framställa tempe, som närmast kan beskrivas som "vegetarisk camembert". Ursprungligen slog man in sojabönor och svampkultur i bananblad och i det tropiska klimatet hade mögelhyferna redan efter något dygn genomvävt sojamassan så att en fast "kaka" bildats. Mer detaljer om modern tillverkning kan du hitta på nätet, t.ex. här. Svampen som används heter Rhizopus oligosporus, och är en zygomycet eller kulmögelsvamp, nära släkt med klätter- eller kulmögel som vi alltför lätt får på bär, grönsaker och bröd. Dessa svampar lever av lättillgängligt socker, och kan därför växa mycket fort. I tillverkningen av tempe spelar även en del andra mikroorganismer roll och ger sitt speciella bidrag till produkten i form av smak eller vitaminer. Tempe gjord på sojabönor finns att köpa även i Sverige och mer information om detta finns på www.tempeh.se.

Johan Schnürer har arbetat med att anpassa tempetillverkningen till svenska förhållanden och att använda sädesslaget korn istället för sojabönor. Det har krävts mycket arbete för att få fram en produkt som smakar bra och som har värdefulla egenskaper, men genom att använda sig av datorstödd experimentell design kunde endast cirka 40 experiment göras istället för de tusentals försök som behövdes med traditionell försöksuppläggning. Lite mer om Johans tempeforskning och vedermödorna att lansera ett nytt livsmedel kan du hitta i SLU:s personaltidning Resursen.

I dagsläget har verksamheten och patentet köpts upp av Lantmännens livsmedelskoncern Cerealia och en produkt kan förhoppningsvis finnas ute på marknaden inom en inte alltför avlägsen framtid. En egenskap hos tempe som är särskilt aktuell just nu är dess låga GI-värde (GI = glykemiskt index) som är under 30, vilket innebär att kolhydraterna i tempe bara långsamt kommer ut i blodet och på så sätt bidrar till en mera stabil blodsockernivå. Andra goda egenskaper är bl.a. bra fiberinnehåll och höga halter av provitaminer.

Men tiden går fort när man har roligt och snart fick Johan packa ihop sina saker och bege sig tillbaka till Uppsala med tåget efter detta mycket uppskattade och innehållsrika föredrag. Några bilder från kvällen kan du hitta här.

Söndag
14 maj

MURKELUTFLYKT - Kom med och leta vårens läckerhet!

Under ledning av vår "ständige" murkelflyktsansvarige Eric Svensson åkte sjutton murkelsugna deltagare till välkända murkelmarker i trakten av Slätmon. Vädret var vackert även om det inte var någon direkt värme i luften. Direkt som vi stannade bilarna hittade vi murklor! Fortsättningen på utflykten blev inte sämre och de flesta hade med sig ett antal fina murklor hem att laga till. De senaste råden från livsmedelsverket om murklor kan det kanske vara klokt att läsa... Några bilder från murkelutflykten finns att beskåda här.

Senast ändrad 2007-09-23 av Magnus Källberg.