Rapporterna är uppdaterade 2008-05-01 klockan 08:32.

Linköpings svampklubbs vårprogram 2008. 

Om inget särskilt angivits är det Magnus Källberg som skrivit kommentarerna till aktiviteterna.

Onsdag
27 februari

SVAMPKONSULENTERNAS KVÄLL

Medlemskvällen var välbesökt, totalt 17 personer hade kommit till NaturCentrum denna kväll. Vi fick höra tre intressanta föredrag av Ulla Hodges som pratade om svamp i medicinen, Annette Lundborg som pratade om svampkonsulentutbildningen, färgning av mat med svamp och mycket kort om svamp inom homeopatin och slutligen Monica Andersson som gav oss en genomgång av svenska musslingar. I texten nedan görs en kort redogörelse för de olika föredragen.

Ulla gav först en historisk tillbakablick om den medicinska användningen av svamp. Olika tickor har använts genom tiderna och att stinksvamp har använts som afrodisiakum kan man ju nästan själv räkna ut... Men även idag används olika svampar inom främst österländsk medicin. Några arter anses vara kolesterolsänkande, t.ex. ostronskivling, shiitake och Tremella fuciformis, som vi faktiskt skrivit om i månadsnotisen för april 2006. Men då var det mer ur kulinarisk synpunkt. Sidenticka används mot cancer i Kina och en art av Cordyceps, parasitklubbor enligt Svenska svampnamn, kunde nog närmast betraktas som ett dopningsmedel. Ulla tyckte att det varit svårt att hitta bra litteratur. På Internet finns det en hel del information, men ofta från de som säljer olika preparat från svamp och de kan ju misstänkas för att inte vara helt objektiva.

Sedan var det Annettes tur. Hon pratade först lite om konsulentutbildningen och om de olika kurser om svamp som man kan läsa vid Umeå universitet. En av kurserna hålls i Linköpingstrakten av Marie Jadner som tidigare bodde i Linköping. Annette hade skrivit en av sina uppsatser om att färga mat med svamp. De flesta färgar annat med svamp, men att färga mat kunde kanske vara ett bra alternativ till de mer eller mindre (o)farliga färgämnen som finns idag. Hon hade testat att färga marsipan och quorn, som ju också är en svampprodukt, med svart trumpetsvamp, rör av Karljohan och ärtröksvamp. Tyvärr var resultaten ganska nedslående. Quorn, som ju inte i sig ser så aptitlig ut såg ännu mer oaptitlig efter färgning med karljohanrör och med ärtröksvamp såg den vidbränd ut. Men smaken på quornet förbättrades med karljohanrören. Svart trumpetsvamp var inte alls lämplig att använda. Sedan berörde Annette helt kort svamp och homeopati. Det finns cirka 2500 homeopatiska preparat, men bara röd flugsvamp, giftkremla och skålröksvamp har använts inom homeopatin. För den som ville veta mera hade hon med sig några exemplar av sin uppsats "Homeopati - ett mindre välkänt användningsområde för svamp" för den som ville ta med sig hem och läsa.

Monica avslutade därefter kvällen med en genomgång av de olika svenska musslingarna. Hon hade fascinerats av att det verkade vara en sådan stor och heterogen grupp. Enligt de kriterier som Monica hade ställt upp kunde hon räkna in 64 olika arter i Sverige fördelade på åtta olika ordningar. Få är ätliga (ostronmussling, blek ostronmussling och öronmussling) även om öronmusslingen i varje fall inte ska ätas av den som är njursjuk. Få är också vanliga (slingerticka, korkmussling (i ektrakter), vedmussling och vintermussling) och många är sällsynta eller rödlistade (sex stycken). Fyra arter räknas som signalarter (mjölmussling, kantarellmussling, korkmussling och violmussling). De flesta (62 %) växer på lövved. En art, klyvbladet, anses inte vara en fruktkropp utan många fruktkroppar som växer tillsammans. Monica visade också bilder på många av de arter som hon pratade om och skickade runt torkade fruktkroppar av några olika arter.

Det var en uppskattad medlemskväll och det är väldigt kul att klubben har så många kunniga och intresserade medlemmar. Några bilder från kvällen kan du hitta här.

Onsdag
26 mars

ÅRSMÖTE i Linköpings svampklubb

Svampklubbens årsmöte var som vanligt ganska välbesökt. Drygt tjugo medlemmar hade kommit för att delta i årsmötesförhandlingarna och för att se vilken hemlig gäst som skulle komma.

Årsmötesförhandlingarna tog knappt 1 timme. Nytt för i år var att årsberättelsen inte lästes upp utan istället presenterades i form av ett bildspel i dataprogrammet PowerPoint. Föredragande var Lennart Gidholm och han hade tagit bilderna från vår hemsida där det finns gott om bilder från klubbens aktiviteter. Sedan följde ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse och ansvarsfrihet tillstyrktes. Medlemsavgiften föreslogs oförändrad och budgetförslaget godkändes. Sedan blev det omval på aktuella poster, utom för Eva Dahlgren som undanbett sig omval. I hennes ställe valdes Klärry Karlsson in i styrelsen. Valberedningen ville dock inte fortsätta med att förbereda 2009 års val så det gavs i uppdrag åt styrelsen att ta fram en ny valberedning. Därefter presenterade Monica Andersson styrelsens förslag till nya stadgar. Dessa godkändes utan större diskussioner. De hade ju också distribuerats med vårutskicket och innehöll inga större förändringar. Sedan presenterade Magnus Källberg "Svampens dag" som är planerad att hållas i hela Norden första söndagen i september. Förslag framfördes även på att klubben skulle skicka representanter både på SMF:s årsmöteshelg i mars och på Vintersopptreffet i Oslo, som anordnas av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Därefter avslutades årsmötet och det var dags för den hemliga gästen.

Den hemliga gästen visade sig vara nutritionisten Maria Åkesson, som alltså arbetar med näringslära. Hon pratade om smak och matlust och hur kroppen stimuleras och saliven avsöndras och hjärtat slår snabbare och körtlarna arbetar. Vi fick smaka på en blandning av socker och kanel med näsan avstängd i ett fast grepp med fingrarna. Det var knappt jag själv kände den söta smaken, men smakprovet hamnade kanske inte på tungspetsen utan längre in i munnen. Vi testade också olika typer av fett med olika smältpunkt och det var en väldigt stor skillnad på några vegetabiliska fetter med hög smältpunkt och smör med betydligt lägre. Sedan kom det stora provet med champinjoner tillagade i fem olika fetter. Jag tror de flesta tyckte att de smörstekta var allra godast, åtminstone var det min egen uppfattning! Tyvärr skulle Maria åka hem till Enköping igen med tåget redan klockan åtta, men vi får förhoppningsvis möjlighet att höra henne igen senare eftersom hon arbetar tillsammans med ordförande Anna-Lena Persson i företaget IFAC AB.

Några bilder från årsmöteskvällen kan du hitta här.

Lördag
12 april

STUDIEBESÖK på svampodling

Studiebesöket blev tyvärr inställt på grund av alldeles för få anmälningar.

Söndag
27 april

MURKELUTFLYKT - Kom med och leta vårens läckerhet!

Murkelutflykten genomfördes två veckor tidigare än planerat på grund av den varma våren. Antalet deltagare var tolv, varav tre sett "Dagens tips" i Corren. Vi åkte liksom förra året till Ulla Hodges hemtrakter i närheten av Klockrike. Att bara åka vägen till Klockrike var ju en upplevelse enligt en av deltagarna! Vädret var perfekt för murkelplockning och murklorna var på humör att visa sig också, så att de flesta fick något i sina korgar, t.o.m. rätt så mycket i några korgar. Den pyttelilla gärdsmygen sjöng vackert för oss och jag fick även se honom riktigt bra i kikaren, som jag för en gång skull kommit ihåg att ta med. Efter cirka en och en halv timmas plockning blev det fikapaus och utflykten avslutades av Hugo Montgomery som läste ett stycke av Gustav Fröding när han beskriver upptäckten av att den utlovat stora delikatessen champinjoner, inhandlade på apoteket visade sig vara svamp och med några fula inledande ord konstaterade - "de e søpp". Historien utspelade sig på Öjervik vid stranden av Fryken i Värmland där Hugo själv stammade ifrån.

Några bilder från murkelutflykten kan du hitta här.


Senast ändrad 2009-03-15 av Magnus Källberg.