Mars 2002
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Svampstudier året om?

I grannstaden Norrköping finns den lilla svampklubben Boletus. Vi är några stycken från Linköpings Svampklubb som brukar delta i träffarna, som sker under hela året. Så länge kvällarna är ljusa gör vi exkursioner till olika intressanta lokaler. När dagarna blir kortare på höstkanten brukar vi samlas på Naturarium i Norrköping för att sätta namn på de svampar var och en har med sig. Finns inga svampar alls tittar vi på diabilder eller går igenom hela svampsläkten med hjälp av nycklar och annan litteratur. Verksamheten är mycket informell och kontakt håller vi via telefon och e-mejl.

Nedan kan du titta på några bilder från vårt möte den 18 februari på Naturarium i Norrköping då vi hade både färska vårsvampar och diabilder att studera. Om du klickar på namnet under bilden så kommer en scannad bild och mera text - ett bidrag från Mats Elfström.

Tre svampar

Epålettsvamp, örtaggsvamp och vinterticka

Rostnavling

Rostnavling

Scharlakansvårskål

Scharlakansvårskål, närmare bestämt Sarcoscypha austriaca

BoletusmedlemmarTillbaka

Från vänster Lennart Svensson, Tommy Svensson, Mats Elfström, Rune Winqvist och Anki Arvidson. Om alla kommer är vi ungefär dubbelt så många.

Russula antillaris

Diabilderna är på två ovanliga kremlor, till vänster Russula antillaris och till höger Honungskremla, Russula melliolens, som har en av sina få lokaler i Sverige i Lövstads slottspark.

Honungskremla

Om du skulle vara intresserad av att deltaga på Boletus lärorika och spännande möten kan du kontakta någon av oss från Linköping - Lennart Gidholm eller Magnus Källberg för eventuell samåkning.

En lista över träffarna finner du här.


Sidan uppdaterad 2007-09-23 av Magnus Källberg