Verksamhetsberättelse

 för Linköpings svampklubb år 2001

Svampklubben har under det gångna året liksom tidigare år haft en omfattande verksamhet med exkursioner, svampmatlagning, svamputställning, föreläsningar och resor. Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 271 styck, vilket är en liten minskning från föregående år. Om familjemedlemmar räknas med blir medlemsantalet större, minst 350 personer. 

Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer

har fr.o.m. årsmötet den 7 mars varit som följer.

Styrelse: Anna-Lena Persson, ordförande och Ina Wallquist, kassör samt ledamöterna Anki Arvidson, Lennart Gidholm, Marie Jadner, Anita Jensen och Magnus Källberg.

Revisorer: Sven Lönning och Rune Winqvist.

Revisorssuppleanter: Maud Flygare och Eric Svensson.

Valberedning: Olle Ståhl och Eric Svensson (sammankallande).

Sammanträden: Styrelsen har under 2001 haft fyra protokollförda sammanträden.

Hemsida

Svampklubben har sedan 1996 en egen hemsida på Internet, http://www.svampklubben.org, för bl.a. information om planerade och genomförda aktiviteter och är oftast illustrerad med fotografier från aktiviteterna. Sidan innehåller även annan information och har sedan oktober 2001 utökats med en "Månadsnotis" där smått och gott från svampfronten införs. Ämnena för "Månadsnotisen" har hittills varit: cinnoberspindling, riddarmusseron, svamprätter för julbordet, vinterskivling och enoki. En nyhet från hösten 2001 är även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Anmälan till nyhetsbrevet kan enkelt göras på hemsidan. Den ovan angivna adressen till hemsidan infördes i början av 2002 för att vara lättare att komma ihåg.

Bibliotek och informationsmaterial

Svampklubben har ett eget bibliotek som är placerat i ett skåp på NaturCentrum. En förteckning över vilka böcker som finns i biblioteket återfinns på hemsidan och har även bifogats denna verksamhetsberättelse. Lån från biblioteket görs enklast genom att man kontaktar Magnus Källberg, tel. 013 - 10 56 64 eller via e-post.

Svampklubben har under året på uppdrag av årsmötet införskaffat en skärmutställning för presentation av Svampklubben att användas vid passande tillfällen, exempelvis olika typer av svamputställningar för allmänheten. 

Övrigt

Svampklubben samarbetar, liksom många andra naturföreningar i kommunen, med NaturCentrum i Trädgårdsföreningen. Styrelsens kontaktperson har under året varit Marie Jadner. Ett högst påtagligt uttryck för detta samarbete är de två årliga digra programutskicken från NaturCentrum.

Samarbete sker även med svampklubben Boletus i Norrköping. En kortare presentation av denna verksamhet är planerad att införas som "Månadsnotis" för april.

Svampklubben och Boletus har varit remissinstans för Linköpings kommun för naturreservatsbildningarna i Ullstämma/Vidingsjö. Kommunen har anammat våra ändringsförslag till formulering av reservatsbestämmelserna. 

Aktiviteter 2001

Beskrivningarna av klubbens aktiviteter nedan är i stort sett tagen rakt av från svampklubbens hemsida på Internet. De bilder som hänvisas till på några ställen i texten är dock utelämnade i detta dokument. De flesta redogörelserna är skrivna av Magnus Källberg, men flera andra medlemmar har också bidragit, vilket framgår av texten. 

Onsdag 14 februari: VI PROVAR NYA SVAMPAR.

Olle Ståhl skriver om matlagningskvällen: På kvällen den 15 februari samlades cirka tio förväntansfulla medlemmar utanför Kungsbergsskolans ingång. Där stod redan Anna-Lena med sin bil fullproppad med grejor. Det blev ett kånkande i trapporna upp till köket som förstås låg högst upp. De privilegierade fick ta hissen som krävde nyckel för att komma in i. Och passerkort för att komma in i köket. Men Anna-Lena hade som vanligt fixat allt.

Nu började uppackningen. Först lite vanlig sallad som tilltugg för att svampen inte skulle vara alldeles ensam. Av svamp fanns det kastanjechampignoner, portabella, ostronskivling, shiitake och som en nyhet även om de funnits ett tag enoki, små rangliga vita svampar. Sedan vår eminente handledare rekommenderat oss att prova tillagning av svamparna i olika fetter (smör fanns givetvis med) och med olika kryddor (det fanns en hel varukorg full med alla upptänkliga sådana) så började ett frenetiskt svampskärande och fräsande på spisarna i de fem tillgängliga matlagningsstationerna. Av någon märklig anledning tog smöret slut först. Det måste ha varit nästan bara experter på plats denna kväll ;-).

När allt var färdigfräst var det meningen att de olika grupperna skulle smaka på varandras resultat, för att pröva hur de olika kryddningarna och fetterna gjorde sig vid tillagning av de olika svamparna. Men alla var tydligen lika duktiga på att hitta de rätta kombinationerna så ingen ville dela med sig. Och tur var väl det. För ingen annan lyckades väl lika bra som undertecknad med sällskap. Vi kunde faktiskt äta upp allt vi lagat själva, och gott var det. Fast ingen annan ville heller av någon anledning dela med sig till oss av sina kulinariska mästerverk...

Till er som inte var med. Pröva gärna de olika sorters svamp som vi hade. Dom finns numera att hitta i de flesta större livsmedelsbutikerna. Var inte rädda att experimentera med olika smaksättningar, men provsmaka okryddat först. Och använd riktigt smör, det ger bästa resultat, det var alla överens om

Summa summarum en helt lyckad kväll där alla åkte hem fullt övertygade att just dom hittat de bästa recepten.

Tack Anna-Lena för en toppenkväll. 

Onsdag 7 mars: ÅRSMÖTE - ett smakfyllt årsmöte, svamp och dryck i kombination

Årsmötet var inte så välbesökt som det oftast varit de senaste åren. Flera personer hade i sista stund lämnat återbud på grund av förkylning och influensa. Vi var därför bara 20 personer som deltog i mötet. Årsmötet klarades av snabbt och elegant med Anna-Lena Persson som ordförande och Sune Pettersson som vår "ständige" årsmötessekreterare. Årsberättelse, ekonomisk redovisning och budget godkändes och lades till handlingarna. Alla val var omval, sålunda omvaldes på två år kassör (Ina Wallquist), två ledamöter (Lennart Gidholm och Magnus Källberg), en revisor (Rune Winqvist), på ett år två revisorssuppleanter (Eric Svensson och Maud Flygare) och valberedning (Eric Svensson, sammankallande och Olle Ståhl). Under övriga frågor framkom ett förslag om att lägga ut information om våra böcker på hemsidan. Anna-Lena avslutade årsmötet nästan precis en timme efter att det inletts klockan 18.36.

Experten, som skulle tala om vilka drycker som passar till svamp och vilka kombinationer som är mindre bra och varför, hade drabbats av samma öde som många av de anmälda till kvällens möte, nämligen sjukdom, varför Anna-Lena berättade litet kort om detta ämne. Hon tog bland annat upp den femte grundsmaken, umami, som vi hörde Ulf Wagner tala om redan förra våren. Umami finns bland annat i makrill och skaldjur och vissa svampar såsom soppar generellt, kanske framförallt Karljohan, rynkad tofsskivling och vissa kremlor. Umami upplevs som metallsmak tillsammans med alkohol. Eftersom svamp ofta innehåller umami är det inte alltid så bra med alkohol till svamp, framför allt inte alkoholstarka röda viner. Bättre då med lättare ljusa viner.

Kvällen avslutades med en god måltid med kallskuret kött, potatissallad och grönsallad, smör och bröd. Vi fick även testa att smaka på färska skivade champinjoner tillsammans med lättöl och lättcider. Alla tyckte att det var godast med öl. Smaken hos champinjonen, som är litet söt, försvann nästan helt när den förtärdes tillsammans med den söta cidern.

Marie visade en del av sitt sortiment av svampaccessoarer, såsom grytlappar, tabletter och annat och kommersen var ganska livlig. 

Söndag 22 april: BESÖK PÅ SVAMPODLING - en efterfrågad programpunkt!

Lennart Gidholm har skrivit en inspirerande berättelse om denna utflykt. Läs och njut!

Om man ska göra en utflykt efter matsvamp i april är det bäst att välja en svampodling som mål. Besöket vid shiitakeodlingen i Zinkgruvan kunde dock inte förverkligas. Vår buss med ett tjugotal deltagare tog oss istället till Näfstorps champinjonodling. Den ligger vackert bland sjöar i ett skogsområde ungefär en halvmil nordost om Finspång.

Innehavaren Erik Nilsson (f.ö. kassör i Svenska Svampodlarföreningen, red. anm.) tog emot och visade och berättade trevligt om sin anläggning. Fyra odlingsrum med odlingar i olika stadier hade han.

Det första vi tittade in i - efter att noggrant ha sköljt skosulorna i ett desinfektionsbad - innehöll stora backar med de yngsta stadierna som pyttesmå vita knoppar. Vi fick veta att backarna någon vecka tidigare laddats med mycelgenomvuxna substratblock som skaffats från Danmark, och över dessa hade sedan några cm kalkhaltig täckmull lagts. Mycelet växer snart genom täckmullen och på dess yta kommer anlagen till fruktkroppar fram.

I nästa rum fanns backar där svampen var utvuxen och skörden var påbörjad. Härliga, vita, väldoftande svampar fyllde där backarna. Ett tredje rum innehöll svampar som var på väg mot en andra skörd - och i det fjärde pågick rengöring.

Erik berättade att det var nödvändigt att noga kontrollera temperatur och ventilation i odlingsrummen, och att hygien också var viktig för att det inte skulle bli annan växtlighet, t ex flugor, i stället för svamp. Hans produktion var inte så stor, och den sålde han till detaljhandeln utan mellanhänder - det var enda möjligheten att få lönsamhet i verksamheten.

Vi fick också möjlighet att köpa av hans svamp, och det gjorde vi naturligtvis. Mer än gärna så fin som den var! Livnära sig på att odla champinjoner i liten skala är inte möjligt, och Erik Nilsson hade naturligtvis annan verksamhet på gården. Bl.a. hade han höns, och vi passade också på att handla färska ägg av honom.

En trevlig och givande utflyktsdag fick vi vara med om - och många av oss avslutade den alldeles säkert med en läcker champinjonomelett från Näfstorp! 

Söndag 6 maj: MURKELUTFLYKT - Kom med och leta!

Svampklubbens traditionella murkelutflykt samlade hela 21 personer. I ett ljust men lite kallt vårväder åkte vi till Eric och Vuokkos ställe och ett av svampklubbens favoritställen vid Krogsfall i närheten av Slätmon. En hel del avverkning hade ägt rum vilket verkar vara lovande med tanke på kommande år. Men även detta år var murkeltillgången riktigt skaplig och när det fått vara varmt någon vecka eller mer kommer det förmodligen att finnas ännu fler och framförallt större murklor. Utflyktens yngsta deltagare Caroline var den som var bäst på att hitta murklor. Hennes korg var helt klart den mest välfyllda. Kom nu bara ihåg att murklorna skall tillagas riktigt länge med grädden, dom ska puttra minst en halvtimme - sedan man kokat av dom ordentligt först förstås! 

Onsdag 16 maj: INSEKTER OCH SVAMPAR

Gunnar Sjödin, svampkunnig entomolog och frilansande biolog från trakten av Enköping besökte svampklubben och berättade för cirka tjugo intresserade deltagare något om de intressanta samspelen, som finns i vår natur mellan insekter och svampar. Gemensamt för båda grupperna är förekomsten av kitin i cellväggar. Båda grupperna är ju synnerligen artrika (cirka 25000 resp. 10000 arter). Oftast är det fråga om att insekten konsumerar svampen, men även andra samspel finns, exempelvis flugmögel och svampklubbor som lever på insekter och insekter som använder svamp som byggnadsmaterial, såsom den svarta trädmyran. Denna art kunde Gunnar demonstrera även i levande skick till skillnad från de som han tagit med sig i ett antal lådor.

Vi fick följa den spännande utvecklingen av en grans utdragna döds- och förintelseprocess från det första angreppet av rotticka som ledde till en hel rad av svampar och insekter som avlöste varandra: åttatandad barkborre, klibbticka, klibbtickegnagare, randig vedborre (som bär med sig svamp i en liten ficka, ett s.k. mycetangium), klibbtickekortvinge, fuktbaggar, mögelbaggar, violticka, rödlistade brunbaggar, vedmussling, vitfläckig tornbagge (den enda art som kan äta den synnerligen sega vedmusslingen), blombockar, myxomyceter, mycelbaggar och flatbaggar...

De insekter som angriper matsvampar nämndes också. Det är oftast svampmyggor, cirka 150 olika arter finns det av dessa. Vissa är oligofaga (äter bara ett fåtal svamparter), andra är mindre kräsna och tar vad som bjuds. Karakteristiskt för dessa svampmyggor är den korta utvecklingen från ägg till färdig mygga som på grund av fruktkroppens korta livstid är bara 10 - 15 dagar. I kantareller kan man hitta andra insekter, ofta en stor, gul, stel knäpparlarv eller den stora genomskinliga larven till den jättelika mygglika harkranken.

En del insekter, som är bundna till svampar är förmodligen inte hittade ännu. Gunnar visade den pyttepyttelilla Baranowskiella ehnstromi, en skalbagge som lever sitt liv i porerna av sälgtickan och som håller kontakten med sina artfränder med höga ljud, naturligtvis ohörbara för människan.

Sen finns det förstås insekter som lever av ruttnande svampar, dödgrävare och tordyvlar, men det är nog för ett eget föredrag...

Som ni säkert förstått var detta ett mycket spännande och intressant föredrag. Det följdes av många frågor från deltagarna innan Gunnar slutligen avtackades med en synnerligen välförtjänt applåd och svampklubbens "Svampgalentröja". 

Helgresa 8 - 10 juni: VÅRRESAN TILL ÖLAND 2001.

Olle Ståhl skriver i lätt kåserande stil om Ölandsresan:

Den här gången skulle vi utnyttja tiden maximalt. Avresan till Öland skulle därför ske på fredagskvällen, så att vi kunde börja göra Öland tidigt på lördagen.

Ett antal förhoppningsfulla svampklubbare samlades därför som vanligt vid Gamla Linköpings parkering vid 19-tiden. Men någon buss syntes inte, ingen Anna-Lena heller för den delen. Strax före beräknad avgång dyker vår ordförande ändå upp, med beskedet att bussen väntar vid Cupolen, och de enda passagerarna där var just Anna-Lena med man och barn. Det blev bussen som fick komma till "Mohammed" den här gången.

Resan startade i fint väder med Magnus som trygg chaufför. Vi skulle enligt föreskrifterna ta med oss matsäck för nedresan och Magnus kände till en bra rastplats ungefär halvvägs. Väl framme där visade det sig att bara ett mindre antal hade tagit med sig förtäring. Snabbt beslut: dom som hade matsäck fick om dom ville hoppa av med förtäringen, övriga tog bussen tillbaka till närmaste mack där någon form av ätbar föda kunde införskaffas.

Vi som väntade på rastplatsen fick snart sällskap med ett antal myggor som snabbt insåg att här kom deras mat som på beställning. Bussen dröjde länge, men gissa om den var välkommen när den kom. Och nu startade sista etappen via Kalmar till Ölands folkhögskola. Men den hade gömt sig och fanns inte där reseledaren märkt ut platsen på sin karta. Nåja, Öland är inte stort så vi påbörjade en rundtur i förhoppning att hitta den, och se det gick. Vi kom verkligen fram bara lite försenade. Nycklar till rummen och i säng första kvällen.

En utmärkt frukost varefter vi gav oss iväg med två guider som nyligen "utexaminerats" från folkhögskolan. Nu blev det Alvar. Här fick vi till exempel reda på att Öland bildades söder om ekvatorn för en tid sen, och att den sedan flutit iväg norrut var självklart. Vi fick reda på en massa annat också, men det tänker jag inte berätta om. Den som inte var med får skylla sig själv. Men kalkstensstenar fanns det gott om. Och hade man inte gjort fornborgar av dom så hade man byggt hus eller använt dom till att stenmurar. Dom var till för att hålla kreaturen inne. För att vi skulle kunna ta oss fram fanns trappor byggda över murarna. En del stenar markerade begravningsplatser. Såna fanns det också utan stenar, men dom måste man nog vara arkeolog för att hitta.

Nästa anhalt var (via ett av många gravfält, det måste ha gått åt många ölänningar under tidens gång) fornborgen Ismanstorp. Om någon av läsarna ska besöka den så vill jag bestämt hävda att den såg ut så redan när vi kom, så skyll inte på oss. Man undrar ändå över hur mycket jobb som erfordrats för att få dit all sten och även att göra en försvarsanordning av dessa. Här dukade vår eminenta reseledare fram dagens lunch, rostbiff och potatissallad med grönt till.

Så in i Ölands storskog, som planterats för länge sen. Där stötte vi då och då på olika orkidéer. Här är jag på lös mark. Jag tror att vi såg Sankt Pers nycklar, Johannesnycklar och krutbrännare som jag inte tyckte såg mycket ut för världen. Men på nära håll och med förstoringsglas var det utan tvekan orkidéer. Tacka vet jag guckusko, där såg till och med undertecknad direkt att det var en orkidé. Får såna se ut hur som helst? Vi såg också gamla ekar, rester av planteringar gjorda för att förse Svenska flottan med virke till regalskepp m.m.

Hemåt igen till skolan med en jättegod middag, precis som utlovats.

Sen in i bussen som for till Gråborg, en annan fornborg, i betydligt bättre skick än Ismanstorp. Om denna berättar jag just inget. Det blir för mycket svårsmält sten då. På hemvägen därifrån hoppade några av för att titta på lantbruksuniversitetets växelodling m.m. För den trädgårdsintresserade läsaren rekommenderas ett besök där. Den ligger strax norr om skolan.

Kvällskaffe, sömn, en ny god frukost och buss nu till Eketorp. Den återuppbyggda fornborgen har ju skrivits om i pressen. Och behöver kanske inte heller någon närmare presentation. För fullständighetens skull måste jag ju ända tala om att vi var där, och vi fick en intressant guidning av en äkta arkeolog, vars namn jag tyvärr glömt.

Nöjda och glada for gruppen hem till Linköping. Nästa vårresa blir också Öland, men då norra och södra delarna.

Innan vi skildes läste busschauffören Magnus upp en egenhändigt skriven och rimmad resumé över vad sig tilldragit på vår utflykt. Den historien mottogs med stormande applåder och jubel och kunde lika väl ha utgjort denna reseskildring. Kanske att vi lite senare kan införa den i vår klubbs historik? 

Onsdag 22 augusti: SVAMPUTFLYKT I VIDINGSJÖSKOGEN.

Säsongens första svamputflykt lockade dussintalet förväntansfulla plockare, som efter utflykten såg riktigt nöjda ut. Svamptillgången i Vidingsjöskogen var riktigt god med framförallt många fina kremlor, som inte var mycket insektsangripna alls!! Det är en bra tid att ge sig ut nu och titta efter tidiga svampar. Fylla på förrådet av kremlor i frysen känns inte dumt alls! Förbaskat goda svampar med behaglig konsistens.... 

Måndag 27 augusti: SVAMPINFORMATION I - 3 Måndagar på NaturCentrum

Svampklubbens populära tradition med svampinformation på måndagar fortsätter också denna höst. Nu vid första tillfället kunde cirka 15 besökare studera cirka 55 olika svamparter utlagda med namnlappar på tallrikar i labrummet på NaturCentrum. Flera av besökarna hade också tagit med sig egna svampar för artbestämning. Just nu finns det ganska gott om kremlor, fasta och fina och inte alls mycket insektsangripna, samma intryck alltså som för några dagar sedan. Roligaste fyndet idag var nog två fina syllsvampar som hade plockats i en myrstack. 

Tisdag 4 september: SVAMPUTFLYKT

Regnet hängde i luften. Ja, mer än så. Det regnade även en del på kvällens utflykt mot Askebyhållet och bara fyra tappra förutom ledaren, Sune Pettersson, deltog. Men sällan har man sett så många fina svampar. Det var gott om svamp i skogen: kremlor, soppar, kantareller, trattkantareller... Det var lätt att fylla korgen med i stort sett "maskfria" svampar, faktiskt rent otroligt. Roligaste och vackraste fyndet, fast inte precis det matnyttigaste, var stora samlingar av tuvnagelskivlingar, en riktig skönhetsupplevelse! 

Lördag 8 september: SVAMPUTFLYKT inför svamputställningen på NaturCentrum

Lennart Gidholm skriver om utflykten: Denna regntunga lördagsförmiddag lockades inte många till svampjakt inför utställningen - vi blev bara fem inklusive de två ledarna. Som operationsområde valde vi Vidingsjö som brukar vara en säker plats när man har ont om tid. Det stämde den här gången också. Några mängder med svamparter fick vi förstås inte ihop och några exklusiva arter blev det inte, men ett hyggligt basmaterial levererades ändå till den lyckade svamputställning som klubben senare på dagen kunde bjuda linköpingsborna på. 

Lördag - söndag 8 - 9 september: SVAMPUTSTÄLLNING på NaturCentrum

Höstens svamputställning på NaturCentrum bjöd på 123 namnsatta arter och ganska många personer besökte oss också. Fast svampsäsongen hade kanske inte kommit igång riktigt på allvar. Att det var ett riktigt bra svampår visade sig först litet senare. Alltnog, utställningen var artrik och välstrukturerad med olika slags svampar. En intensivt grön blodriska vållade berättigad uppmärksamhet, en så grön blodriska är det sällan man får se. 

Måndag 10 september: SVAMPINFORMATION II - 3 Måndagar på NaturCentrum

Den andra svampinformationen för hösten var ganska välbesökt med ett antal nya ansikten. Cirka 15 personer kom och flera av dessa hade med sig egna svampar för artbestämning. Vi ordnade en utställning av de svampar som kom in och hann med att namnsätta cirka 40 arter. "Kvällens svampar" var kanske några riktigt stolta fjällskivlingar. 

Helgen 14 - 16 september: SVAMPHELG I BERGSLAGEN - njut av naturens rikedom

Från Anna-Lena har följande rapport inkommit: Årets svamphelg på Vretens kursgård genomfördes med 20 deltagare. Precis som tidigare år är det svampplockning, upplevelser och att lära sig mer som står i fokus. I skogarna fanns mängder av svamp. Deltagarna plockade väldigt mycket trattkantareller, kantareller, taggsvamp och Karljohan. Under helgen gjordes en svamputställning med 95 olika arter.

Deltagarna gjorde en del fynd av arter som man inte hittar så mycket av eller inte alls vissa år. Flera hittade svart trumpetssvamp som vi tidigare aldrig plockat under Vretendagarna. Alla fick möjlighet att lära sig rynkad tofsskivling, numera rimskivling, eftersom den förekom rikligt.

Under kurshelgen testade vi svamparnas egna smakämnen genom att tillaga olika svamparter med olika sorters fetter, såsom smör, margarin, rapsolja och olivolja. Smaktesterna utfördes som blindtester. Och smör vann överlägset alla tester. Deltagarna fick också vid olika tillfällen försöka lista ut vilka svamparter som tillagats.

Vädret visade sig från sin allra bästa sida - knappt inget regn. Otroligt under en regnrik höst som denna!! Deltagarna åkte sedan hem med frysväskor och korgar fulla av svamp för att kunna njuta under en lång tid framöver. 

Söndag 16 september: SVAMPUTFLYKT

Söndagsutflykten till Gistadstrakten bjöd de 27 deltagarna på riktigt fint väder och många fina matsvampar: Karljohan, trattkantareller, blek taggsvamp, smörsopp för att bara nämna några arter. Kremlor var det dock inte så gott om, kanske är deras tid över nu. 

Lördag 22 september: TRE SVAMPUTSTÄLLNINGAR

I samband med en universitetsutbildning i svampkunskap (Svampkonsulentutbildningen) förlagd till Sätravallen anordnade deltagarna i denna kurs svamputställningar med temat matsvampar - förväxlingssvampar - giftsvampar på tre platser i Linköping: IKANO-huset, Ekholmens centrum och Stifts- och landsbiblioteket, Östgötagatan.

Tiden för utställningarna var 10 -13. Själv hann jag bara med att besöka en av utställningarna, den på biblioteket och den var verkligen mycket vacker och artrik, både av ätligt och giftigt. Och antalet besökare var mycket stort. 

Måndag 24 september: SVAMPINFORMATION III - 3 Måndagar på NaturCentrum

Säsongens sista måndagskväll på NaturCentrum var synnerligen välbesökt. Aldrig förut har vi haft så många besökare, ett fyrtiotal personer, och aldrig heller så många besökare som haft med sig egna svampar. Champinjoner var ett av dagens samtalsämnen och alla champinjoner som kom in var av typen giftchampinjon eller annan illaluktande champinjon, som knappast har något större värde som matsvamp. 

Söndag 30 september: SMAKFULL UTFLYKT - våga prova "nya" svampar

Anna-Lena rapporterar från söndagsaktiviteten: Till Svampklubbens utflykt hade många anmält sitt intresse att vara med. Alltid när det handlar om smak och matlagning i kombination med svamp är det stort intresse, vilket är stimulerande.

Utflykten började med att vi åkte ut norr om Roxen för att plocka svamp av alla kategorier. Återsamling skedde vid lunchtid för att gå igenom och tillaga de olika matsvampar vi hittade. Men tyvärr kom vi inte in i lokalen och köket på Medborgarskolan eftersom vi fått felaktig nyckel.

Gruppen beslöt att man i alla fall skulle gå igenom vad man plockat. Anna-Lena gick igenom den svamp som plockats, såväl giftig och oätlig som ätlig och god matsvamp. Hon berättade om karakteristiska kännetecken för olika arter samt redogjorde för tillvaratagning av svamp. Hon berättade om hur olika svamparter kan tillagas på bästa sätt, men slutligen måste den personliga smaken och värderingen styra vad man som individ finner bäst och godast. Hon berättade också om hur olika fetter löser ut smakämnena, hur olika kryddor påverkar smakupplevelserna samt hur tillagningen påverkar konsistens och smak.

Eftersom den utlovade tillagningen inte kunde genomföras blir det ett nytt tillfälle för detta i slutet av oktober, titta in på hemsidan där tiden rapporteras så snart den är bestämd. 

Söndag 7 oktober: SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar

Senhöstutflykten lockade många deltagare. I tretton bilar begav sig drygt 30 personer under ledning av Lennart Gidholm och Magnus Källberg till skogarna söder om Vidingsjö, i trakten av Raelstorp. Tillgången på svamp var skaplig, men betydligt sämre än tidigare. Även ett bra svampår tar ju slut så småningom... En del musseroner, framförallt streckmusseron, men även riddarmusseron, blåmusseron och silkesmusseron demonstrerades. Några perfekta exemplar av unga Karljohan gladde några av deltagarna. Och såklart hade en del trattkantareller påträffats, men inte de mängder som man kunde förväntat sig. Kanske låg utflyktsmålet litet för nära Linköping för att skogen skulle krylla av trattisar.

Riddarmusseron är kanske på väg att omvärderas som matsvamp, se Livsmedelsverkets hemsida, klicka på länken och sedan så kan du läsa mer om riddarmusseronens eventuella giftighet. 

Onsdag 7 november: SMÅ SVAMPAR SOM STÄLLER TILL MED PROBLEM - OM PARASITSVAMPAR PÅ VÅRA TRÄDGÅRDSVÄXTER

Maj-Lis Pettersson, hortonom och statskonsulent, från Sveriges Lantbruksuniversitet höll ett mycket intressant och inspirerande föredrag om olika svampsjukdomar på våra trädgårdsväxter. Synd bara att en av Sveriges främsta experter på området inte fick en större publik än fjorton - i och för sig uppmärksamt lyssnande - personer. Maj-Lis var naturligtvis tvungen att begränsa sig starkt, det finns ju ett otal sjukdomar som kan drabba våra trädgårdsväxter och inte alla är ju heller svampangrepp. Vi fick dock veta en massa om potatisbladmögel, vissnesjuka på astrar, klumprotsjuka, bomullssjuka, gråmögel, lökbladmögel, mjöldagg, silverglans, bladfallsjuka på måbär, Monilia, blom- och grentorka på Prunus och mycket annat, gallkvalster och JAS-skärning t.ex. Vissa kontinentala växter, som Cotoneaster, kan drabbas av svampangreppsliknande tillstånd som beror att de inte tål kyla efter att de vaknat ur vintersömnen, de blir helt enkelt frostskadade och kan sekundärt få andra sjukdomar. Vissa växter finns det inga resistenta individ alls av, dom är inget att satsa på i trädgården, ett exempel är blodlönn. Om man däremot skulle finna att någon planta är frisk mitt ibland ett antal artfränder som är angripna så kan det vara en utgångspunkt för att ta fram en resistent sort. Maj-Lis avslutade med att snabbt visa på något av den litteratur som man kan beställa från SLU:s publikationstjänst, tel. 018 - 67 11 00, eller mejla till publikationstjanst@slu.se, exempelvis "Faktablad om växtskydd" och "Fakta Trädgård-Fritid". Föredraget avslutades med några frågor, se nedan, innan hon var tvungen att skynda iväg för att åka tillbaka med tåget till Uppsala.

Så Eric Svensson fick veta att han var högst modern med sin sedan länge tillämpade metod att minska angreppen av rönnbärsmal genom att spruta vatten några gånger på äppelträden när pollinationen väl är säkerställd tills när äpplena är valnötsstora. Då störs rönnbärsmalens äggläggning och äpplena blir fina. Visste ni förresten att rönnbärsmalen är proffsodlarnas bästa vän, deras besprutade äpplen är lättare att sälja ett år som detta när rönnbärsmalen härjat vilt. 

Söndag 2 december: JULFEST MED SVAMPSMAK - medlemskväll

Vi avslutade traditionsenligt höstsäsongen, denna gång under taknocken på Medborgarskolan, med en kulinarisk måltidsupplevelse bestående av olika svamprätter tillagade av Anna-Lena. Vi lät oss väl smaka och tyckte att det var en fin kombination av vegetariska svamprätter och några av de saker, korv o skinka o köttbullar, som hör julbordet till. Recepten tänker vi snart publicera på hemsidan... Anna-Lena berättade lite om vad vi kanske kommer att göra till våren och många förslag på aktiviteter framfördes av deltagarna, det är då verkligen inget fel på svampintresset hos våra medlemmar! 

För styrelsen, Linköping den 18 mars 2002 

 

Anna-Lena Persson, ordförande