Verksamhetsberättelse
för Linköpings svampklubb år 1995.

Svampklubben har under det gångna året haft en omfattande verksamhet med föreläsningar, exkursioner och resor.

Medlemsantalet har under året ökat något. Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 254 st.

Vid årsmötet, som ägde rum den 8 mars omvaldes den sittande styrelsen, förutom Tore Wåhlsjö, som avböjt omval. Ny i styrelsen blev därmed Marie Jadner. Årsmötet beslutade att styrelsen i fortsättningen skulle väljas på 2 år med byte av halva styrelsen åt gången. På 2 år valdes därför Anna-Lena Persson, Ina Wallquist och Magnus Källberg. Övriga, dvs Stellan Pettersson, Weine Drotz, Anita Jensen och Marie Jadner valdes på 1 år. Revisorer (Sven Lönning och Rune Winqvist), revisorssuppleanter (Björn o Monica Wallberg) och valberedning (Stig och Helen Persfalk) omvaldes.

Årets första aktivitet var medlemskvällen den 7 februari. Lennart Gidholm hade ett intressant föredrag om odling av toppmurklor och vad man vet om murklornas livscykel. Sedan visade Sven Lönning diabilder på sin svampfrimärkssamling. Sven hade många vackra märken i sin samling, cirka 700 av de 900 som tills då givits ut i världen. Han visade några olika sätt att ordna sin samling på.

Efter klubbens årsmöte den 8 mars berättade Monica Swensson, Hagfors, om sitt svampföretag Nordic Svamp. Hon är en verklig eldsjäl när det gäller företagsamhet och var av åsikten att alla hinder kan övervinnas. Hon har hela tiden nya spännande projekt på gång. Kvällen avslutades med några mycket goda svamprätter tillredda av våra duktiga svamptjejer.

Den årliga vårresan ägde rum den 8 och 9 april till Stockholm och Uppsala. Två fulla bussar (100 personer) deltog. På resan besöktes Huddinge sjukhus där information om ginseng och Q10 gavs. På Skansen och Tekniska museet i Stockholm fick vi sakkunnig guidning. På kvällen åkte vi till Uppsala. Söndagen bjöd på vackert väder och mycket intressanta föredrag på Ultuna om potatiskvalitet och potatisforskning, livsmedelskvalitet, läkemedelsforskning, trädgårdskunskap mm. Givande föreläsningar, tips, idéer och trevlig samvaro är bussresans syfte.

Söndagen den 23 april hade Weine Drotz en utflykt i eklandskapet i trakten av Ånväga och Torrberga på Slakaåsen. Vädret var underbart vackert, fåglarna sjöng och det fanns en hel del att titta på, såsom gullkrös, frätskinn, ekkrös, klyvblad, läderskål mm. Endast ett fåtal deltagare tyvärr, bara fem stycken inklusive ledaren.

Murkelutflykt blev det den 7 maj under ledning av Eric Svensson till kända marker vid Krogsfall. Antalet deltagare var cirka 15. Marie Jadner visade att hon kan hitta svamp genom att ha mer i sin korg än alla andra, bl.a. hittade hon en jättemurkla, som bestod av ett stort antal hopväxta murklor.

Den 1 juni var det dags för årets vårutflykt för svampkursdeltagare. Vi besökte Vadstena Örtaträdgård. Rolf Erixson, örtagårdsmästare, fängslade alla de 60 deltagarna med sitt kunnande. På hemvägen besökte vi en handelsträdgård med tomat- och gurkodling och massor av plantor och blommor.

Under våren hade Magnus Källberg, Lennart Gidholm och Mats Elfström en kurs omfattande fem träffar för ett tjugotal deltagare där matsvampar kontra förväxlingsvampar, giftsvampar, svampodling och inventering behandlades. Deltagarna fick själva prova på att isolera mycel från fruktkroppar och odla på sterila agarplattor. Till giftsvampsträffen hade även Dr Tom Lundahl inbjudits för att berätta om behandling av svampförgiftningar.

Svampfärgarna träffades flera gånger under året. Hjördis Lundmark, expert från Sundsvall, kom till Linköping vid ett par tillfällen.

Svamphösten blev inte särskilt bra trots lovande regnande tidigt på sommaren. Redan vid midsommar kunde stora mängder kantareller plockas av den som hade tur. Men sedan kom knappt en droppe regn under augusti.

Svampplockning i Bergslagen - sista helgen i augusti och andra helgen i september - var lika populärt och eftertraktat som vanligt. Det fanns bra med svamp och olika arter vid båda kurserna. Vretens kursgård är en bra plats. På lördagskvällen gästade vi Grythyttan och Carl-Jan Granqvist tog emot.

Resan till Friesmuséet inställdes även i år. Denna gång också på grund av för få deltagare.

Svampklubbens hemmaaktiviteter ställdes in en efter en. Vi kunde trots allt genomföra en svamputställning på Collegium den 24 sept. Antalet arter var cirka 90 styck, förvånande många. Utställningen var dessutom välbesökt.

Uteaktiviteterna avslutades med två söndagsutflykter. Den första ägde rum söndagen den 1 oktober till Bankekindstrakten, där svamptillgången var ganska skral, cirka 45 arter namnsattes. En vecka senare åkte vi ganska många till Opphem för utflykt under ledning av Lars Laxvik. Vi gick i mycket fina marker och hittade ett 60-tal arter. Vi kunde t.ex. studera paren föränderlig stubbskivling - gifthätting och rödfotad sillkremla - pepparkremla. Ett synnerligen uppseendeväckande fynd var en brun vaxskivling med vackert rosa skivor. Det visade sig senare faktiskt finnas en sådan svamp beskriven, en rosaskivig vaxskivling - Hygrophorus calophyllus . Den växer sällsynt på sandig barrskog på kalkgrund och är en indikator på höga naturvärden. Vilken höjdare!

Höstens medlemskväll den 7 november med ett utlovat föredrag om svamp på restaurang och krog blev istället en intressant föreläsning om hotell Ekoxens miljöfilosofi, designad Claes-Göran Österlund. Det blev en trevlig kväll, som sedan avslutades med en superb svampstuvning med Karljohan, svart trumpetsvamp, smörsopp och rynkad tofsskivling tillagad av Anna-Lena.

Svampåret avslutades sedan med julbord på Collegium söndagen den 3 december. Det var ett välbesökt och uppskattat arrangemang. 180 personer åt och njöt av goda svamprätter och dekorationer.

Vi tackar för all hjälp, som medlemmarna ställt upp med under det gångna året och önskar innerligt att 1996 skall bli ett bra svampår - det kan det vara tid för nu!

För styrelsen, Linköping 1996-03-15

Magnus Källberg, Anna-Lena Persson och Marie Jadner


This HTML document was created by GT_HTML 6.0c 96-03-17 09.42 Sidan är uppdaterad 1996-07-30 06.00.