April 2007
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Den fridlysta bombmurklan

Genom Svampklubbens samarbete med NaturCentrum kommer det ibland intressanta frågor som bollats vidare över till Svampklubben. En lärare vid Himnaskolan, Lena Markström, hade varit ute med klass 2A i mitten av mars och haft sin återkommande förmiddag i skogen vid motionsspåret i Linghem. Och de hade hittat en konstig svamp som Lena letat efter i olika nyare svampböcker utan framgång tills hon konsulterade Bengt Cortins klassiska bok "Svampar i färg". Där finns bombmurklan, Sarcosoma globosum, beskriven. Men hon ville få fyndet bekräftat, så frågan kom till mig. Jag tyckte hennes beskrivning per telefon lät mycket intressant och uppgiften att det skulle finnas minst ett hundratal gjorde mig minst sagt upprymd. Tidigare hade jag bara sett två fruktkroppar totalt!

Bombmurkla

Bombmurklan - en av vårskogens stora fast sällsynta skönheter.

Så några dagar senare åkte jag tillsammans med Correns Birgitta Pettersson och fotografen Pia Molin ut till motionsspåret i Linghem och träffade Lena Markström och barnen i klass 2A som hade hittat svamparna. Utflykten överträffade med bred marginal mina vildaste fantasier eftersom det fanns bombmurklor i olika åldrar och storlekar över en stor yta i den gamla mossiga fina granskogen. Bombmurklan vill främst växa på sandjord med inslag av kalk eller någon annan lämplig bergart. Den lever på att bryta ner granbarr i skog med äldre granar med barr- och mossmatta och här trivdes den tydligen utmärkt att döma av antalet fruktkroppar. Den är en signalart och finns väl beskriven i Skogsstyrelsens signalartsbok. Den är också en av Sveriges fem fridlysta svampar och får inte plockas eller skadas på något annat sätt.

Glada barn och en bombmurkla

Albin längst bak och sedan från vänster Clara, Emma, Johanna och Josephine studerar en bombmurkla.

För den som själv vill åka och titta på svamparna finns en karta nedan. Följ de blå pilarna från stora vägen. Det finns en mindre parkeringsplats vid motionsområdet. Svampen finns innanför elljusspåret och man hittar den enklast genom att följa den mindre stigen som går rakt upp från elljusspåret nära parkeringsplatsen och in i den mossiga skogen. De första svamparna finns alldeles till höger om den mindre stigen och sedan finns det svampar lite varstans i mossan. Men trampa försiktigt för det finns unga svampar som knappt sticker upp ur mossan bredvid de större och väl synliga!!

Karta över bombmurklans läge

Bombmurklorna växer ungefär vid R-et för fornminnen och den röda markeringen på kartan.

Granarna på lokalen var nog från 1900-talet, men skogen är säkert äldre eftersom barrträd finns på den häradsekonomiska kartan nedan, som är från 1870-talet.

Häradsekonomisk karta från 1870-talet

Dagens bombmurkellokal var skogbevuxen även på 1870-talet.
Söder om skogen finns en äng med ett för sig själv talande namn...

Men varför sällsynta arter finns där de finns är ett så spännande ämne att vi frågade kvartärgeolog Hans G Johansson för att få reda på mera om markunderlaget. Att skogen bar spår av grustäkt var tydligt, men han berättade att platsen var ett svallgrusfält som utformats för så där 8-9 tusen år sedan när Ancylusjön (ett stadium i Östersjöns utvecklingshistoria) hade sin södra strand här. Något rikt jordskikt har således aldrig funnits och om marken betats har det nog varit ett ganska magert bete.

Skogen vid motionsspåret i Linghem är sedan tidigare känd för att hysa bombmurklor. Gå in på Correns hemsida och sök på "bombmurkla" så kan du läsa om fynden från 2002. Och sedan kan du också läsa om fyndet från 2007 när den artikeln publicerats. Vi har även skrivit på svampklubbens hemsida om bombmurklan tidigare.

Jag avslutar med en stilstudie över några av de fruktkroppar som fanns vid besöket den 28 mars.

En ganska så skrynklig bombmurkla

De flesta fruktkropparna var runda men några var mer cylinderformade som på bilden ovan.

Bombmurkla

Som en sammetsbrun dallrande geléklump med en blank spegel, något lik ett vackert bakverk.

Bombmurkelstig

Här på stigen stod bombmurklorna tätt, kanske tjugo fruktkroppar på bara ett litet ställe.

Fem bombmurklor

Och här var det också trängsel i bombmurkelskogen! Foto: Lennart Gidholm

Månadens notis har uppmärksammats av flera personer som hört av sig och tackat för att de fått tips om var de kunde titta på de vackra bombmurklorna, som faktiskt även i påskhelgen (6 - 9 april) såg fräscha ut. Vi har t.o.m. fått erfara att fyndet av den sällsynta bombmurklan väckt intresse i andra länder. Lea Vaher kom från Estland för att titta på "limatûnnik" i Linghem. Det var första gången hon fick se denna vackra svamp.

Lea Vaher och bombmurklorna

Lea Vaher från Estland fotograferar några av bombmurklorna i Linghem. Foto: Lennart Gidholm

 2007-03-31 Text och bilder: Magnus Källberg (jag i texten) och Lennart Gidholm.


Sidan publicerad 2007-04-01 och uppdaterad 2007-04-14 av
Magnus Källberg.