Verksamhetsberättelse

för Linköpings svampklubb år 2004

Svampklubben har under det gångna året liksom tidigare år haft en omfattande verksamhet med exkursioner, föreläsningar och studiebesök. Någon "traditionell" svamputställning genomfördes ej heller detta år, däremot hade vi mycket välbesökta svampbord på "Äldredagen" i Folkets Park, på "Jättegrönt" i Gamla Linköping och på ICA Maxi. Klubbens tradition med svampinformationer på måndagar på NaturCentrum har fortsatt under 2004. Svampklubben firade också sitt 20-årsjubileum med en stor och välbesökt fest på NaturCentrum. Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 231 styck, vilket är en liten ökning från föregående år. Om familjemedlemmar räknas med blir dock medlemsantalet större, cirka 300 personer. 

Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer

har fr.o.m. årsmötet den 23 mars varit som följer: 
Styrelse: Anna-Lena Persson, ordförande och Olle Ståhl, kassör samt ledamöterna Lennart Gidholm, Magnus Källberg, Helena Paulsson, Olle Nyström och Eric Svensson.
Adjungerad ersättare: Ulla Hodges
Revisorer: Sven Lönning och Rune Winqvist.
Revisorssuppleanter: Monica Andersson och Ina Wallquist.
Valberedning: Ina Wallquist och Stellan Pettersson (sammankallande).
Sammanträden: Styrelsen har under 2004 haft fyra protokollförda sammanträden: 16/5, 27/6, 22/8 och 19/12.

Ina Wallquist avled hastigt den 18 februari 2005 och lämnar ett stort tomrum efter sig. Ina var en av föreningens mest aktiva och engagerade personer. Hon var föreningens kassör under ett antal år och ställde alltid upp och spred glädje vid klubbens arrangemang. Ina, vi saknar dig mycket!

Hemsida

Svampklubben har sedan 1996 en egen hemsida på Internet, http://www.svampklubben.org, för bl.a. information om planerade och genomförda aktiviteter och är oftast illustrerad med fotografier från aktiviteterna. Hemsidan flyttades under hösten 2003 till det danska webbhotellet b-one (www.b-one.net). Tillgängligheten förefaller ha varit god under 2004 och hemsidan är välbesökt, särskilt under hösten.

Sidan innehåller även annan information och har sedan oktober 2001 utökats med en "Månadsnotis" där smått och gott från svampfronten införs. Ämnena för "Månadsnotisen" har under år 2004 varit nyårshälsning, mandelskivling, några svampar från Boletushösten 2003, några svampar från Thailand, två champinjonnotiser, stinksvamp, första delen av en planerad serie om kremlor, föränderlig tofsskivling, frostvaxing och i december liksom tidigare år några av "Anna-Lenas juliga svamprätter". Det största arbetet med "Månadsnotisen" har gjorts av Lennart Gidholm och Magnus Källberg .

En nyhet sedan hösten 2001 är även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Anmälan till nyhetsbrevet kan göras på hemsidan. Cirka 85 personer prenumererar på nyhetsbrevet. 

Bibliotek och informationsmaterial

Svampklubben har ett eget bibliotek som är placerat i ett skåp på NaturCentrum. En förteckning över vilka böcker som finns i biblioteket återfinns på hemsidan. Lån från biblioteket görs enklast genom att man kontaktar Magnus Källberg, tel. 013 - 10 56 64 eller via e-post. Under 2004 har inga nya böcker införskaffats.

Samarbete

Svampklubben samarbetar, liksom många andra naturföreningar i kommunen, med NaturCentrum i Trädgårdsföreningen. Svampklubbens kontaktperson har under året varit Sune Pettersson. Ett högst påtagligt uttryck för detta samarbete är de två årliga digra programutskicken från NaturCentrum. Genom kontakten med NaturCentrum har även ett antal svampfrågor vidarebefordrats till Svampklubben, framförallt om bestämning av olika svampar.

Samarbete sker även med svampklubben Boletus i Norrköping. En kortare presentation av denna verksamhet infördes som "Månadsnotis" för mars 2002. Datum för Boletusträffarna publiceras i förhand på hemsidan.

En aktivitet har genomförts tillsammans med andra naturföreningar i Linköping, nämligen en kurs om signalarter tillsammans med Naturskyddsföreningen Linköping huvudsakligen under september månad.

Aktiviteter 2004

Beskrivningarna av klubbens aktiviteter nedan är i stort sett tagen rakt av från svampklubbens hemsida på Internet. De bilder som hänvisas till på några ställen i texten är dock utelämnade i detta dokument. De flesta redogörelserna är skrivna av Magnus Källberg, men flera andra medlemmar har också bidragit, vilket framgår av texten. 

Onsdag 18 februari: EN MAT- OCH SVAMPFYLLD KVÄLL
Lennart Gidholm rapporterar från den välbesökta svampklubbskvällen. Mat handlade det om för hela slanten den här kvällen även om föreläsaren blev en annan än den först annonserade. Rune Kalf-Hansen från Kalf-Hansens Matateljé i Råsunda utanför Stockholm hoppade sålunda in, lätt försenad men laddad med godsaker och många fina bilder och inte minst kreativa idéer om hur man ska laga god mat.

Rune inledde med att presentera oemotståndliga bevis för sin skicklighet. Till oss cirka 35 personer som bänkat oss på NaturCentrum serverade han kex (god marsipan + timjan, 160 °C i 6 min.), råbiff (hjortfärs) att lägga på, och en iskall drink (trattkantarell, madeira, mjölk, is och timjan). Mums!

Härefter presenterade han sig som dansk med erfarenheter från Paris och numera sedan mer än ett decennium bosatt i Sverige. Mattips kom han sedan med på löpande band, tillsammans med bilder. Ledstjärna för honom var att använda de produkter som fanns att tillgå för stunden, gärna billiga men alltid färska, och sedan kombinera och tillaga dem med kreativ fantasi. Vilt värdesatte han liksom grönsaker.

Man måste våga gå sin egen väg, sa han bland annat, och det märktes på hans tips. Vad sägs om rökta tomathalvor? Chips av rödbetor? Kokosbollar med curry och lök? Pannkakspaket med sillbitar? Paket väcker nyfikenhet, sa han, vad finns i dem?

Rune Kalf-Hansen var en mycket stimulerade bekantskap, och bifallet blev stort när vår ordförande Anna-Lena efter att ha tackat honom frågade om vi var intresserade av att hälsa på honom i hans Matateljé i Råsunda! Så Svampklubben arrangerar nog en resa dit så småningom.

Tisdag 23 mars: ÅRSMÖTE – Svamp - farligt, gott, nyttigt? Om naturliga gifter i våra livsmedel.
Svampklubbens årsmöte i Företagarnas lokal på Garnisonsområdet besöktes av 30 medlemmar. Lokalen var inte så stor, men detta bidrog till en varm och behaglig stämning. Liksom förra året hade vi besök av Christer Andersson från Livsmedelsverket, som inledde årsmötet eftersom han skulle hinna med sista tåget tillbaka till Uppsala. Christer hade fyra små prater, som han uttryckte det, om stjärnfrukt, kinesisk örtmedicin och två om champinjoner.

Första pratet handlade om stjärnfrukt, carambola, som från några varmare länder rapporterats framkallat svår hicka och medvetandepåverkan hos ett antal personer med njursvikt. Även dödsfall hade rapporterats som en följd av förtäring av carambola, men bara hos personer som var njursjuka. Dock hade konsumtion av mycket stora mängder carambolajiuce givit upphov till njursvikt även hos njurfriska personer. Man hade inte helt säkert identifierat orsaken, men mycket pekade på att oxalsyra var boven. Oxalsyrahalten kan vara mycket hög hos en mindre och sur typ av carambola. Men hög oxalsyrahalt finns ju även hos andra livsmedel som rabarber, spenat, mangold och rödbetsblad. Dessa livsmedel konsumerar man dock oftast kokta och kanske inaktiveras den farliga lösliga oxalsyran vid kokningen. Mer studier behövs, men slutsatsen blir att om man är njursjuk, är det klokast att avstå från carambola.

Sedan berättade Christer om en ödesdiger förväxling av två kinesiska örter, som båda hette Fang Ji. Örten ingick i en bantningskur som man använde vid en belgisk klinik. Ett stort antal personer som genomgick bantningskuren fick oväntat njurskador. Man förstod snart att det skett en förväxling, så istället för att ge den avsedda Han Fang Ji (Stephania tetrandra) så hade man gett patienterna Guang Fang Ji (Aristolochia). Det farliga ämnet var aristolochiasyra, som ger upphov till njursvikt, vävnadsdöd och även cancer. Den grymma verkligheten är alltså att "hälsokost" inte alltid behöver vara så hälsosam, det finns många farliga substanser i växter och även svampar som vi ju väl känner till.

Sedan avslutade Christer sitt föredrag med att berätta om champinjoner och agaritin. Strukturen på agaritin finns i förra årets referat. Agaritin är ett hydrazin, och hydraziner är nästan alltid cancerframkallande, åtminstone i djurförsök. Halten agaritin hos odlade champinjoner är i runda tal 0,5 g/kg svamp. Hos vissa vilda champinjoner kan halten vara tiofalt högre. Halten är högst i skördeögonblicket och sjunker sedan vid lagring och tillagning. Ungefär hälften av agaritinet är dock kvar efter tillagning. Lägsta halten agaritin finns i konserverade champinjoner och i giftchampinjon. Men ingen av dessa tillhör ju gastronomins höjdpunkter :-). Det kanske ligger något i doktorns råd till Hagbard i serien Hagbard Handfaste, "Om något är gott och du tycker om det, så är det inte nyttigt för dig"!

Ska man nu äta champinjoner? Det är ju faktiskt upp till var och en vad man vill äta och vilka risker man vill ta i sitt liv. Så småningom kommer forskarna nog att bli säkrare på hur farliga champinjoner verkligen är och tills dess är det kanske bäst att äta lite av varje och inte alltför ensidigt. Christer planerade att publicera sina resultat, förmodligen i någon vetenskaplig tidskrift om mat och gifter och även skriva för Jordstjärnans läsare.

Sedan vidtog ett snabbt och effektivt årsmöte under ledning av Anna-Lena. Valda delar av verksamhetsberättelsen lästes upp, klubbens finanser redovisades, revisorn Sven Lönning berättade och styrelsen fick därefter tacksam ansvarsfrihet. Budgetförslaget för 2004 presenterades och godkändes. Medlemsavgiften för 2005 beslutades vara oförändrad, dvs. blygsamma 60 kronor. Därefter omvaldes ordföranden Anna-Lena Persson och ledamöterna Olle Nyström, Helena Paulsson och Eric Svensson på två år. Till revisorssuppleanter på ett år valdes Monica Andersson och Ina Wallquist. Till revisorer på ett år omvaldes Sven Lönning och Rune Winqvist. Som valberedning omvaldes Stellan Pettersson (sammankallande) och Ina Wallquist. Under punkten styrelsens ärenden redogjorde Anna-Lena för planerna för våren och hösten. Svampklubben firar ju tjugoårsjubileum i år och kanske blir det en avslutningsfest till hösten för att fira detta. Kanske blir det också en resa till Rune Kalf-Hansen, som ju inledde 2004 års program med sitt matprat, se nedan.

Innan vi slutligen kunde kasta oss över bordet med den efterlängtade och goda kvällsmackan vidtog lite kommers. Svampklubben sänkte under hösten 2003 priset på alla sina tröjor till 100 kronor/styck för att minska lagret och få inkomster. Det är bra tröjor med hög kvalitet, så ett antal tröjor bytte ägare och klubbens finanser förbättrades ytterligare.

Lördag 24 april: BESÖK PÅ SVAMPODLING, Svampcentrum i Nyköping
Studiebesöket på Svampcentrum i Nyköping samlade bara sex intresserade medlemmar, men vi som åkte fick vara med om ett av de intressantaste studiebesök som man kan tänka sig. Klaus Rasmusen, med ett förflutet som dansk officer, tog väl hand om oss och förevisade den imponerande stora anläggningen. Vi fick dock inte kalla den en fabrik eftersom allt arbete skedde hantverksmässigt enligt asiatiskt mönster. I dagsläget producerade man "bara" shiitake (på thailändska Hed Hom) och mandelskivling (på thai Hed Hangari), som är en blek form av ostronskivling, som vi skrivit om i februari månads notis. Båda svamparna, liksom ett antal svampar , som man experimenterade med, växte på substrat av sågspån som packats i påsar tillsammans med tillsatsämnen och mycel. Ett års svampproduktion krävde mer än en miljon substratpåsar, så det var alltså svampodling i mycket stor skala. När det gällde shiitake var man inte intresserade av att ta fram dom vanliga småsvamparna som vi är vana att se i butikerna utan mycket större svampar som också smakar mycket mer, vilket en provsmakning verkligen bekräftade. Men shiitakeodlingen kräver mycket längre tid än odlingen av mandelskivling, vilket naturligtvis också återspeglar sig i en prisjämförelse mellan de två svamparna. Man odlade också shiitake på stockar utomhus på asiatiskt vis. Klaus påpekade också att man var mycket måna om att inget skall gå till spillo och därför även försökte få avsättning för de förbrukade påsarna med kvarvarande ostronskivlingsmycel, som ju visat sig mycket effektivt för att bryta ner kreosot.

Vi fick också veta en del om företaget som sådant, som att chefen var Susanna Langgaard med thailändskt ursprung och buddhistisk livsuppfattning, att 60 % av personalen var invandrare och att man pratade 28 olika språk, att man bara sålde till grossister och mycket mera... Om du vill veta mera kan du besöka deras hemsida.

Ett stort tack till Svampcentrum för ett synnerligen intressant studiebesök!!!

Efter Nyköpingsbesöket gav vi oss av hemåt Linköping igen. Vi stannade till och fikade på ett ställe där vi hoppades att hitta litet murklor men det kändes som att det nog var en smula tidigt.

Lördag -Söndag 8 - 9 maj: Upplev ett historiskt vildmarksäventyr - Järnbärarna
Resan blev tyvärr inställd på grund av för litet deltagarantal!!

Söndag 16 maj: MURKELUTFLYKT - Kom med och leta vårens läckerhet!
Murkelutflykten samlade många deltagare. Var det kanske annonseringen i Corren i NaturCentrums programannons som lockade så många? Hur som helst var det nitton personer, två hundar och fem bilar som gav sig ut under Eric Svenssons ledning till synnerligen murkelrika marker söder om Rimforsa. Detta var förmodligen den bästa murkelutflykten, som Svampklubben någonsin gjort!! Och sen hade vi tur med vädret också :-)

Söndag 15 augusti: Landerydsdagen:
Svampklubben deltog med en svamputställning på Landeryds årliga sommarfest vid hembygdsföreningen.

Måndag 23 augusti: SVAMPINFORMATION I - 3 Måndagar på NaturCentrum
Svampklubbens första svampinformation för hösten 2004 bjöd på ett fyrtiotal arter, mest från Ullstämmaskogen, som var ganska fuktig men ändå inte så svamprik... Det är alltså ingen vidare fart på svamparna ännu runt Linköping, men vi hoppas att det snart skall bli bättre. Roligaste fyndet var nog trollskägg. Antalet besökare var cirka 20 och många hade kommit för introduktionen till signalartskursen, som också startade idag.

Torsdag 26 augusti: SVAMPUTFLYKT
Säsongens första svamputflykt. Vidingsjö var målet. Vad skulle vi hitta idag? Alltid lika spännande...

Skogen kryllade inte precis av svamp, men med nära tjugo deltagare kommer det alltid in en hel del svamp. I matsvampsväg fanns det en del fasta fina strävsoppar men även trattkantareller och rödgul trumpetsvamp, och en och annan kantarell förstås. Bockspindelskivling i alla stadier - från ung och liten och blå till gammal och stor och brun - var flitigt representerad liksom även rödbandad spindelskivling. Några fina mandelriskor var nog kvällens vackraste och fräschaste svampar. Lennart Gidholm gjorde en genomgång av några olika svampgrupper och deltagarna lyssnade uppmärksamt tills mörkret började sänka sig och det mesta blivit genomgånget. En lyckad start på hösten för svampklubben även om vi hoppas att det snart kommer litet mera svamp i markerna!!

Lördag 28 augusti: SVAMPUTFLYKT
Ulla Hodges, som var ansvarig för utflykten tillsammans med Eric Svensson, skriver:

Arrangörererna hade letat länge innan de hittade en lokalitet som var acceptabel. Eric letade i Ljungsbrotrakten - på några ställen fanns det ingen svamp, på andra ställen fanns det svampkonsulenter. Jag sökte mellan Motala och Linköping och råkade på problem - rallytävlingar under lördagen, avstängd bro, brist på parkeringsplatser. .. Det är så mycket som ska stämma!!

Vi var 15 - 20 personer som letade svamp i Vidingsjö södra, vid skidbacken. Vi hittade en hel del arter, både ätliga och oätliga. Det fanns relativt gott om trattkantareller, några snöbollschampignoner och gula kantareller som är ytterst talrika i år. Det mest exceptionella fyndet var några stora fingersvampar. Alla gick hem med något i korgen och några fortsatte sin sökning i områden nära.

Söndag 29 augusti: Svampkonsulenterna
hade en fin svamputställning vid NaturCentrum i samband med sin Riksträff i Vårdnäs och NaturCentrums sensommarfest.

Onsdag 1 september: SVAMPUTFLYKT
Lennart Gidholm skriver om utflykten: Svamputflykten den 1 september lockade ett tjugotal deltagare av vilka många var mycket yngre än den som skriver detta - det är glädjande att svampen intresserar även yngre generationer. Efter en dryg timmes insamlande återsamlades vi och gick igenom fångsterna. Utbytet var bättre än en vecka tidigare. Några ovanliga fynd kunde inte noteras, men intressant var att alla tre arterna av slemskivlingar dök upp.

Torsdag 2 september: Äldredagen, Folkets Park. Svamputställning med information.
Lennart Gidholm skriver: Under hela dagen, från kl. 10 till 16, passerade en tät ström av folk vårt bord. Att det inte var någon brist på svampintresse och svamperfarenheter bland besökarna var tydligt. Lite av varje diskuterades, och vi som stod där hade fullt upp att göra hela tiden. Och det var inte alls bara äldre som kom förbi, tvärtom. En grabb tyckte till och med att svampklubben borde ha en ungdomssektion!

Måndag 6 september: SVAMPINFORMATION II - 3 Måndagar på NaturCentrum
Mängden svamp runt Linköping verkar ha ökat de senaste dagarna, vilket också återspeglades i antalet arter på höstens andra svampinformation. Ett tjugotal besökare kunde studera mer än femtio olika arter utlagda med namn på tallrikar. Och ändå hann vi inte lägga ut nästan några av de senast inkomna arterna från en hel spann med svamp från Yxnerumstrakten.

Lördag 11 september: SVAMPUTFLYKT
Lördagens svamputflykt bjöd på ett riktigt fint höstväder. Solen sken och gjorde det lätt att orientera sig i skogen söder om Vikingstad dit Svampklubben inte åkt tidigare. Vi var närmare trettio personer som plockade en hel del svamp, och även om variationen inte var särskilt stor så kunde man få med sig rikligt med svamp hem av kremlor, riskor och soppar. Efter fika blev det genomgång i skogen av innehållet i korgarna.

Söndag 12 september: SVAMPUTSTÄLLNING I GAMLA LINKÖPING
Svampklubben hade ett mycket välbesökt svampbord i Gamla Linköping. Det var full fart hela tiden, dock en viss avmattning när det började regna, men då var redan det mesta av "Jättegröntdagen" över.

Helgen 18 - 19 september: SVAMPINFORMATION FÖR ALLA
Linköpings Svampklubb informerade under helgen om svamp på ICA Maxi, Tornby. Intresset från allmänheten var mycket stort och många uttryckte sin förtjusning över att få se så många av skogens vackra svampar, både ätliga och oätliga och giftiga. Vi bjöd även på svamp, först svamp från skogen och sedan när den tog slut lagade vi till färska champinjoner från butiken.

Måndag 20 september: SVAMPINFORMATION III - 3 Måndagar på NaturCentrum
Säsongens sista måndagskväll på NaturCentrum var välbesökt, över tjugo personer passade på att titta på den största utställningen för hösten med över 65 arter utlagda. Flera hade med sig egna svampar för artbestämning. Det märks tydligt att svampsäsongen kommit igång på allvar nu i Linköpingstrakten. Hoppas att frosten håller sig borta ett tag så vi kan fylla korgarna med trattkantareller. Roligaste fyndet för kvällen var nog en alldeles vit kantarell. Den hade dock gulnat något under natten jämfört med hur den såg ut i plockningsögonblicket.

Lördag 25 september: JUBILEUMSFESTLIGHETER - SVAMPKLUBBEN 20 ÅR
Aktiviteten ställdes tyvärr in på grund av för få anmälningar!!

Lördag 2 oktober: SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar I
Eric Svensson och Sune Pettersson ledde oss ut i svampskogen. Cirka 25 vuxna och fyra barn följde med till en "ny" lokal söder om Linköping invid Kalmarvägen. Svamputbudet var inte så stort, men de flesta hittade i alla fall en del trattkantareller. I övrigt fanns det olika slags riskor, blek och fjällig taggsvamp och några andra svampar. Några bilder från utflykten finns det som vanligt! Svampsäsongen verkar lida mot sitt slut för detta år men har varit rätt så bra i våra trakter! Och kantarellplockarna har då inte haft någon anledning alls att klaga...

Söndag 10 oktober: SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar II
Ulla Hodges och Olle Nyström höll i säsongens sista svamputflykt. Ulla skriver:

Söndagen den 10 oktober samlades 25 personer med sina korgar. Åldersspannet var stort. Vi begav oss till utkanten av Borensberg och använde oss av orienteringsklubbens parkeringsplats. Vädret var underbart, kyligt och soligt. Efter att ha plockat svamp avnjöt vi medhavd matsäck på en grässlänt och gick igenom det som fanns i korgarna. Så här på senhösten är ju utbudet mera begränsat, men några typiska höstsvampar fanns såsom trattkantarell, svart trumpetsvamp och riddarmusseron. Några mindre, men vanliga svampar som vi inte kunde namnge fann vi förstås också... Och sen hittade vi en stilig, cirka 20 cm hög, gulaktig svamp med grå skivor, som förmodligen var den stora kragskivlingen. Den är ju också typisk för senhösten.

Fredag 26 november: MEDLEMSKVÄLL - Svampklubben 20 år
Svampklubben firade tjugoårsjubileum på NaturCentrum med en mycket trevlig och välbesökt fest. Vi hade två svamptävlingar, mat, trubadur, lotteri och bildvisning från de gångna årens aktiviteter. Och sen var det naturligtvis också tillfälle att se gamla vänner, prata och umgås.

Augusti - september: Studiecirkel - SIGNALARTER
Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen Linköping anordnar tillsammans med Linköpings svampklubb även hösten 2004 en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i skogen. Vissa typer av värdefulla skogstyper, t.ex. barrskogar på kalk hittar man bäst genom att studera marksvamparna.

Vi har tänkt vara ute vid alla tillfällena och besöka intressanta miljöer i Linköpings närhet. Sedan åker vi till NaturCentrum och tittar närmare på våra fynd. Cirkeln genomförs endast om svamptillgången är tillräckligt god. Träffarna kommer att äga rum på vardagskvällar och helger. Antalet träffar var förra året åtta stycken.

Vid upptaktsträffen den 23/8 bestämdes ett antal träffar, alla med samling vid Cupolen (Folkets Park) för samåkning och nära målet cirka en kvart senare.

Datum

Lokal

Tisdag 31/8

Kärna Mosse

Onsdag 8/9

Tinnerö eklandskap

Torsdag 16/9

Ullstämma naturreservat

Onsdag 22/9

Hellgrenshagen, Malmslätt

Söndag 3/10

Sturefors naturreservat

Tisdag 16/11

Slutträff på NaturCentrum

 

Och så till slut så hoppas vi naturligtvis på ett riktigt bra svampår även 2005!!

 

För styrelsen, Linköping den 13 mars 2005.

 

Anna-Lena Persson, ordförande