Mars 2005
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Kommer framtidens antibiotika från vaxskivlingar?

Att svampar innehåller konstiga kemiska ämnen har vi ofta skrivit om, och oftast är det tyvärr meddelanden om ämnen som är till skada för oss. Desto roligare är det därför när det kommer något som är positivt.

Den tyske biokemisten Norbert Arnold har tänkt i samma banor som Alexander Fleming - han som för 75 år sedan såg att mögelsvamp som infekterat hans bakterieodlingar dödade bakterierna - en iakttagelse som ledde fram till penicillinet och ett välförtjänt nobelpris. En flora av penicillinpreparat finns i dag, men tyvärr blir alltfler bakteriestammar motståndskraftiga mot dem och nya antibiotika behövs.

Norbert Arnold satsade alltså på vaxskivlingar, som ju sällan är angripna, och särskilt då vitbrun vaxskivling (Hygophorus persoonii), och kanske blir det bingo. Hans hoppingivande resultat uppmärksammades i höstas i P1s Vetenskapsradio, som är en härlig källa för forskningsnyheter från de mest skilda ämnen. Programpunkten kan tyvärr inte längre avlyssnas men i Vetenskapsradions arkiv finns en textversion, och den passar så bra i svampklubbens notisprogram att vi länkar direkt till den.

För den som vill ha mer hårddata kan berättas att Arnolds forskningsgrupp analyserat ett tjugotal substanser som på kemispråk är cyclopentoner och några av dem dödade effektivt även den bakterie som i dag fruktas mest av alla, den multiresistenta Staphylococcus aureus som orsakar sjukhussjukan, och på vilken inga antibiotika längre biter. Av mer allmänt intresse är kanske att Norbert Arnold i sin tyska press-release lite uppgivet påpekar att innan hygroforonerna kan bli användbara som läkemedel måste de testas noga med avseende på bl.a. biverkningar. Och sådant kan ta tio år och kosta uppåt 500 millioner euro!!! Man kan fråga sig vilket läkemedelsbolag som ställer upp på det. Läkemedelsindustrin satsar sägs det hellre på att utveckla medel mot våra välfärdssjukdomar, därför att det är där de stora pengarna finns att tjäna.

Vitbrun vaxskivling - Hygrophorus persooni

Hatten kan vara mer olivbrun än på dessa exemplar som kommer från Viggebysand, Brokind.

Den vitbruna vaxskivlingen är inte alls så ovanlig i det östgötska eklandskapet. Den är rätt lik frostvaxskivlingen som vi nyligen behandlade i en notis, men är kanske lite grövre och slemmigare och saknar frostisens rödgula färgton, och finns som sagt bland ekar och inte i tallskogen.

2005-02-27 Text och bild: Lennart Gidholm


Sidan uppdaterad 2005-02-28 av
Magnus Källberg