Augusti 2019
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En mycket sällsynt sopp

En del svampar omges av ett särskilt skimmer, som exempel har Lennart Gidholm skrivit en notis om stinksvampen och Peter Jägerbro om sin jakt på mandelriskan. En annan sådan mytisk svamp är djävulssoppen, som väl alla har hört talas om, men väldigt få har sett. Djävulssoppen är ju säkert funnen på bara några få lokaler på Öland och Gotland. Därför är det lite kul att en släkting, den falska djävulssoppen, Rubroboletus legaliae, faktiskt är känd från stadsdelen Berga i Linköping sedan ett antal år tillbaka. Det är en av ett fåtal fyndplatser i Sverige och svampen är rödlistad i klassen EN (endangered, starkt hotad).

Själv har jag inte tidigare hittat någon fruktkropp som säkert varit den falska djävulssoppen, men ett infall under en morgonpromenad förra veckan förde mig bort till en gräsmatta med några ekar på Pionjärgatan i Bergaområdet och där fanns många fruktkroppar av en svamp som borde kunna vara denna art. En av fruktkropparna var redan omkullvält, så den tyckte jag mig med gott samvete kunna ta med hem, fotografera och examinera vidare. Med hjälp av Funga Nordica kom jag fram till falsk djävulssopp och det enda som talade emot var hattfärgen som var brunare än förväntat, men det kunde mycket väl vara en åldringseffekt. När fruktkropparna är unga är de ljust grå på hattens ovansida, men de blir senare brunare med större eller mindre rosa inslag. Jag skickade mina bilder till Mikael Hagström, som har erfarenhet av arten och han höll helt med om min bestämning.

Ytterligare en makroskopisk karaktär visade sig något senare stämma: en skiva av svampen som legat och torkat till ordentligt hade en kraftig lukt av libbsticka liknande den hos vissa taggsvampar.

Den falska djävulssoppen och dess släktingar i släktet Rubroboletus kan vara knepiga att artbestämma. Mer om detta finns att läsa i en artikel i Svensk Mykologisk Tidskrift skriven av Mattias Andersson, Tommy Knutsson och Michael Krikorev.

Någon matsvamp är den falska djävulssoppen förvisso inte! I den danska Danmarks svampe av Jan Vesterholt betecknas den som giftig och har namnet djævle-rørhat. Men följer man regeln att inte plocka soppar med röd fot och röda rör till mat behöver man inte riskera att få i sig heller denna sopp.

Många av sopparna fördes till släktet Boletus tidigare, men detta släkte har numera delats upp på ett antal släkten, bl.a. Rubroboletus. Ett gammalt namn på den falska djävulssoppen är Boletus satanoides.

Falsk djävulssopp

En liten grupp av soppar med en karakteristisk rosa kantzon, som även kan sprida sig upp över hatten

Falsk djävulssopp

Foten har ett tydligt rött ådernät på gul till orange botten

Falsk djävulssopp i genomskärning

Köttet i både hatt och fot blånar snabbt vid snitt

Porer av falsk djävulssopp

Rören är gula med röda mynningar och hattköttet saknar den röda färg närmast rören som är typisk för eldsoppen, som vi skrivit om tidigare och som är vanlig i Linköping

Blå fläckar vid tumning av rören på falsk djävulssopp

Som man kan misstänka färgas porerna blå vid tumning

 2019-07-30 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2019-08-02 av
Magnus Källberg.