Juni-Juli 2005
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Väntan på höstens guld

Så här efter murkelsäsongen finns det ju inte särskilt många svamparter att hämta i naturen för den matsvampsintresserade - det blir till att ta av förråden istället. Men snart kan det ändå vara dags för de första kantarellerna. Redan vid midsommar finns det ofta kantareller och det är kanske framförallt den bleka kantarellen, Cantharellus pallens, som växer med lövträd som man hittar redan på sommaren.

 

En hel korg med bleka kantareller

En hel korg full med bleka kantareller -
det är väl lyckan för många!

Till höger en samling kantareller från mitten av juli 1988, inspirerad av Arcimboldo eller kanske Vigeland.

En kantarellkantarell!!

Hur svampsäsongen utvecklar sig beror till stora delar på nederbörden. Om det är torrt kommer inga fruktkroppar, det är ju ett välkänt faktum. Men även andra faktorer spelar in och temperaturen är också viktig. När det gäller just kantareller anser man att försommarens väder spelar stor roll. Jag har uppfattat att det regnat ganska litet, bara något enstaka regn värt att notera under maj månad. Fast i Correns väderspalt på sista sidan i A-delen stod det nyligen (27 maj) att maj varit ovanligt nederbördsrik i år. Så hur kantarellsäsongen ska bli i Linköpingstrakten verkar vara en öppen fråga, åtminstone att döma av de olika uppfattningarna om försommarnederbörden. Naturligtvis har SMHI rätt, men de lokala variationerna kan vara ganska stora.

Löpsedel Corren 040717

Del av Correns löpsedel från lördagen 17 juli 2004.

Det är alltid svårt att sia om framtiden. Förra sommaren var ju i alla fall ovanligt nederbördsrik och vid en svamppromenad med Corren i Vidingsjöskogen förutspådde jag att det skulle bli bra med svamp till hösten och detta stod t.o.m. på Correns löpsedel av den 17 juli som framgår av bilden ovan. Det måtte varit nyhetstorka den där lördagen... Och hur blev det då? Kantareller hittades det ju en hel del av, men de flesta andra svampar lät vänta på sig. När svampklubben skulle ha sina första utflykter i slutet av augusti visste vi knappt vart vi skulle åka. Men efter bara ett par veckor såg det mycket bättre ut, så svampsäsongen blev allt ganska bra, men kom ovanligt sent.

Om det nu är så att försommarregn ger förutsättningar för en bra kantarellhöst så anses en torr sommar ge bra förutsättningar för den falska kantarellen, narrkantarellen, Hygrophoropsis aurantiaca. Detta stämde verkligen bra förra året då jag knappt såg en enda narrkantarell, men så var det ju verkligen en regnsommar under 2004.

Narrkantarell

Narrkantarellen är inte så köttig som den äkta varan och den har riktiga skivor på hattens undersida.

Narrkantarellen är ju ingen riktig kantarell, snarare en trattskivling och räknas idag stå nära pluggskivlingarna och därmed också sopparna! Den har inget matvärde och man bör inte använda den som blandsvamp till att dryga ut en mager svampskörd med. Den största skillnaden mot kantarellen är att narrkantarellen har riktiga skivor på hattens undersida och inte de låga greniga åsar som kantarellen är försedd med. Narrkantarellen har också mycket intensivare orange färg, fast på litet håll är det lätt hänt att man tar fel.

Ja, nu får det nog vara slutspekulerat för den här gången, för det är ju ändå som man brukar säga - att människan spår och Gud rår... Och vi hoppas väl alla på en bra svampsommar och en ännu bättre svamphöst!

2005-06-02 Text och bild: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2010-07-30, 2021-01-12 (länk) och 2022-02-23 (layout) av
Magnus Källberg