Mars 2020
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Den som väntar på något gott...

Ett av mina favoritställen i Ullstämmaskogens naturreservat var under tidigt 2000-tal en stig längs en lång rad av aspar alldeles längs gränsen i söder. Stigen var mycket tydlig och vältrampad och jag fick alltid en speciell känsla av tidens gång och av dem som trampat på stigen tidigare. Men i enlighet med skötselplanen ville man gynna lövinslaget i området, dvs. röja bort granar och en tid därefter kom stormen Gudrun i januari 2005 och sedan var ingenting sig likt.

Aspstigen

En nästan opåverkad del av stigen, maj 2005

Blockerade aspstigen

Här har både kommunen och stormen Gudrun härjat, maj 2005

Så småningom blev dock stigen någorlunda röjd från ris och stockar av gran, och man lät några stockar av asp ligga kvar. De borde kunna bli intressanta med tiden och bli substrat för svamparter som vill växa på asplågor.

Aspstigen sommaren 2006

Stigen är någorlunda röjd och till vänster i bilden ses några stockar av asp, som lämnades kvar

Aspstockarna 2019

De kvarlämnade aspstockarna tretton år senare, missa inte svamparna i bortre delen av stocken

När stigen inte var lika tydlig längre gick den fina känslan av tidens gång förlorad, särskilt sedan stormen Per 2007 tog många fler granar i området med sig och gjorde anslutande stigar mer eller mindre oframkomliga. Därför är det ganska sällan jag numera besöker mitt gamla favoritställe vid den långa raden av aspar.

Men vid ett besök tidigt på hösten 2019 visade sig mina gamla förhoppningar ha infriats. Det växte nämligen flera stycken kandelabersvampar på en av aspstockarna! Kandelabersvampen, Artomyces pyxidatus, ser ut ungefär som en fingersvamp, men räknas stå närmare sådana arter som örtaggsvampen och musslingar i släktet Lentinellus. Den är lätt att känna igen på de kandelaberliknande grenarna. Den räknas till signalarterna, dvs. arter som signalerar höga naturvärden. Månadsnotisen har tidigare behandlat kandelabersvampen, men då med ett synonymt vetenskapligt namn.

Kandelabersvamp

Kandelabersvamp på en av aspstockarna

2020-02-27 Text och bilder: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2020-03-01 av
Magnus Källberg.