Rapporterna är uppdaterade 2006-12-03 klockan 12:25

Linköpings svampklubbs höstprogram 2006. 

Om inget särskilt angivits är det Magnus Källberg som skrivit kommentarerna till aktiviteterna.
OBS!! På hemsidan finns många bilder från aktiviteterna, men för att inte sidan ska ta alltför lång tid att ladda ner finns bilderna under de klickbara länkarna i texten.

INSTÄLLT!

Söndag
13 augusti

SVAMPINFORMATION PÅ LANDERYDSDAGEN

På grund av den nästan obefintliga svamptillgången nödgas vi ställa in Svampklubbens deltagande på Landeryds sommarfest. Nu behövs det massor av regn!!!

Måndag
21 augusti

SVAMPINFORMATION I - 7 Måndagar på NaturCentrum

Svampklubbens första måndagsinformation bjöd på ett trettiofemtal svampar. Inte så illa med tanke på att det nästan inte fanns en enda svamp för en vecka sedan. Antalet besökare var cirka tio, varav flera även hade med sig egna svampar som de ville ha bestämda. Mest var det olika soppar, varav en rödsopp från Tinnerö var det finaste fyndet. En bild från aktiviteten hittar du här.

Onsdag
23 augusti

SVAMPUTFLYKT

Säsongens första svamputflykt gick traditionsenligt till den svamppålitliga Vidingsjöskogen. Och vi blev inte besvikna... Det fanns gott om framförallt soppar - karljohan och tegelsopp fanns det i mängd. Dessutom var de av ovanligt god kvalitet med oftast obetydliga larvangrepp. Även andra soppar, kremlor, fårticka, blodriska, citrongul slemskivling och annat matnyttigt fanns att hämta. Av andra svampar utmärkte sig ett fint exemplar av strandängschampinjon. Olika slags flugsvampar fanns det också gott om. Några bilder från utflykten finns här.

Måndag
28 augusti

SVAMPINFORMATION II

Svampklubbens andra svampinformation för hösten var mycket välbesökt och många besökare hade svampar med sig som de ville ha artbestämda. Totala antalet besökare till informationen och efterföljande svampkursstart var säkert mer än 30. Antalet utlagda svamparter var cirka 70 och sedan var borden fulla... Några svampar hann vi som vanligt inte artbestämma innan stängningsdags och en av dem var den vackra skönsoppen. En annan svamp som man inte ser så ofta var en champinjonfjällskivling. Några bilder från svampinformationen finns här.

Torsdag
31 augusti

SVAMPUTFLYKT

Cirka trettio svampintresserade samlades vid Gamla Linköping, och eftersom kvällarna börjar bli korta kastade vi inte bort tid på bilåkande utan begav oss bums ut i den intilliggande Vallaskogen. En timmes insamlande i den svamprika skogen räckte mer än väl. På tre stora picnicbord radades svampar upp, en yta som var helt otillräcklig för allt som hittats, men mer än tillräcklig för den genomgång som sedan följde. Olika soppar var vanliga, liksom flugsvampar och kremlor. Bra matsvamp var det sämre med, men utöver kremlor visades ett par stolta fjällskivlingar och några fina snöbollschampinjoner upp. Mörkret föll tyvärr alldeles för tidigt, tyckte Lennart Gidholm, som höll genomgången och skrev den här rapporten

Söndag
3 september

SVAMPUTFLYKT I FAGER KINDABYGD

Dryga dussinet deltagare trotsade regnet som hängde i luften, men aldrig besvärade oss nämnvärt. Färden gick till Hökhult på södra sidan av Törneviken i Järnlunden. Terrängen var varierad och så också svamparna och många olika svamparter var representerade. Lennart Gidholm var exkursionens ledare och genomgången kunde hållas på ett bord i trädgården till hans sommarställe - ett utmärkt arrangemang. Några bilder från svamputflykten finns här.

Måndag
4 september

SVAMPINFORMATION III

Svampklubbens tredje svampinformation för hösten var också välbesökt och de flesta besökarna hade svampar med sig. Kanske ett resultat av Correns artikel där vi fick lite gratisreklam för våra svampinformationer. Antalet utlagda svampar var mer än sextio och var genomgående av god kvalitet. Den jättelika bolmörtsskivlingen från gårdagens utflykt var ett av dagens mer spektakulära fynd. Svamparna ser fortfarande fräscha ut i markerna. Några bilder från svampinformationen finns här.

Lördag
9 september

SVAMPUTFLYKT INFÖR JÄTTEGRÖNT!

Sju personer samlades för att plocka in så mycket svamp som möjligt till utställningen "Jättegrönt" i Gamla Linköping i morgon, söndag 10/9. Vi åkte till pålitliga Vidingsjö - ja nu kan man kanske åka nästan vartsomhelst, för svampar finns i överflöd runt Linköping. Vi hittade också rikligt med svamp och med en stor variation av arter. Några bilder från svamputflykten finns här.

Söndag
10 september

SVAMPBORD PÅ "JÄTTEGRÖNT"

Ulla Hodges, som var organisatör av klubbens aktivitet skriver om dagen: Svampklubbens bord var ett mycket välbesökt stånd på Jättegrönt. Vi hann inte plocka upp svamparna på bordet innan intresset från publiken startade. Det var varmt och soligt så människorna trivdes men dock falnade svamparna fram på eftermiddagen. Tidvis hade vi dubbla rader av besökande och vissa av oss pratade oss hesa. Många intresserade av alla åldrar, några även från den yngre generation var mycket fascinerade, så vi hoppas på ungdomlig tillväxt inom klubben.

Ett mycket lyckat event! Två bilder från dagen finns här.

Måndag
11 september

SVAMPINFORMATION IV

Klubbens fjärde svampinformation för hösten var som tidigare välbesökt och snart tappade jag räkningen på antalet besökare. Ett antal besökare hade även svampar med sig. Det finns ju fortfarande mycket svamp i markerna runt Linköping. Celebert besök av Marie Jadner och Michael Krikorev förhöjde stämningen påtagligt. De bidrog även med några trevliga svampar, bl.a. den helt gröna brokkremlan, Russula cyanoxantha f. peltereaui. En annan intressant svamp var en helt vit kantarell, plockad på exakt samma plats som för två år sedan, förmodligen en genetisk variant alltså. Två bilder från svampinformationen finns här.

Onsdag
13 september

SVAMPUTFLYKT - KVÄLLSPLOCKNING!

Lennart Gidholm, som var ansvarig för kvällen, skriver: Vi var ett 20-tal personer och många var ungdomar som samlades vid Gamla Linköpings parkering denna soliga och varma kväll. I Vallaskogen strax intill vimlade det av svamp, även om det började märkas att det inte regnat på flera veckor... En timme räckte mer än väl till insamling, och genomgången pågick som vanligt tills nattmörkret satte stopp.

Söndag
17 september

SKOGENS DAG

Lennart Gidholm var en av funktionärerna från Svampklubben och skriver: Skogens dag är ett evenemang som ordnas av Skogsstyrelsen. Vid en motionsslinga på ca 2,5 km i Vidingsjö fanns dryga dussinet stationer där olika skogsintressen visade upp vad de hade att bjuda på. Svamp och skog hör ju ihop så Svampklubben deltog med ett bord. Dagen var solig och hade lockat många ut i skogen, inte minst unga familjer med barn. Under fyra timmar var vi fullt sysselsatta med att visa svampar och informera om vår verksamhet. Många frågor fick vi besvara. Kvar i minnet finns den lille grabben, cirka 5 år, som kom med en knippa svamp i handen och undrade vad det var. Honungsskivlingen vållade inga problem, men sen fick vi bläddra i Rymans svampbok för att hitta den gula kragskivling han visade fram. En bild från aktiviteten hittar du här.

Måndag
18 september

SVAMPINFORMATION V

Svampklubbens femte svampinformation för hösten besöktes av cirka 20 personer varav de flesta hade egna svampar med sig! För det finns ju fortfarande en hel del svamp i skogarna runt Linköping, även om det börjar bli torrt på sina ställen. Cirka 80 olika svamparter var utlagda på tallrikar med namn på. Mest uppseendeväckande arten var nog en igelkottsröksvamp som tävlade i skönhet med några kungschampinjoner och kanske några sotriskor. Ett par besökare från Ljungsbro hade med sig en hel korg av den ganska ovanliga gråsvarta kremlan, Russula albonigra, som hade vållat en del huvudbry vid eftersökningen i svampböckerna. Några bilder från svampinformationen finns här.

Lördag
23 september

SVAMPUTFLYKT - Heldag till svamprika Bergslagen

Resan inställd på grund av för få anmälningar!

Måndag
25 september

SVAMPINFORMATION VI

Näst sista svampinformationen för hösten 2006 hade trettiotalet vetgiriga besökare och vi kunde visa upp en hel del fina fruktkroppar fast det inte regnat på länge nu. I varje fall var det vanliga antalet bord bestyckade med ungefär samma antal tallrikar som vanligt. Två bilder från svampinformationen finns här.

Söndag
1 oktober

SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar I

Näst sista uteaktiviteten i det ordinarie programmet var en välbesökt utflykt till "Giddes skog" söder om Vikingstad. Nu märktes det tydligt att det inte regnat på länge och de flesta fruktkropparna var inte längre så fräscha och fina. Men vi hittade en del fina blomkålssvampar och taggsvampar. När det var dags för genomgång av svamparna kom en man ut ur skogen och hade ett tjockt lager med fina gula kantareller i sin korg. Men han hade nog varit betydligt längre in i skogen än de flesta av oss vågade sig. Några bilder från dagens utflykt kan du hitta här.

En borttappad pedometer upphittades nära vägen, kanske har någon av deltagarna tappat den? Återfås mot beskrivning, kontakta Magnus Källberg.

Måndag
2 oktober

SVAMPINFORMATION VII

Svampklubbens sista svampinformation för hösten var som vanligt ganska välbesökt, även om antalet besökare drastiskt minskade i samband med ett kortare skyfall vid 18-tiden. Antalet bestämda svampar var nog rekord idag, 83 stycken, fast alla svampar var inte så snygga som man hade önskat. Några fina kungschampinjoner kom dock in, nyplockade i Trädgårdsföreningen och några senhöstsvampar, såsom blåmusseron, pudrad trattskivling och stor kragskivling fanns också utlagda. Några bilder från svampinformationen finns här.

Lördag
7 oktober

SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar II

Ulla Hodges var tillsammans med Monica Andersson ansvarig för höstens sista utflykt i Svampklubbens regi. Ulla skriver om utflykten:

Vi var 16 personer som gav oss av mot Ralstorp. Vi fann gott om trattkantareller och en del gula kantareller, en blomkålssvamp, silkesmusseroner samt lite annat smått och gott. En svampsökare var väldigt nöjd efter att ha hittat fina färgsvampar. Den yngsta deltagaren plockade också några svampar, men tyckte nog att skumsvamparna i lördagsgodispåsen var de bästa. Några bilder från utflykten finns här.

Onsdag
22 november

MEDLEMSKVÄLL - Svampforum Uppsala och tryffelodling

Svamphösten avslutades med en välbesökt medlemskväll på NaturCentrum. Cirka 25 medlemmar hade slutit upp för att lyssna på två mycket intressanta föredragshållare, Christina Wedén och Eric Danell, från Uppsala universitet. Eric har vi haft glädjen att lyssna till flera gånger i Linköpings svampklubb, men för Christina var det nog premiär att prata för svampklubbens medlemmar, åtminstone i Linköping.

Christina berättade mycket medryckande om tryffel, som hon ägnat sig åt i sin avhandling, Black Truffles of Sweden från 2004 och senare även fortsatt att arbeta med. I avhandlingen som kan laddas ner om du klickar på länken ovan finns även en svensk sammanfattning. Det finns alltså svart tryffel i Sverige och ganska många lokaler är idag kända på Gotland och även på Öland. Den växer mest med ek och hassel men även andra lövträd kan vara partner. Arten heter sommartryffel eller enligt Christina hellre bourgognetryffel och är kvalitetsmässigt lika fin som den franska. Och svampen kan odlas, vilket i dag görs på Gotland där det nu finns både odlarföreningar, registrerade tryffelföretag och träning av tryffelhundar. Lagotto Romagnolo är en hund som anses vara särskilt bra på att hitta tryffel, men även denna hund måste tränas. Så svensk tryffel är en företeelse som vuxit rejält de senaste åren, vilket ju är mycket glädjande.

Men även i Östergötland finns det tryffel som kan vara intressant att studera vidare, vi har ju stjärnhovstryffeln här, som åtminstone vissa år inte är så ovanlig. Men det är ganska lite känt om denna art, man vet t.ex. inte ens säkert något om dess eventuella giftighet och om det är en art eller flera. Christina trodde att Svampklubben och dess medlemmar skulle kunna vara till stor nytta i det vidare utforskandet av stjärnhovstryffeln och vi får säkert anledning att återkomma om detta.

Därefter berättade Eric mer allmänt om svamp och pekade på att svamp i Sverige mest är något för privatpersoner, som plockar svamp på sin fritid. I andra länder som Kina, Japan och Holland lägger man mycket pengar och resurser på att forska om svampars användning, odling och andra aspekter. Det finns idag cirka 72000 svamparter beskrivna, men detta är bara fem procent av det totala antalet arter som man alltså skattar till 1,5 miljoner. Det finns redan nu många mediciner och andra nyttiga ämnen som har sitt ursprung ur svampriket och många fler finns säkert. Visste du t.ex. att kantareller innehåller en form av D-vitamin? En kantarellmacka då och då kan kanske bidra till att kompensera för vår minskade solljusexponering under vinterhalvåret...

Mykologi är inget eget ämne vid de svenska universiteten utan bedrivs bara i tidsbegränsad projektform. Eric presenterade sin lösning på problemet, Svampforum, Forum Fungorum, med sex olika forskningsfält: systematik, ekologi, fysiologi, farmakognosi, mat & näringslära och toxikologi. Ett museum skulle också ingå samt ett mykoretum, dvs. en svampträdgård. Just nu söker man bidragsgivare (donationer mottages med tacksamhet) och Eric hoppades såklart på att svamparna i framtiden skulle spela en större roll inom svensk forskning. Här finns en mer utförlig presentation om Svampforum att ladda ner om du klickar på länken.

Eric inbjöd oss också att vara med på Linnédagarna 2007 i mitten av september då det ordnas svampaktiviteter både för forskare och allmänhet.

Efter föredragen bjöd Svampklubben på uppskattat och gott fika, som Eva Dahlgren hade ordnat med. Det fanns då goda tillfällen att diskutera med föredragshållarna innan de ställde kosan mot Uppsala. Några bilder från kvällen kan du hitta här.

Cirkelstart:

Måndag
21 augusti

Studiecirkel - SIGNALARTER

Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen Linköping och Studiefrämjandet anordnar tillsammans med Linköpings svampklubb även hösten 2006 en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i skogen.

Vi är ute vid alla träffarna och besöker intressanta miljöer främst i Linköpings närhet. Träffen avslutar vi sedan inomhus och går igenom vad vi hittat. Cirkeln genomförs endast om svamptillgången är tillräckligt god. Träffarna äger rum på vardagskvällar och någon lördag eller söndag. Cirka 8 träffar.

Cirkelstart: 21 augusti, kl. 19:00, på NaturCentrum
Kontaktperson: Magnus Källberg
Anmälan: Björn Ström, tel. 013- 10 34 51 eller kom till första träffen!
Kostnad:
Cirkeln är avgiftsfri

Vid första tillfället planerades kursen enligt tabellen nedan. Ytterligare tillfällen kan tillkomma om svampsäsongen är gynnsam.

Datum

Klockslag

Andra samlingsplats

Mål

Torsdag
31/8

18:00
NaturCentrum

18:15
Reservatets parkering vid Ekäng

Ullstämmaskogens naturreservat, fina barrskogsmiljöer, fyndlista.

Tisdag
5/9

18:00
NaturCentrum

18:15
Fröbergets parkering

Tinnerö eklandskap. Vi tittar på svampar knutna till ek och hassel, fyndlista.

Tisdag
12/9

17:30
NaturCentrum

17:45
Kärna scoutgård

Kärna Mosse, fina lundmiljöer med chans till ovanliga svampar, fyndlista.

Tisdag
19/9

17:30
NaturCentrum

17:45
Hellgrenshagens parkering

Hellgrenshagen, fin barrskog på kalk, fyndlista.

Lördag
30/9

09:00
NaturCentrum, Linköping

09:45
Folkets Park, Norrköping

Tickexkursion vid Klockartorpet, Norrköping. Några bilder finns här och en fyndlista med framförallt tickor

Söndag
8/10

09:30
NaturCentrum

Råå naturreservat på slätten mellan Borensberg och Skänninge, gammal granskog på kalk med spännande spindelskivlingar. Fyndlista kommer...

Kursstart:

Måndag
28 augusti

NYBÖRJARKURS I SVAMPKUNSKAP

Ledare för kursen var Monica Andersson, som här skriver om kursen. Tid och plats för träffarna har varit mellan klockan 19:30 till cirka 21:00 på NaturCentrum.

Måndag 28 augusti

De, som var intresserade av svampkursen, samlades på NaturCentrum kl. 19.30 och fick upplysning om hur vi tänkt att kursen skulle fungera och vilka måndagar, som den skulle hållas på. Att ha svampkursen på måndagskvällarna direkt efter den allmänna svampinformationen gör det enklare att få tillgång till ett större urval av svamp att gå igenom och studera. För att få se svampar i sin naturliga miljö kommer vi att utnyttja svampklubbens ordinarie utflykter.

Måndag 4 september

Vi gick igenom litet allmänt om svamp och svamparnas uppbyggnad, och koncentrerade oss sedan på soppar och ätbara tickor och taggsvampar, samtidigt som vi tittade på just de svamparna från svampbordet. En del av deltagarna var rena noviser och ville få lära sig något om svamp över huvud taget, andra brukade plocka en hel del svamp, men ville få nya impulser eller befästa sina kunskaper. C:a 15 personer deltog.

Måndag 11 september

Först repeterade vi sopparna från föregående träff. Några hade funnit tegelsopp och upptäckt hur god den var att äta. Vi fortsatte sedan med att titta på champinjoner och flugsvampar och hur man kan skilja dem åt, och vilka gifter flugsvamparna kan innehålla. Vi gick också igenom hur man kan skilja på snöbollschampinjon och giftchampinjon.

Måndag 25 september

Liksom träffen innan startade vi med en repetition av de svampar vi tidigare gått igenom och som nu kommit in till svampbordet. Kvällens tema var skivlingar framför allt kremlor och riskor, hur man skiljer dessa åt och vilka som är goda matsvampar. Trots torkan i skogarna var det förvånansvärt många arter som kommit in till svampinformationen.

Måndag 2 oktober

Detta var sista träffen i kursen. Vi gick först igenom de svampar som fanns på svampbordet och som vi pratat om tidigare plus en del andra som man kan träffa på i senhöstskogen. Sedan gick vi igenom giftsvamparna, de olika typerna av svampgifter och vilka symptom de ger. Vi pratade också om hur man kan bestämma svamp med hjälp av sporpulver t.ex.

Vid varje träff har det varit mellan 12 och 20 deltagare. Alla närvarande tyckte att de fått lära sig mycket nytt och att det fungerat mycket bra med det upplägg vi haft.

Senast ändrad 2009-09-20 av Magnus Källberg.