Rapporterna är uppdaterade 1997-07-28 klockan 06.00
Linköpings svampklubbs vårprogram 1997.
Om inget särskilt angivits är det Magnus Källberg som skrivit kommentarerna nedan till aktiviteterna.  

Onsdag
12 februari

MEDLEMSKVÄLL   med smak

Medlemskvällen samlade ett stort antal medlemmar, cirka 50 personer deltog. Anna-Lena Persson berättade om vad man kunde göra med såväl vild som odlad svamp. Här några glimtar från föredraget: Oxtungssvampen lär vara en delikatess, men på grund av dess sällsynthet bör den inte ätas. Alkohol kan interagera med svamp så att man kan bli illamående av svamp, som man annars skulle må väl av. När man plockar framförallt taggsvampar bör nedre delen av foten kastas, det är där som det beska sitter. En del svampar, taggsvamp till exempel, kan avbittras genom att saltas in så att saltet drar ur de bittra ämnena. Blomkålssvamp är bra att fritera. Små, små hattar av fjällig bläcksvamp är goda att knapersteka. Vänd kremlor så att skivorna ligger uppåt när de skall torkas, så blir det mindre smuligt. Blodriskor blir lösa i konsistensen vid lång tids frysförvaring. Fårticka blir väldigt god inlagd som sill.
Sedan fick vi pröva sju olika stekta ock kokta svampar för att jämföra smaker och konsistenser. Kvällen avslutades därefter med att svampklubben bjöd deltagarna på några goda svamprätter. Som vanligt var det Anna-Lena och hennes medhjälpare som stod för denna del av kvällens begivenheter.

Onsdag
19 mars

ÅRSMÖTE   med svampupplevelser från skog och mark

Svampklubbens årsmöte, för första gången på NaturCentrum, följde i snabb takt den fastlagda dagordningen. Tjugofem medlemmar deltog. Verksamhetsberättelsen utgjordes av en lätt bearbetning av klubbens hemsida och var därför ovanligt fyllig och författad av ett antal av klubbens medlemmar. Alla styrelsens ledamöter omvaldes utom Weine Drotz, som lämnat klubben och nu ersattes av Anki Arvidson. Som ny revisorssuppleant invaldes Maud Flygare istället för Monica Wallberg, som avböjt omval.

Magnus Källberg redogjorde för klubbens litteratur och möjligheten att låna klubbens böcker, som nu är placerade på NaturCentrum. För tillfället får man vända sig till styrelsen, som utfärdar ett lånekort. Förslag framfördes om ett medlemskort till alla medlemmar. Anna-Lena redogjorde för klubbens kommande aktiviteter och önskade att styrelsen tillsatte en grupp, som kunde arbeta med exempelvis IKEA-dagarna i höst och ett svampbord i Ekholmens centrum. Marie Jadner informerade om Eklandskapets dag den 24 maj och framförde önskemål om hjälp med denna aktivitet.

Lennart Gidholm berättade sedan till fina diabilder om sin resa till Estland, Ösel för att studera svamp. Han hade tillsammans med sju andra svenskar inbjudits via Uppsala svampklubb att besöka Estland. De estniska värdarna hade tagit mycket väl hand om sina gäster och stod för hela kalaset. Det var egentligen bara resan till Estland, som kostade något. Svamptillgången hade varit den sämsta i mannaminne och Lennart valde därför ikväll att istället ge några intressanta glimtar från det estniska samhället och berättade litet om de personer som deltagit i svampveckan.

Magnus Källberg visade därefter ett sextiotal diabilder på svampar från förra året från en snötäckt klibbticka till vårens enda murkla, vidare till höstens svampar och avslutade med en bild på frostvaxskivling - cirkeln var sluten.

Kvällen avslutades med en liten, men smaklig, kall buffé med sill och skinka och potatis. Anna-Lena hade ordnat med maten, som medlemmarna bjöds på av svampklubben.

Söndag
23 mars

TRÄDGÅRDSMÄSSAN   med buss till Sollentuna

Anna-Lena skriver om resan till Sollentuna:

Trädgårdsmässan är årets händelse för trädgårdsfolket. Det som inte finns på mässan existerar knappt på marknaden. Här möts amatörer och proffs, här handlas, nya produkter demonstreras, specialutställningar arrangeras och en rad seminarier finns att lyssna på. Trädgårdsmässan pågår i fyra dagar. Svampklubben valde söndag, mässans fjärde dag, då det går att göra fynd. Vi var 45 personer, som med buss åkte till mässan från Linköping. En härlig resa med mycket med hem i bagaget.

Det är alltid en fantastisk upplevelse att se alla arrangemang som företagen gör. Inte minst Sveriges största trädgårdar och blomsterfirmor. Besökaren får en massa tips och ideér. I år var Orkideéhuset och "Vatten i Trädgården" det som folk mest ville se. Årets trend sålunda.

Svamp fanns givetvis med på mässan. Både svampodling och vild svamp. Svampfrämjandet hade precis som tidigare år en monter. Slutligen kan konstateras att Trädgårdsmässan blir bara allt mer populär.

Onsdag
9 april

SVAMPFÄRGNING

Marie Jadner skriver om svampfärgarkvällen:

Vi var sex personer, som träffades på Collegium för att prata om framtiden för svampfärgningen inom svampklubben. Efter två mycket trevliga timmar kom vi fram till att försöka träffas en gång vår och höst och göra något inom svampfärgningsområdet.

Till hösten -97 skall vi försöka ha en färgsvampsexkursion med en ledare, som är duktig inom detta område. Våren -98 försöker vi oss någon helg på att tova ull och färga över öppen eld. Eventuellt kan man tänka sig att ordna en helg på NaturCentrum med temat "färgsvampar".

Lördag-
Söndag
26 - 27
april

VÅRRESAN

Eric Svensson skriver om vårresan:

Samling skedde som vanligt på parkeringsplatsen vid Gamla Linköping. Antalet deltagare var cirka 80 personer, varför vi åkte i två bussar. Redan från avresan hade vi tur med vädret, soligt och lugnt. Eftersom första delmålet för dagen var Julita gård sparade vi det medhavda kaffet till Julita.

I Julita fick vi förutom guidad vandring i herrgården och parken möjlighet till enskilda vandringar. Vem tror ni då passade på att plocka en bärkasse svamp? Naturligtvis var det Marie, som hittade grovticka och eldticka. Där fanns även vit tibast, normalt är den ju rosa. Vi såg också vårens första sädesärla.

För den guidade delen av besöket fick vi tre mycket bra ledare. De gav oss en god och intressant redogörelse för Julita gårds historia. Rundvandringen i herrgården var mycket intressant. Efter herrgården fick vi även se mejeriet och delar av örtagården. Besöket i Julita avslutades med lunch, som serverades i Julitaboden.

Resan fortsatte sedan till Gustavslunds Handelsträdgård i Hällby utanför Eskilstuna. Vi delades där upp i två grupper. Den ena gruppen fick kaffepaus medan den andra gruppen guidades runt i anläggningen. Alla deltagare fick en pelargon som present från Gustavslund. Besöket i Hällby var således mycket givande. Efter bussresa till Uppsala via Strängnäs och Enköping var det dags för middag.

Före middagen informerade Janne Liliegård om vinodling och om olika tyska viner. Vi fick därefter försöka oss på vinprovning och avsmakning av tre olika viner. Efter middagen var det tid för avresa till hotellet. Hotell Nova Park beläget cirka 2 mil söder om Uppsala var av mycket hög standard. Efter frukost på hotellet söndag morgon åkte vi till Ultuna.

Vi fick, delade i två grupper, träffa Eric Danell och Maj-Lis Pettersson. Eric Danell redovisade resultatet av sina odlingar av kantareller. Bland de cirka 70 olika kantareller som finns i olika delar av världen ansåg han de svenska arterna vara de bästa och mest välsmakande. Han beskrev även olika slags mykorrhiza och hur samlivet mellan olika växter och svampar fungerar. Eric berättade också om den japanska svampen matsutake - goliatmusseron, som är den högst betalda svampen man kan äta i Japan. Som alltid var det intressant och uppskattat att höra Eric.

Maj-Lis Pettersson gav en massa goda odlingsråd. Hon visade exempel på hur man bäst lyckas när man tar sticklingar. Vi fick även möjlighet att få goda råd för att komma till rätta med angrepp av skadeinsekter med mera. Det känns mycket givande att flera år i rad få träffa såväl Eric som Maj-Lis. Det är som att få träffa gamla vänner.

Efter lunch i Uppsala fortsatte resan till Stockholm för besök i Ekoparken. Under båtfärden berättade Henrik Waldenström om de många byggnader som kunde ses från båten. Han kunde väldigt mycket om historien bakom husen och deras ägare. Mycket intressant. Parken som idag är Sveriges och världens första nationalstadspark rymmer också många intressanta såväl djur- som växtarter. Efter två mycket spännande och minnesvärda dagar återstod nu bara bussresan hem.

Ett stort tack till Anna-Lena för en välorganiserad resa samt till hennes medhjälpare, som såg till att utspisningen fungerade perfekt. De två bussförarna skall ha en stor eloge för att även transporterna var ett nöje.

Tack till Er alla.   Eric

Inställt

Tisdag
6 maj

MURKELUTFLYKTEN ÄR INSTÄLLD!!

Den kalla våren har fått till följd att murklorna blivit försenade - Eric och Vuokko Svensson körde cirka 30 mil och rekade efter murklor och hittade knappt några alls. Svampklubben ställer därför in den planerade murkelutflykten. Detta gäller även den i NaturCentrums program annonserade utflykten den 5 maj.

Lördag
24 maj

EKLANDSKAPETS DAG

I samarbete med NaturCentrum och olika naturföreningar i Linköping arrangerades en mycket framgångsrik "Eklandskapets dag" med ett antal stationer med de olika föreningarnas infomation om olika företeelser i eklandskapet. Cirka tvåhundra vuxna personer och ett mindre antal barn vandrade runt på en cirka km-lång del av fornminnesstigen vid Tinnerö, som en gång i tiden lagts ut av Gert Franzén. Den alltid lika flitiga Marie hade preparerat ett antal målade svampar, som sattes ut på lämpliga ställen med en tillhörande informationstext. Och naturligtvis hade vi en liten svampfråga om en av eklandskapets karakteristiska svampar, korkmusslingen. Några fler bilder från eklandskapets dag kan du titta på här.

Anki Arvidson skriver litet mer om Eklandskapets dag:

Strålande sol, men en något kylig vind mötte besökarna ute vid Tinnerös vackra ekhagar.
Linköpings svampklubb representerades av Stellan Pettersson, Rune Winqvist, Marie Jadner och undertecknad.
Vi hade vår plats i början av den anordnade promenadslingan. Under ett par ekar, bland lummiga hasselbuskar hade vi dukat upp vårt bord med information om klubben, svamplitteratur och en korg med korkmusslingar.
Då det av naturliga skäl är dåligt med svamp denna tid på året så hade Marie gjort ett jättejobb med att tillverka svampar av papp. Dessa placerade vi ut runt vår "station" tillsammans med litet information om varje art.
Alla besökare verkade nöjda och glada. Många tog informationslappar och inbetalningsavier för att bli medlemmar till hösten.
Eklandskapets dag var ett lyckat samarrangemang med Eklandskapsfonden, NaturCentrum och övriga naturföreningar i Linköping.

Söndag
8 juni

TICKOR

Söndagens tickutflykt gick till hassel- och ekbestånden vid Tinnerö och samlade elva personer och en trevlig liten dvärgtax, som hette Ofelia. Även denna utflykt var planerad av Marie Jadner, som hade engagerat Lennart Svensson från Boletus i Norrköping som ciceron. Vädret var strålande soligt och varmt, men tyvärr hittade vi inte särskilt många svampar. Vi såg bl.a styvskinn, läderskål, skruttiga altickor och hasselticka. De vackraste fynden var en alldeles fräsch platt-ticka liksom en resupinat (vidvuxen, ej konsolbildande) ticka på hassel. Växtligheten bjöd på trevliga arter, som ormbär, svinrot, hässlebrodd och glansnäva. Man kunde också passa på att plocka vårbrodd till midsommarsnapsen.

This HTML document was created by GT_HTML 6.0c 97-02-11 20.45. Senast ändrad 2006-03-31 av Magnus Källberg.