Juni-Juli 2002
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Tidiga sommarsvampar

Under den tidiga sommaren finns det inte så många svampar och kanske just därför lägger man märke till de två ganska blygsamma arter som presenteras här. Båda är tunnköttiga, ljusa till färgen och har mörka sporer. Så mycket att stoppa i matsvampkorgen är de inte, även om många svampböcker uppger att de är ätliga. Mats Elfström har skrivit och skannat.

Bland den sena vårens och tidigare sommarens svampar finns tidig åkerskivling (Agrócybe praécox). Den uppträder ofta i anslutning till mänsklig verksamhet, där ved/trä hanterats. Vanligen kommer en eller några få fruktkroppar från slutet av maj till augusti.

Tidig åkerskivling

Hatten är matt i gulockra färg, välvd och bucklig. Från början är hatten förenad med foten av ett tunt skinn (velum), som när hatten breder ut sig lämnar en rejäl ring kvar runt foten. Skivorna är brett sammanväxta med foten. Deras färg blir gråbrun av sporerna. Foten är jämntjock med tjockare bas (knölformig). Den har en antydan till ihålighet. Fotköttet är blekt gulaktigt men blir mer brunt nerifrån med åldern.


En snarlik art är vitspröding, eller vit sprödskivling, som den tidigare kallats (Psathyrélla candolleána). Den växer i gräs, även den från slutet av maj och under sommaren. Ibland kommer enstaka fruktkroppar, ibland kommer hela knippen.

Vitspröding

Hatten är något vitare än hos åkerskivlingen. Till formen brukar fruktkroppen ha en slank fot med en relativt vid hatt. Svampen har ett velum som lämnar rester på hattkanten, men inte på foten. Någon ring finns således inte. Foten är smalare, sprödare och tydligt ihålig. Den är glansigt vit. Skivorna blir mörkbruna av sporerna, och de är fristående från foten.

2002-06-09 Mats Elfström


Sidan uppdaterad 2002-06-30 av
Magnus Källberg