Maj 2007
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Från Sveriges Mykologiska Förenings årsmöte 2007

Vi var bara två från Linköpings svampklubb som for till Göteborg för att vara med på SMF:s årsmöte den 10 - 11 mars 2007 på Botaniska Institutionen. Synd, för de föredrag vi fick lyssna på var i absolut toppklass. Trevliga föreläsare med finfina bilder avlöste varandra och ämnena var mycket skiftande, från DNA och den nya svampsystematik som växer fram, till hur svamparna kan lära oss mer om hur naturen användes i äldre samhällen, och hur man kan göra papper av svampar.

Ove Eriksson, professor emeritus från Umeå, inledde. Han berättade bl.a. om hur han arbetade med att bygga upp en Internetbaserad databas för alla svenska sporsäckssvampar. Han visade också bestämningsnycklar för de små arter som lever mer eller mindre parasitiskt på fjällsippa, och det höga antalet - mer än 60 arter - chockerade den i ämnet okunnige.

Att datorerna tagit över mer och mer fick vi bevis för när Johan Nilsson från Artdatabanken redogjorde för "Artportalen", ett program för rapportering av fynd av såväl vanliga som ovanliga arter. Det är ännu inte riktigt klart för svampar.

Men vi var tillbaka i 1800-talets teknik när SMF:s nestor Åke Strid medryckande berättade om de planscher som "mykologins Linné" Elias Fries efterlämnat, samt inte minst om de olika tecknare Fries anlitade på gott och ont.

En total nyhet för mig var att man kan göra papper av svampar. Liza Johansson, konstnär från Fengersfors i Dalsland, berättade hur hon gjorde svamppapper hur enkelt som helst. Svampar mixades till en gröt som späddes med vatten i en balja. På ett fint nät fångade hon sedan upp ett lagom skikt av svampgegga som plattades till och fick torka. Simsalabim, papperet var färdigt, att skriva eller måla på eller att bara hänga upp som dekoration i ett fönster. Beroende på val av svamp och mer eller mindre fin mixning fick hon olika struktur och färg på papperet.

Ett helt annat perspektiv på svampar gav professor Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald. Han berättade att svampar kunde ge upplysningar om hur marker använts i äldre tider. En del svamparter lever nämligen kvar länge efter det man ändrat markanvändningen, t.ex. planterat skog på marken.

Karl-Henrik Larsson, som agerade på hemmaplan, pratade om hur DNA stökar om i den högre svampsystematiken.

Karl-Henrik Larsson

Så här presenterade Karl-Henrik basidiesvamparnas huvudgrupper.

Det är spännande saker som händer, men lyckligtvis inget som alla vi som jobbar på gräsrotsnivå med matsvamp och rödlistade arter behöver beröras särskilt mycket av. Men någon i auditoriet befarade att charmen med svampen skulle försvinna den dag man går ut i markerna med en PCR/sekvenseringsmaskin och låter den göra artbestämningen.

Avtackning

Karl-Henrik avtackas med vinflaska och kram av SMF:s ordförande Kerstin Bergelin.

Mikael Jeppson, välkänd SMF:are, berättade om jordstjärnor, och att han snart skulle komma ut med en bok om dessa skojiga buksvampar som de flesta av oss nog sett men inte ägnat någon större uppmärksamhet.

Mikael Jeppson

Mikael Jeppson i aktion.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar ingick självfallet i programmet. Ett trivsamt inslag var att Åke Strid tilldelades SMF:s förtjänstsymbol GULDKNIVEN, ett sorgesamt var meddelandet att Sven Nilsson, välkänd svampboksförfattare, gått ur tiden.

Men vad vore ett besök i Göteborgs Botaniska Trädgård utan en titt i orkidéhuset?

En vacker orkidé

En orkidéblomma får avsluta.

 2007-03-29 Text och bilder: Lennart Gidholm


Sidan uppdaterad 2009-02-28 av
Magnus Källberg.